תמונות/קולות

מתצפת/ת

hikesandiegocounty

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:05 AM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ורד (סוג Rosa)

מתצפת/ת

mayakaufmann

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:01 AM UTC
ורדיים - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Beate & Heinz Beyerlein
הזיהוי של pokrov_sky: ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מילה אמריקנית (Fraxinus americana)

מתצפת/ת

jonathans11

תאריך

נובמבר 29, 2021 02:00 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דגניים (משפחה Poaceae)

מתצפת/ת

deusstern

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:55 PM EST
דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
הזיהוי של pokrov_sky: דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת/ת

jessmart

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:48 AM EST
מורכבים - Photo (c) Ram-Man,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של pokrov_sky: מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מקור חסידה גזור (Erodium cicutarium)

מתצפת/ת

rileyraint

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:57 AM MST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

kathryn-morgan

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:21 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

camilacapitulum

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:48 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

חלמית זנוחה (Malva neglecta)

מתצפת/ת

rileyraint

תאריך

נובמבר 29, 2021 11:54 AM MST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nayaswamichandi

תאריך

נובמבר 29, 2021 10:46 AM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denaakers

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:46 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jackmeyer741

תאריך

נובמבר 23, 2021 08:47 AM EST

תיאור

Not sure about those white eyes. Can someone please take a shot at an ID?

עופות - Photo (c) uzun,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by uzun
הזיהוי של pokrov_sky: ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vcsgscabeza

תאריך

נובמבר 11, 2021 11:04 AM EST

תיאור

It can grow up to 150 ft.
Its DBH is between 3-5 feet.
Native to Vermont.
Gray, scaly bark. Slightly green at the bottom.
Has a straight trunk.
Smaller white pines are used for Christmas trees.
Needles are sharp and 3-5inches long in bundles of five.
Cones are 4-7inches long with thick scales.
Evergreen.

מחטנאים - Photo (c) Steven Severinghaus,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של pokrov_sky: מחטנאים (מחלקה Pinopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

betsydahms

תאריך

נובמבר 20, 2021 01:42 PM EST
Basidiomycota - Photo (c) Steve Attwood, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של pokrov_sky: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

nia40

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:32 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lhon

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:36 PM EST
Solidago - Photo (c) Bev Currie,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של pokrov_sky: סוג Solidago, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

nia40

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:33 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denaakers

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:35 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פיקוס זוחל (Ficus pumila)

מתצפת/ת

zenawood

תאריך

נובמבר 29, 2021 12:35 PM CST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

denaakers

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:38 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פיקוס זוחל (Ficus pumila)

מתצפת/ת

zenawood

תאריך

נובמבר 29, 2021 12:37 PM CST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

denaakers

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:39 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ipdoerr

תאריך

נובמבר 29, 2021 12:40 PM CST

תיאור

Phragmites

דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
הזיהוי של pokrov_sky: דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lyndablemieux

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:40 PM EST
Basidiomycota - Photo (c) Steve Attwood, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של pokrov_sky: פילום Basidiomycota, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lhon

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:42 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lhon

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:42 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת/ת

kathryn-morgan

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:39 PM EST
מורכבים - Photo (c) Ram-Man,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של pokrov_sky: מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אדר יפני (Acer palmatum)

מתצפת/ת

muhamed2

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:42 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

denaakers

תאריך

נובמבר 29, 2021 01:44 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

camilacapitulum

תאריך

נובמבר 28, 2021 02:54 PM PST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pokrov_sky: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
משתפר.ת

סטטיסטיקות

  • 134