תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellegreta

תאריך

אוקטובר 4, 2023 02:17 אחה"צ MDT
Buellia - Photo (c) Jacob Zippy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jacob Zippy
הזיהוי של plnt_nerd: סוג Buellia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasonheadley

תאריך

יוני 2023
Xanthoparmelia camtschadalis - Photo (c) Lysandra Pyle, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lysandra Pyle
הזיהוי של plnt_nerd: Xanthoparmelia camtschadalis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 5, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fullerenedream

תאריך

אוקטובר 17, 2023 02:55 אחה"צ MDT

תיאור

The tallest stalks were about 2 metres tall!

Leymus cinereus - Photo (c) pam_reschke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי pam_reschke
הזיהוי של plnt_nerd: Leymus cinereus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fullerenedream

תאריך

אוקטובר 17, 2023 03:16 אחה"צ MDT
Distichlis spicata - Photo (c) Lauren Glevanik, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lauren Glevanik
הזיהוי של plnt_nerd: Distichlis spicata, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 16, 2023 07:38 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 21

תגיות

V, SF, FTL, UO, S21
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 16, 2023 07:48 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 23

תגיות

V, SF, UO, FTL, S23
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 16, 2023 08:11 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 25

תגיות

V, SF, UO, FTL, S25
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 16, 2023 07:51 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 24

תגיות

V, SF, UO, FTL, S24
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 16, 2023 08:16 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 26

תגיות

V, SF, FTL, VPR, S26
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 16, 2023 09:23 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 34

תגיות

V, SF, EPS
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

מאי 9, 2023 04:01 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 35

תגיות

V, SF, FTL, PR, S35
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

מאי 10, 2023 08:11 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 36

תגיות

V, SF, FTL, FL, PR, VPR, S36
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

מאי 10, 2023 09:11 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 38

תגיות

SF, V, FTL, PR, VPR
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 17, 2023 04:53 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 45

תגיות

V, SF, FTL, EPS, S45
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 19, 2023 08:41 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 47

תגיות

V, SF, FTL, S47
Sporobolus rigidus - Photo (c) psweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי psweet
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus rigidus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goatnotes

תאריך

אוקטובר 8, 2023 11:33 לפנה"צ MDT
Phalaris arundinacea - Photo (c) annk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של plnt_nerd: Phalaris arundinacea, שייך ל חפורית (סוג Phalaris)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goatnotes

תאריך

אוקטובר 15, 2023 12:47 אחה"צ MDT
Bromus ciliatus - Photo (c) Don Sutherland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Don Sutherland
הזיהוי של plnt_nerd: Bromus ciliatus, שייך ל ברומית (סוג Bromus)
נוסף בתאריך אוקטובר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nn4ever

תאריך

יוני 11, 2023 07:46 לפנה"צ MDT
Xanthomendoza fallax - Photo (c) Samuel Brinker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Samuel Brinker
הזיהוי של plnt_nerd: Xanthomendoza fallax, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אוקטובר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 19, 2023 08:51 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 9

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 19, 2023 08:54 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 10

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 19, 2023 08:57 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 11

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 19, 2023 09:10 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 13

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 19, 2023 09:12 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 14

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 19, 2023 09:14 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 15

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 19, 2023 09:17 לפנה"צ MDT

תיאור

Specimen 16

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 18, 2023 04:48 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 18

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 18, 2023 04:49 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 19

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 18, 2023 04:51 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 20

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 18, 2023 04:53 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 22

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

solomiaceae

תאריך

יולי 18, 2023 04:58 אחה"צ MDT

תיאור

Specimen 23

תגיות

Sporobolus hookerianus - Photo (c) Dana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Dana
הזיהוי של plnt_nerd: Sporobolus hookerianus, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 21, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 1162