תמונות/קולות

מתצפת/ת

onidiras

תאריך

יוני 22, 2021

תיאור

올해 첫 번째 관찰 First observation this year https://www.inaturalist.org/observation_fields/11675

Dryadaula epischista - Photo (c) onidiras-iNaturalist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של otaharuo: Dryadaula epischista, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sylbird

תאריך

יולי 10, 2021 12:34 PM CDT
Popillia japonica - Photo (c) David Jeffrey Ringer, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של otaharuo: Popillia japonica, שייך ל זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)
הוסף בתאריך 21 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamiko_t_t

תאריך

ספטמבר 21, 2021 08:24 AM JST
Lycoris radiata - Photo (c) Y.K.Tarabagani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של otaharuo: Lycoris radiata, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 21 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamiko_t_t

תאריך

ספטמבר 20, 2021 01:33 PM JST
Coix lacryma-jobi - Photo (c) 葉子, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של otaharuo: Coix lacryma-jobi, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 21 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

פיטולקה אמריקאית Phytolacca americana

מתצפת/ת

mamiko_t_t

תאריך

ספטמבר 20, 2021 12:45 PM JST
פיטולקה אמריקאית - Photo (c) Joan Costanza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של otaharuo: פיטולקה אמריקאית (Phytolacca americana)
הוסף בתאריך 21 ספטמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamiko_t_t

תאריך

ספטמבר 21, 2021 08:34 AM JST
Sanguisorba officinalis - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של otaharuo: Sanguisorba officinalis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 21 ספטמבר, 2021
תומך
Cenchrus alopecuroides - Photo (c) 葉子, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של otaharuo: Cenchrus alopecuroides, שייך ל זיף נוצה (סוג Cenchrus)
הוסף בתאריך 21 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

timur_kalininsky

תאריך

אוגוסט 4, 2021 02:17 PM JST
Tricyrtis affinis - Photo (c) Alpsdake, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של otaharuo: Tricyrtis affinis, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sanosaki

תאריך

ספטמבר 13, 2021 03:11 PM UTC
Tricyrtis affinis - Photo (c) Alpsdake, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של otaharuo: Tricyrtis affinis, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mo_tsukuba

תאריך

אוגוסט 22, 2019 12:06 AM UTC
Callicilix abraxata - Photo (c) 太田 春雄, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של otaharuo: Callicilix abraxata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mo_tsukuba

תאריך

ספטמבר 4, 2019 11:08 PM UTC
Callicilix abraxata - Photo (c) 太田 春雄, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של otaharuo: Callicilix abraxata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 19 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rvd1959

תאריך

ספטמבר 18, 2021 07:35 AM EEST
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של otaharuo: Reynoutria japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

johnboback

תאריך

ספטמבר 17, 2021 01:11 PM EDT
Popillia japonica - Photo (c) David Jeffrey Ringer, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של otaharuo: Popillia japonica, שייך ל זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)
הוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

osablanca

תאריך

ספטמבר 17, 2021 11:37 PM UTC
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של otaharuo: Reynoutria japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mo_tsukuba

תאריך

ספטמבר 6, 2020 08:18 AM UTC
Glyphodes pyloalis - Photo (c) David Dodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של otaharuo: Glyphodes pyloalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jakedavidmaclennan

תאריך

ספטמבר 9, 2021 12:48 AM KST
Glyphodes pyloalis - Photo (c) David Dodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של otaharuo: Glyphodes pyloalis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

munenori_yamakawa

תאריך

ספטמבר 17, 2021 10:57 AM JST
Corythucha marmorata - Photo (c) Tracey Fandre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של otaharuo: Corythucha marmorata, שייך ל פשפשיתיים (משפחה Tingidae)
הוסף בתאריך 17 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevin_cheng

תאריך

ספטמבר 2021
Spodoptera litura - Photo (c) Craig Williams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של otaharuo: Spodoptera litura, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
הוסף בתאריך 17 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mamiko_t_t

תאריך

ספטמבר 16, 2021 03:46 PM JST
זיף נוצה - Photo (c) Harry Rose, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של otaharuo: זיף נוצה (סוג Cenchrus)
הוסף בתאריך 16 ספטמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sholmes78

תאריך

ספטמבר 16, 2021 01:12 PM EDT
Popillia japonica - Photo (c) David Jeffrey Ringer, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של otaharuo: Popillia japonica, שייך ל זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)
הוסף בתאריך 16 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naomi_gevjan

תאריך

ספטמבר 16, 2021 03:57 PM EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של otaharuo: Reynoutria japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mo_tsukuba

תאריך

ספטמבר 2, 2019 11:13 PM UTC
Duliophyle agitata - Photo (c) りなべる, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של otaharuo: Duliophyle agitata, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
הוסף בתאריך 16 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jakedavidmaclennan

תאריך

ספטמבר 15, 2021 12:56 AM KST
Theretra japonica - Photo (c) Didier Descouens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של otaharuo: Theretra japonica, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
הוסף בתאריך 16 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tsgeorge

תאריך

ספטמבר 15, 2021 02:33 PM EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של otaharuo: Reynoutria japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 16 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bjprowse24

תאריך

יולי 23, 2015 03:28 PM UTC
Popillia japonica - Photo (c) David Jeffrey Ringer, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של otaharuo: Popillia japonica, שייך ל זיבליתיים (משפחה Scarabaeidae)
הוסף בתאריך 16 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

בז מצוי Falco tinnunculus

מתצפת/ת

ts04

תאריך

אפריל 3, 2021 12:18 PM JST
בז מצוי - Photo (c) Paul Roberts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של otaharuo: בז מצוי (Falco tinnunculus)
הוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ts04

תאריך

ספטמבר 5, 2021 12:27 PM JST
Motacilla alba lugens - Photo (c) Ray Cui, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של otaharuo: Motacilla alba ssp. lugens, שייך ל נחליאלי לבן (Motacilla alba)
הוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ts04

תאריך

ספטמבר 5, 2021 12:54 PM JST
Ancylolomia japonica - Photo (c) onidiras-iNaturalist, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של otaharuo: Ancylolomia japonica, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ts04

תאריך

ספטמבר 12, 2021 12:26 PM JST
Motacilla grandis - Photo (c) annxeneize, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של otaharuo: Motacilla grandis, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

linda_ghanime

תאריך

ספטמבר 13, 2021 03:51 PM EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של otaharuo: Reynoutria japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 14 ספטמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 3997