תמונות/קולות

מתצפת/ת

felipao_tropical

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Valparaíso, CL (Google, OSM)
Miersia cornuta - Photo (c) Aira Francisca Faúndez Fallau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Aira Francisca Faúndez Fallau
הזיהוי של plantas_en_antesis: Miersia cornuta, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carolinahs

תאריך

אפריל 14, 2022 11:21 AM -04
Margyricarpus pinnatus - Photo (c) Gonzalo Roget, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Roget
הזיהוי של plantas_en_antesis: Margyricarpus pinnatus, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ורוניקה פרסית (Veronica persica)

מתצפת/ת

yeniferverap

תאריך

אוגוסט 25, 2022 11:32 AM -04
ורוניקה פרסית - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
הזיהוי של plantas_en_antesis: ורוניקה פרסית (Veronica persica)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

berny_dele_roses

תאריך

אוגוסט 24, 2022 03:49 PM -04
Muehlenbeckia hastulata - Photo (c) Matt Berger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Matt Berger
הזיהוי של plantas_en_antesis: Muehlenbeckia hastulata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mariajosevillegas

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Chile (Google, OSM)
Polylepis tarapacana - Photo (c) Rodrisan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של plantas_en_antesis: Polylepis tarapacana, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

idealpado

תאריך

אוגוסט 13, 2022 12:38 PM -04

תיאור

Muy abundante en la ladera noreste.

Puya alpestris zoellneri - Photo (c) Eric Rojas Abarca, כל הזכויות שמורות, uploaded by Eric Rojas Abarca
הזיהוי של plantas_en_antesis: Puya alpestris ssp. zoellneri, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nitsuga74

תאריך

אוגוסט 25, 2022 04:03 PM -04
Synammia feuillei - Photo (c) Inao Vasquez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Inao Vasquez
הזיהוי של plantas_en_antesis: Synammia feuillei, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sur_endemico

תאריך

אוגוסט 24, 2022 01:19 PM -04
Sanicula crassicaulis - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
הזיהוי של plantas_en_antesis: Sanicula crassicaulis, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matiasc

תאריך

אוגוסט 13, 2022 10:31 AM -04
Colliguaja odorifera - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, כל הזכויות שמורות, uploaded by Javier Conejeros Gastó
הזיהוי של plantas_en_antesis: Colliguaja odorifera, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matiasc

תאריך

אוגוסט 13, 2022 11:48 AM -04
Tropaeolum tricolor - Photo (c) Mauricio Fuentes Garrido, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Mauricio Fuentes Garrido
הזיהוי של plantas_en_antesis: Tropaeolum tricolor, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matiasc

תאריך

אוגוסט 13, 2022 10:58 AM -04
Porlieria chilensis - Photo (c) Bárbara Salas Osorio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Bárbara Salas Osorio
הזיהוי של plantas_en_antesis: Porlieria chilensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matiasc

תאריך

אוגוסט 13, 2022 12:31 PM -04
Pellaea myrtillifolia - Photo (c) Nicolás Lavandero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
הזיהוי של plantas_en_antesis: Pellaea myrtillifolia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matiasc

תאריך

אוגוסט 13, 2022 12:33 PM -04
Pellaea myrtillifolia - Photo (c) Nicolás Lavandero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
הזיהוי של plantas_en_antesis: Pellaea myrtillifolia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matiasc

תאריך

אוגוסט 13, 2022 12:32 PM -04
Pellaea myrtillifolia - Photo (c) Nicolás Lavandero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Nicolás Lavandero
הזיהוי של plantas_en_antesis: Pellaea myrtillifolia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matiasc

תאריך

אוגוסט 13, 2022 12:32 PM -04
Pellaea ternifolia - Photo (c) jorge_bourges, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by jorge_bourges
הזיהוי של plantas_en_antesis: Pellaea ternifolia, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matiasc

