תמונות/קולות

מתצפת/ת

jdavidt

תאריך

נובמבר 12, 2021 01:27 PM UTC
Agave - Photo (c) La Rata Mutante, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by La Rata Mutante
הזיהוי של pavel_bogomazov: סוג Agave, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 16 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jaloo

תאריך

נובמבר 9, 2021 02:04 PM EST
Smilax - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Neptalí Ramírez Marcial
הזיהוי של pavel_bogomazov: סוג Smilax, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
נוסף בתאריך 06 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

אלון (סוג Quercus)

מתצפת/ת

mmulqueen

תאריך

נובמבר 9, 2021 01:21 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jaloo

תאריך

נובמבר 9, 2021 02:04 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

robinbea

תאריך

נובמבר 9, 2021 10:56 AM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

mcat89

תאריך

נובמבר 9, 2021 11:26 AM UTC
פטריות - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
הזיהוי של pavel_bogomazov: פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מחטנאים (מחלקה Pinopsida)

מתצפת/ת

icerose

תאריך

נובמבר 9, 2021 02:30 PM EST
מחטנאים - Photo (c) Steven Severinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של pavel_bogomazov: מחטנאים (מחלקה Pinopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jamie788

תאריך

נובמבר 9, 2021 01:23 PM CST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, כל הזכויות שמורות, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

awab1

תאריך

נובמבר 8, 2021 02:27 PM EST

תיאור

Flower

צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, כל הזכויות שמורות, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

jmcox_9445

תאריך

נובמבר 4, 2021 09:50 AM UTC
צמחים וסקולריים - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by David McCorquodale
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ldulude

תאריך

נובמבר 9, 2021 05:24 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

douglas_mulford

תאריך

נובמבר 8, 2021 10:45 AM EST
צמחים וסקולריים - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by David McCorquodale
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

gailanng

תאריך

נובמבר 9, 2021 02:46 PM EST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, כל הזכויות שמורות, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

jeanmbeebe

תאריך

נובמבר 9, 2021 04:28 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

robertkrueger

תאריך

נובמבר 9, 2021 10:46 AM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

florida_flora

תאריך

נובמבר 9, 2021 01:40 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

cristinevandyke

תאריך

נובמבר 10, 2021 08:54 AM EST
צמחים וסקולריים - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by David McCorquodale
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בת-יבלית מצרית (Dactyloctenium aegyptium)

מתצפת/ת

landon97

תאריך

נובמבר 10, 2021 07:56 AM UTC
צמחים וסקולריים - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by David McCorquodale
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דגניים (משפחה Poaceae)

מתצפת/ת

landon97

תאריך

נובמבר 10, 2021 07:57 AM UTC
דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
הזיהוי של pavel_bogomazov: דגניים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

hdalex2

תאריך

נובמבר 10, 2021 07:57 AM UTC
צמחים וסקולריים - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by David McCorquodale
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

landon97

תאריך

נובמבר 10, 2021 08:01 AM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

angelebroussard

תאריך

נובמבר 10, 2021 08:01 AM UTC
Taraxacum - Photo (c) Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של pavel_bogomazov: סוג Taraxacum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

sylvbiol

תאריך

נובמבר 7, 2021 04:54 PM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

caphoto

תאריך

נובמבר 10, 2021 11:31 AM EST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, כל הזכויות שמורות, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

yabsra

תאריך

נובמבר 10, 2021 10:28 AM UTC
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, כל הזכויות שמורות, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainweaver13

תאריך

נובמבר 10, 2021 10:34 AM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

chuck151

תאריך

נובמבר 10, 2021 11:26 AM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

matthew1366

תאריך

נובמבר 10, 2021 11:35 AM EST
צמחים וסקולריים - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by David McCorquodale
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

jmills813

תאריך

נובמבר 10, 2021 10:35 AM UTC
צמחים וסקולריים - Photo (c) David McCorquodale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by David McCorquodale
הזיהוי של pavel_bogomazov: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

chuck151

תאריך

נובמבר 10, 2021 11:36 AM EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות, uploaded by KC Kasem
הזיהוי של pavel_bogomazov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 137