תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliekazz

תאריך

ספטמבר 18, 2022 11:41 AM EDT
Geothlypis trichas - Photo (c) Tony Varela Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של pbedell: Geothlypis trichas, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beckykrva

תאריך

ספטמבר 19, 2022 08:15 AM EDT
Coccyzus americanus - Photo (c) blackhill0850, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by blackhill0850
הזיהוי של pbedell: Coccyzus americanus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
נוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)

מתצפת/ת

prountrey

תאריך

אוגוסט 28, 2022 10:00 PM EDT
שפריריות - Photo (c) Michael Bok, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של pbedell: שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

conneechandler

תאריך

אוגוסט 26, 2022 02:26 PM EDT
Tramea lacerata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של pbedell: Tramea lacerata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

conneechandler

תאריך

אוגוסט 26, 2022 02:26 PM EDT
Tramea lacerata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של pbedell: Tramea lacerata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jvincemery

תאריך

אוגוסט 23, 2022 03:30 PM EDT
Tramea - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של pbedell: סוג Tramea, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

farran_gray

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Ischnura posita - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של pbedell: Ischnura posita, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kenneth_g

תאריך

ספטמבר 10, 2022 03:11 PM EDT
Argia apicalis - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, uploaded by Pete Woods
הזיהוי של pbedell: Argia apicalis, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carol23

תאריך

ספטמבר 11, 2022 11:38 AM EDT
Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של pbedell: Libellula vibrans, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

granticadubia

תאריך

ספטמבר 13, 2022 11:29 AM EDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של pbedell: Hetaerina americana, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cottagewitchva

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של pbedell: Plathemis lydia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cameron212

תאריך

ספטמבר 13, 2022 02:09 PM EDT
Apantesis - Photo (c) Kim Wagner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Kim Wagner
הזיהוי של pbedell: סוג Apantesis, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mikelikins

תאריך

ספטמבר 12, 2022 04:17 PM EDT
Calycopis cecrops - Photo (c) Patrick Coin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של pbedell: Calycopis cecrops, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 13 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mattwheeels

תאריך

ספטמבר 10, 2022 10:48 AM EDT

מקום

Midlothian (Google, OSM)
Atalopedes campestris - Photo (c) fm5050, כל הזכויות שמורות, uploaded by fm5050
הזיהוי של pbedell: Atalopedes campestris, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mattwheeels

תאריך

ספטמבר 10, 2022 10:49 AM EDT
Atalopedes campestris - Photo (c) fm5050, כל הזכויות שמורות, uploaded by fm5050
הזיהוי של pbedell: Atalopedes campestris, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kbeza31979

תאריך

ספטמבר 10, 2022 11:14 AM EDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של pbedell: Hetaerina americana, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kbeza31979

תאריך

ספטמבר 10, 2022 11:14 AM EDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של pbedell: Hetaerina americana, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kbeza31979

תאריך

ספטמבר 10, 2022 12:30 PM EDT
Argia sedula - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של pbedell: Argia sedula, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wendyatanc

תאריך

ספטמבר 11, 2022 12:15 PM EDT
Junonia coenia - Photo (c) skitterbug, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by skitterbug
הזיהוי של pbedell: Junonia coenia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kbeza31979

תאריך

ספטמבר 10, 2022 12:05 PM EDT
Enallagma exsulans - Photo (c) Lisa Brown, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של pbedell: Enallagma exsulans, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kbeza31979

תאריך

ספטמבר 10, 2022 11:59 AM EDT
Hetaerina titia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של pbedell: Hetaerina titia, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wendyatanc

תאריך

ספטמבר 8, 2022 11:46 AM EDT
Asterocampa celtis - Photo (c) Matt Soucie, כל הזכויות שמורות, uploaded by Matt Soucie
הזיהוי של pbedell: Asterocampa celtis, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wendyatanc

תאריך

ספטמבר 8, 2022 11:33 AM EDT
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של pbedell: Plathemis lydia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jacob62

תאריך

ספטמבר 9, 2022 01:54 PM EDT
Chauliognathus pensylvanicus - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של pbedell: Chauliognathus pensylvanicus, שייך ל קנתריתיים (משפחה Cantharidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dougrva

תאריך

ספטמבר 5, 2022 01:17 PM EDT
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של pbedell: Plathemis lydia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 10 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bzimmerman1

תאריך

ספטמבר 6, 2022 08:36 AM EDT

מקום

Richmond (Google, OSM)
Erpetogomphus designatus - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של pbedell: Erpetogomphus designatus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 08 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chamelea

תאריך

ספטמבר 3, 2022 11:55 AM EDT
Enallagma durum - Photo (c) ym1760, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by ym1760
הזיהוי של pbedell: Enallagma durum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 08 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mfoster57

תאריך

ספטמבר 8, 2022 07:25 AM EDT
Perithemis tenera - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של pbedell: Perithemis tenera, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 08 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

holyegg

תאריך

ספטמבר 8, 2022 04:32 PM EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של pbedell: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 08 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

schrodcat

תאריך

ספטמבר 8, 2022 12:28 PM EDT
Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של pbedell: Libellula vibrans, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 08 ספטמבר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 4306