תמונות/קולות

מתצפת/ת

lubnab101

תאריך

אפריל 13, 2015 02:53 PM EDT

תיאור

Purple flowers growing in a grassy area.

Crocus vernus - Photo (c) Luca Boscain, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
הזיהוי של npollock66: קומפלקס Crocus vernus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
הוסף בתאריך 10 אפריל, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

לטאה דוקרנית מערבית (Sceloporus occidentalis)

מתצפת/ת

sedgequeen

תאריך

מאי 10, 2021 11:03 AM PDT

תיאור

Rough and Ready Botanical Wayside.

תגיות

לטאה דוקרנית מערבית - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
הזיהוי של npollock66: לטאה דוקרנית מערבית (Sceloporus occidentalis)
הוסף בתאריך 21 מאי, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

er1kksen

תאריך

מאי 13, 2021 06:09 PM EDT

תיאור

This observation is for the egg mass, not the tadpoles. Note green algae within the eggs.

Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, כל הזכויות שמורות, uploaded by mattbuckingham
הזיהוי של npollock66: Ambystoma maculatum, שייך ל אמביסטומה (משפחה Ambystomatidae)
הוסף בתאריך 21 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pirateninjas

תאריך

מאי 12, 2021

תיאור

From NR

Crocodylus suchus - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
הזיהוי של npollock66: Crocodylus suchus, שייך ל תניניים (משפחה Crocodylidae)
הוסף בתאריך 21 מאי, 2021
תומך

תמונות/קולות

ללא תמונות או קולות

מתצפת/ת

mgochfeld

תאריך

מרץ 14, 2015
Burnsius philetas - Photo (c) Lee Hoy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Lee Hoy
הזיהוי של npollock66: Burnsius philetas, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 18 פברואר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mgochfeld

תאריך

אפריל 14, 2015
Burnsius philetas - Photo (c) Lee Hoy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Lee Hoy
הזיהוי של npollock66: Burnsius philetas, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 18 פברואר, 2020
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

ללא תמונות או קולות

מתצפת/ת

mgochfeld

תאריך

אפריל 13, 2015
Leiothlypis luciae - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של npollock66: Leiothlypis luciae, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 16 ינואר, 2020
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

celticcail

תאריך

מרץ 25, 2015 07:08 AM EDT

מקום

Madison, NJ (Google, OSM)

תיאור

Crown Gall tumor?

Agrobacterium radiobacter - Photo (c) wsimmons, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by wsimmons
הזיהוי של npollock66: Agrobacterium radiobacter
הוסף בתאריך 09 דצמבר, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nataliebee

תאריך

אפריל 2015

מקום

New Jersey, US (Google, OSM)
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של npollock66: Reynoutria japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 31 יולי, 2019
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

celticcail

תאריך

אפריל 19, 2015 11:02 AM EDT

תיאור

I guess?

Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, כל הזכויות שמורות, uploaded by Buddy
הזיהוי של npollock66: Lithobates clamitans, שייך ל צפרדעיים (משפחה Ranidae)
הוסף בתאריך 27 יוני, 2019
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nataliemhowe

תאריך

מאי 10, 2019 02:39 PM EDT
Plestiodon fasciatus - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
הזיהוי של npollock66: Plestiodon fasciatus, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
הוסף בתאריך 21 מאי, 2019
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sschwab

תאריך

מרץ 23, 2019 05:46 PM EDT
Anolis - Photo (c) Robby Deans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
הזיהוי של npollock66: סוג Anolis, שייך ל אנוליסיים (משפחה Dactyloidae)
הוסף בתאריך 21 מאי, 2019
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eeoc24

תאריך

אפריל 11, 2015

תיאור

Seen on a conifer.

Dacrymyces chrysospermus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של npollock66: Dacrymyces chrysospermus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 15 דצמבר, 2018
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

celticcail

תאריך

אפריל 12, 2015 01:24 PM EDT
Thamnophis saurita saurita - Photo (c) Larry Meade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של npollock66: Thamnophis saurita ssp. saurita, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 02 נובמבר, 2018
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brionnap

תאריך

מאי 5, 2015 03:02 PM EDT
Thamnophis saurita saurita - Photo (c) Larry Meade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של npollock66: Thamnophis saurita ssp. saurita, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 02 נובמבר, 2018
יוצא מן הכלל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

celticcail

תאריך

אפריל 12, 2015 01:24 PM EDT
Thamnophis saurita sauritus - Photo (c) Larry Meade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של npollock66: Thamnophis saurita ssp. sauritus [inactive], שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2018
יוצא מן הכלל
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brionnap

