תמונות/קולות

מתצפת/ת

sdoug7405

תאריך

ינואר 18, 2022 11:17 AM AEST
Episynlestes albicaudus - Photo (c) Nicholas John Fisher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של odonut: Episynlestes albicaudus, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

menura

תאריך

ינואר 2022

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)

תגיות

Austrolestes psyche - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Austrolestes psyche, שייך ל שביביתיים (משפחה Lestidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ravensmere

תאריך

ינואר 20, 2022 12:41 PM AEST
Rhyothemis phyllis - Photo (c) Shanna Bignell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Rhyothemis phyllis, שייך ל נפנפנית (סוג Rhyothemis)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cygnet

תאריך

ינואר 19, 2022 05:20 PM AEDT

תיאור

in water lily pond

Anax papuensis - Photo (c) sdoug7405, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Anax papuensis, שייך ל סירן (סוג Anax)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cygnet

תאריך

ינואר 19, 2022 05:25 PM AEDT

תיאור

still water in lily pond

Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של odonut: Ischnura heterosticta, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dan_bishop

תאריך

ינואר 21, 2022 11:18 AM AEST
Orthetrum villosovittatum - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Orthetrum villosovittatum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ravensmere

תאריך

ינואר 21, 2022 12:52 PM AEST
Rhodothemis lieftincki - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של odonut: Rhodothemis lieftincki, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

ינואר 21, 2022 11:12 AM AEST
Choristhemis flavoterminata - Photo (c) John Tann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של odonut: Choristhemis flavoterminata, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greg488

תאריך

ינואר 21, 2022 12:14 PM AEST
Choristhemis flavoterminata - Photo (c) John Tann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של odonut: Choristhemis flavoterminata, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

baronsamedi

תאריך

מאי 9, 2019 09:22 AM AEST
Diplacodes trivialis - Photo (c) Chathuri Jayatissa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Diplacodes trivialis, שייך ל מצנחית (סוג Diplacodes)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 10, 2018 10:35 AM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של odonut: Brachythemis contaminata, שייך ל נחתנית (סוג Brachythemis)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 10, 2018 10:37 AM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Brachydiplax chalybea - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Brachydiplax chalybea, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 10, 2018 10:27 AM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Ictinogomphus rapax - Photo (c) Liu JimFood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Ictinogomphus rapax, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 10, 2018 10:18 AM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Brachydiplax chalybea - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Brachydiplax chalybea, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 12, 2018 03:13 PM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Orthetrum chrysis - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Orthetrum chrysis, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 12, 2018 03:16 PM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Lathrecista asiatica - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Lathrecista asiatica, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 12, 2018 03:16 PM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Lathrecista asiatica - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Lathrecista asiatica, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 12, 2018 03:18 PM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Lathrecista asiatica - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: Lathrecista asiatica, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thenatureaffair

תאריך

ינואר 12, 2022 04:25 PM IST
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של odonut: Brachythemis contaminata, שייך ל נחתנית (סוג Brachythemis)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 13, 2018 03:33 PM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Tramea limbata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
הזיהוי של odonut: Tramea limbata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 12, 2018 03:38 PM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Tramea limbata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
הזיהוי של odonut: Tramea limbata, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 13, 2018 08:07 AM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של odonut: Brachythemis contaminata, שייך ל נחתנית (סוג Brachythemis)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 13, 2018 08:13 AM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של odonut: Brachythemis contaminata, שייך ל נחתנית (סוג Brachythemis)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

ספטמבר 13, 2018 08:14 AM IST

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של odonut: Brachythemis contaminata, שייך ל נחתנית (סוג Brachythemis)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)

מתצפת/ת

dharani_cl

תאריך

ינואר 20, 2022 12:35 AM IST
חיצית - Photo (c) Dave McShaffrey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: חיצית (סוג Ischnura)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

afsarnayakkan

תאריך

נובמבר 30, 2021 08:30 AM UTC

מקום

Kattampally (Google, OSM)
Pseudagrion microcephalum - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של odonut: Pseudagrion microcephalum, שייך ל חניתית (סוג Pseudagrion)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

datakwiat

תאריך

ינואר 2022

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)
Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של odonut: Ischnura heterosticta, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
הוסף בתאריך 20 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארימחושיים (תת משפחה Ascalaphinae)

מתצפת/ת

ladymidge

תאריך

ינואר 8, 2022 08:23 PM AWST
מרושתי-כנף - Photo (c) ddwfauna, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: מרושתי-כנף (סדרה Neuroptera)
הוסף בתאריך 20 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ladymidge

תאריך

ינואר 10, 2022 08:58 PM AWST
מרושתי-כנף - Photo (c) ddwfauna, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של odonut: מרושתי-כנף (סדרה Neuroptera)
הוסף בתאריך 20 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

נסקנית ערפילית (Selysiothemis nigra)

מתצפת/ת

andersonf16

תאריך

יוני 24, 2020 06:43 AM +0430
נסקנית ערפילית - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של odonut: נסקנית ערפילית (Selysiothemis nigra)
הוסף בתאריך 20 ינואר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 32347