תמונות/קולות

מתצפת.ת

karilf

תאריך

נובמבר 17, 2021 03:18 אחה"צ EST
Helotiales - Photo (c) Joe Walewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joe Walewski
הזיהוי של olga_semina: סדרה Helotiales, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מאי 30, 2022
מוביל.ה
נוסף במסגרת איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

goletaanne

תאריך

נובמבר 27, 2021 11:59 לפנה"צ PST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

קַייצת (סוג Erigeron)

מתצפת.ת

pjaml

תאריך

יולי 1, 2021 07:27 אחה"צ CDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

יְרֻקַּת־דַּפִּים (סוג Chlorophyllum)

מתצפת.ת

gremlenard

תאריך

נובמבר 27, 2021 04:07 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goodlordbird

תאריך

נובמבר 18, 2021 11:17 לפנה"צ EST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goodlordbird

תאריך

נובמבר 18, 2021 08:49 לפנה"צ EST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridgettoshea

תאריך

נובמבר 27, 2021 03:03 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hannaheliz_06

תאריך

נובמבר 16, 2021 02:09 אחה"צ EST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

sophia346

תאריך

נובמבר 27, 2021 07:57 אחה"צ EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenapples

תאריך

נובמבר 27, 2021 04:54 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenapples

תאריך

נובמבר 27, 2021 04:59 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenapples

תאריך

נובמבר 27, 2021 05:00 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zubababy

תאריך

נובמבר 2021

מקום

California, US (Google, OSM)
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenapples

תאריך

נובמבר 27, 2021 05:15 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenapples

תאריך

נובמבר 27, 2021 05:17 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

אברשיים (משפחה Ericaceae)

מתצפת.ת

camryn_keeno

תאריך

נובמבר 27, 2021 12:38 אחה"צ EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smalik

תאריך

נובמבר 27, 2021 04:20 אחה"צ EST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

halamangirl

תאריך

נובמבר 27, 2021 01:52 אחה"צ EST
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dynamicamber

תאריך

נובמבר 27, 2021 02:16 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dynamicamber

תאריך

נובמבר 27, 2021 02:13 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dynamicamber

תאריך

נובמבר 27, 2021 01:55 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wmoomaw

תאריך

אוקטובר 9, 2021 02:37 אחה"צ EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zubababy

תאריך

נובמבר 2021

מקום

California, US (Google, OSM)
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

yobbana

תאריך

נובמבר 27, 2021 09:49 אחה"צ UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanielynn94

תאריך

נובמבר 23, 2021 01:27 אחה"צ EST
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sherryturner

תאריך

נובמבר 27, 2021 12:46 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smilesnsun

תאריך

נובמבר 25, 2021 12:32 אחה"צ UTC
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

זכריני (סוג Myosotis)

מתצפת.ת

sbierker

תאריך

אוקטובר 19, 2021 03:09 אחה"צ EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

much2much2see

תאריך

נובמבר 27, 2021 09:14 לפנה"צ CST

מקום

Rogers, AR, US (Google, OSM)
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Davide Puddu
הזיהוי של olga_semina: מחלקה Agaricomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

isabella_26000

תאריך

אוקטובר 8, 2021 03:14 אחה"צ UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Corcoran, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי KC Corcoran
הזיהוי של olga_semina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 1080