תאריך

מאי 5, 2015 03:02 PM EDT
Thamnophis saurita sauritus - Photo (c) Larry Meade, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של npollock66: Thamnophis saurita ssp. sauritus [inactive], שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2018
יוצא מן הכלל
(טקסון לא פעיל) נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lichenlady

תאריך

אפריל 11, 2015
Thamnophis saurita - Photo (c) Wayne Fidler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
הזיהוי של npollock66: Thamnophis saurita, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2018
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

celticcail

תאריך

מאי 2, 2015
Thamnophis saurita - Photo (c) Wayne Fidler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
הזיהוי של npollock66: Thamnophis saurita, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2018
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aranholt

תאריך

מרץ 10, 2015

מקום

Pascagoula, MS (Google, OSM)
Anolis carolinensis - Photo (c) Roberto R. Calderón, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
הזיהוי של npollock66: Anolis carolinensis, שייך ל אנוליסיים (משפחה Dactyloidae)
הוסף בתאריך 25 מרץ, 2018
תומך

תמונות/קולות

מה

Monocots

מתצפת/ת

rodolfojuliani

תאריך

מאי 14, 2015 12:39 PM EDT
נץ-חלב מפושק - Photo (c) Samanta Conte, כל הזכויות שמורות, uploaded by Samanta Conte
הזיהוי של npollock66: נץ-חלב מפושק (Ornithogalum umbellatum)
הוסף בתאריך 11 מרץ, 2018
תומך

תמונות/קולות

ללא תמונות או קולות

מתצפת/ת

mgochfeld

תאריך

מרץ 15, 2015
Xanthisma spinulosum - Photo (c) ellen hildebrandt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by ellen hildebrandt
הזיהוי של npollock66: Xanthisma spinulosum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 28 דצמבר, 2017
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vilseskog

תאריך

מרץ 20, 2015
Boana rosenbergi - Photo (c) Brian Gratwicke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Brian Gratwicke
הזיהוי של npollock66: Boana rosenbergi, שייך ל אילניתיים (משפחה Hylidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2017
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vilseskog

תאריך

מרץ 19, 2015
Rhinella horribilis - Photo (c) Sam W. Heads, כל הזכויות שמורות, uploaded by Sam W. Heads
הזיהוי של npollock66: Rhinella horribilis, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
הוסף בתאריך 17 יולי, 2017
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nataliemhowe

תאריך

מרץ 11, 2015 11:46 AM EDT
Lampropeltis triangulum - Photo (c) jance, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by jance
הזיהוי של npollock66: Lampropeltis triangulum, שייך ל זעמן אלמוגי (סוג Lampropeltis)
הוסף בתאריך 27 מרץ, 2017
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

olistr

תאריך

מאי 22, 2016
Podarcis siculus - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
הזיהוי של npollock66: Podarcis siculus, שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
הוסף בתאריך 06 ינואר, 2017
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

olistr

תאריך

מאי 22, 2016
Podarcis sicula - Photo (c) roamingwab, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של npollock66: Podarcis sicula [inactive], שייך ל לטאיים (משפחה Lacertidae)
הוסף בתאריך 06 יוני, 2016
יוצא מן הכלל
(טקסון לא פעיל)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cdmar10

תאריך

מרץ 4, 2015 02:54 PM EST
Callicarpa americana - Photo (c) CameliaTWU, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של npollock66: Callicarpa americana, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 06 יוני, 2016
תומך

תמונות/קולות

מה

חומטיים (משפחה Scincidae)

מתצפת/ת

mamabeardavis

תאריך

מרץ 2016

מקום

Tennessee, US (Google, OSM)
Plestiodon fasciatus - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
הזיהוי של npollock66: Plestiodon fasciatus, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
הוסף בתאריך 31 מאי, 2016
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dylanthardy

תאריך

אפריל 16, 2016 01:23 PM EDT
Notophthalmus viridescens - Photo (c) mattbuckingham, כל הזכויות שמורות, uploaded by mattbuckingham
הזיהוי של npollock66: Notophthalmus viridescens, שייך ל טריטון (תת משפחה Pleurodelinae)
הוסף בתאריך 03 מאי, 2016
תומך

סטטיסטיקות

 • 474