תמונות/קולות

מתצפת/ת

theothergarth

תאריך

ספטמבר 29, 2021 10:10 AM PDT
Basidiomycota - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של polina_orlova: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

chloe_i

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:15 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

chloe_i

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:16 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

zoe299

תאריך

ספטמבר 29, 2021 12:14 PM UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) matthewbeziat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
הזיהוי של polina_orlova: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

tbrettdaniel

תאריך

ספטמבר 29, 2021 12:17 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

chloe_i

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:18 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת/ת

chloe_i

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:19 PM EDT
וירוסים - Photo (c) Alexey Solodovnikov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של polina_orlova: וירוסים (ממלכה Viruses)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thanh20

תאריך

ספטמבר 29, 2021 12:46 PM EDT
Bryopsida - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של polina_orlova: מחלקה Bryopsida, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

fiona_callahan

תאריך

ספטמבר 29, 2021 11:34 AM MDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של polina_orlova: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

alyob

תאריך

ספטמבר 29, 2021 11:34 AM MDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של polina_orlova: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeninesarni

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:45 PM EDT
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של polina_orlova: מחלקה Lecanoromycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

mahmoud21

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:18 PM UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) matthewbeziat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
הזיהוי של polina_orlova: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kaley_foley

תאריך

ספטמבר 29, 2021 02:01 PM UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) matthewbeziat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
הזיהוי של polina_orlova: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

manav7

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:19 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

manav7

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:20 PM UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) matthewbeziat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
הזיהוי של polina_orlova: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

shana61

תאריך

ספטמבר 29, 2021 11:19 AM PDT
צמחים וסקולריים - Photo (c) John Rusk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של polina_orlova: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

manav7

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:22 PM UTC
Brassica oleracea acephala - Photo (c) Hellebardius, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של polina_orlova: Brassica oleracea var. acephala, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

sara1076

תאריך

ספטמבר 25, 2021 10:29 AM PDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

sham4

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:27 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

rockyemeraldbuckeye

תאריך

ספטמבר 29, 2021 02:20 PM EDT
צמחים וסקולריים - Photo (c) John Rusk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של polina_orlova: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

avelaz

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:26 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

petersross

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:09 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

petersross

תאריך

ספטמבר 29, 2021 01:10 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

זבליתיים (משפחת על Scarabaeoidea)

מתצפת/ת

woodsshane

תאריך

ספטמבר 23, 2021 07:22 AM EDT

מקום

Granby MA (Google, OSM)

תיאור

Thought this might be Eriocrania unimaculella but seems to large and they are only native to Europe

חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

kiefernp

תאריך

ספטמבר 29, 2021 02:54 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

caoraesque

תאריך

ספטמבר 29, 2021 09:18 AM UTC
רכיכות - Photo (c) Mike, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של polina_orlova: רכיכות (פילום Mollusca)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

mateohumphrey

תאריך

ספטמבר 29, 2021 02:54 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של polina_orlova: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

אצות (מחלקה Phaeophyceae)

מתצפת/ת

caoraesque

תאריך

ספטמבר 29, 2021 09:13 AM UTC
אצות - Photo (c) Emma Forsberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של polina_orlova: אצות (מחלקה Phaeophyceae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lpetrucc

תאריך

ספטמבר 29, 2021 10:38 AM EDT
Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של polina_orlova: מחלקה Lecanoromycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

הרדוף הנחלים (Nerium oleander)

מתצפת/ת

lizbethpoblano

תאריך

ספטמבר 29, 2021 12:10 PM PDT
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) matthewbeziat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
הזיהוי של polina_orlova: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
שיפור

סטטיסטיקות

 • 1001