תאריך

אוגוסט 13, 2022 01:28 PM -04
Retanilla trinervia - Photo (c) Daniel E M, כל הזכויות שמורות, uploaded by Daniel E M
הזיהוי של plantas_en_antesis: Retanilla trinervia, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cristopher_acuna

תאריך

אוגוסט 25, 2022 12:26 PM -04
Otholobium glandulosum - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
הזיהוי של plantas_en_antesis: Otholobium glandulosum, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אבוקדו (Persea americana)

מתצפת/ת

rene_alonso

תאריך

אוגוסט 26, 2022 10:09 AM -04

מקום

Penalolen (Google, OSM)
Persea americana - Photo (c) Ong Jyh Seng, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Ong Jyh Seng
הזיהוי של plantas_en_antesis: אבוקדו (Persea americana)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cristopher_acuna

תאריך

אוגוסט 14, 2022 04:31 PM -04
Peumus boldus - Photo (c) Italo Pérez Codern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Italo Pérez Codern
הזיהוי של plantas_en_antesis: Peumus boldus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

majocd

תאריך

אוגוסט 26, 2022 10:28 AM -04
Krameria cistoidea - Photo (c) casalejf, כל הזכויות שמורות, uploaded by casalejf
הזיהוי של plantas_en_antesis: Krameria cistoidea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melgon

תאריך

אוגוסט 26, 2022 11:50 AM -04
Pasithea caerulea - Photo (c) Andrea Ramdohr, כל הזכויות שמורות, uploaded by Andrea Ramdohr
הזיהוי של plantas_en_antesis: Pasithea caerulea, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

melgon

תאריך

אוגוסט 26, 2022 11:49 AM -04
Olsynium scirpoideum - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
הזיהוי של plantas_en_antesis: Olsynium scirpoideum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

נרקיסים (סוג Narcissus)

מתצפת/ת

marti_cadagan

תאריך

אוגוסט 25, 2022 05:45 PM -04
נרקיסים - Photo (c) David~O, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של plantas_en_antesis: נרקיסים (סוג Narcissus)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pato_novoa

תאריך

אוגוסט 24, 2022 02:20 PM -04

תיאור

Ranunculus bonariensis var trisepalus creciendo en lagunas temporales

Ranunculus bonariensis trisepalus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
הזיהוי של plantas_en_antesis: Ranunculus bonariensis var. trisepalus, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

p_eregrina

תאריך

מרץ 11, 2018 10:04 PM -03
Lapageria rosea - Photo (c) danielaperezorellana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של plantas_en_antesis: Lapageria rosea, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

p_eregrina

תאריך

מרץ 11, 2018 10:13 PM -03
Raukaua valdiviensis - Photo (c) Pablo Silva, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pablo Silva
הזיהוי של plantas_en_antesis: Raukaua valdiviensis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

p_eregrina

תאריך

מרץ 15, 2018 01:50 AM -03
Hydrangea serratifolia - Photo (c) Eric Rojas Abarca, כל הזכויות שמורות, uploaded by Eric Rojas Abarca
הזיהוי של plantas_en_antesis: Hydrangea serratifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jesusepulvedamallea

תאריך

אוגוסט 26, 2022 04:53 PM -04
Atriplex - Photo (c) Steve Jones, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
הזיהוי של plantas_en_antesis: סוג Atriplex, שייך ל ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

p_eregrina

תאריך

מרץ 12, 2018 03:22 AM -03
Lardizabala biternata - Photo (c) pedro vargas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by pedro vargas
הזיהוי של plantas_en_antesis: Lardizabala biternata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sankalpadelsur

תאריך

אוגוסט 26, 2022 06:01 PM -04

תיאור

Bajo dosel de aromos

Sophora macrocarpa - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, כל הזכויות שמורות, uploaded by Javier Conejeros Gastó
הזיהוי של plantas_en_antesis: Sophora macrocarpa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך 27 אוגוסט, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 2528