תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יוני 12, 2023 10:17 לפנה"צ +07
Plebejus argus - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של oleg_kosterin: Plebejus argus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יוני 12, 2023 11:06 לפנה"צ +07
Plebejus argyrognomon - Photo (c) Mirko Tomasi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mirko Tomasi
הזיהוי של oleg_kosterin: Plebejus argyrognomon, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 03:33 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 03:33 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 03:35 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 04:02 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 04:02 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 05:39 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 05:41 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 06:03 אחה"צ +07
Athyrium filix-femina - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של oleg_kosterin: Athyrium filix-femina, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 05:50 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 05:51 אחה"צ +07
Woodsia ilvensis - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של oleg_kosterin: Woodsia ilvensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 20, 2023 05:51 אחה"צ +07
Polygonatum odoratum - Photo (c) 空猫 T. N, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 空猫 T. N
הזיהוי של oleg_kosterin: Polygonatum odoratum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 08:36 לפנה"צ +07
Lopinga achine - Photo (c) Vlad Proklov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של oleg_kosterin: Lopinga achine, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 09:38 לפנה"צ +07
Erebia aethiops - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של oleg_kosterin: Erebia aethiops, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 09:43 לפנה"צ +07
Lopinga achine - Photo (c) Vlad Proklov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של oleg_kosterin: Lopinga achine, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 04:52 אחה"צ +07
Plebejus argus - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של oleg_kosterin: Plebejus argus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 04:53 אחה"צ +07
Plebejus argus - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של oleg_kosterin: Plebejus argus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 05:10 אחה"צ +07
Plebejus argus - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של oleg_kosterin: Plebejus argus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 05:21 אחה"צ +07
Plebejus argus - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של oleg_kosterin: Plebejus argus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 06:37 אחה"צ +07
Plebejus argus - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של oleg_kosterin: Plebejus argus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewbazdyrev

תאריך

יולי 21, 2023 09:36 לפנה"צ +07
Erebia aethiops - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של oleg_kosterin: Erebia aethiops, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olgazakharova1

תאריך

ספטמבר 25, 2023 05:05 אחה"צ +07
Athyrium filix-femina - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של oleg_kosterin: Athyrium filix-femina, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anton_nikolaev

תאריך

יולי 17, 2023 04:16 לפנה"צ +07
Leptidea morsei major - Photo (c) Oleg Kosterin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Oleg Kosterin
הזיהוי של oleg_kosterin: Leptidea morsei ssp. major, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך ספטמבר 27, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alzov

תאריך

יוני 19, 2023 02:06 אחה"צ +07
Lonicera caerulea altaica - Photo (c) Nina Filippova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nina Filippova
הזיהוי של oleg_kosterin: Lonicera caerulea ssp. altaica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סוככיים (משפחה Apiaceae)

מתצפת.ת

siburhan

תאריך

יולי 5, 2022 12:29 אחה"צ +07
סוככיים - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של oleg_kosterin: סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksandrebel

תאריך

אוגוסט 27, 2023 09:43 לפנה"צ +09
Polygonatum odoratum - Photo (c) 空猫 T. N, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי 空猫 T. N
הזיהוי של oleg_kosterin: Polygonatum odoratum, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksandrebel

תאריך

אוגוסט 27, 2023 11:40 לפנה"צ +09
Dianthus chinensis - Photo (c) Yves Bas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Yves Bas
הזיהוי של oleg_kosterin: Dianthus chinensis, שייך ל ציפורן (סוג Dianthus)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksandrebel

תאריך

אוגוסט 27, 2023 02:28 אחה"צ +09
Glycine max soja - Photo (c) V.S. Volkotrub, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי V.S. Volkotrub
הזיהוי של oleg_kosterin: Glycine max ssp. soja, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aleksandrebel

תאריך

אוגוסט 27, 2023 02:28 אחה"צ +09
Glycine max - Photo (c) lin20070813, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי lin20070813
הזיהוי של oleg_kosterin: Glycine max, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 16424