תמונות/קולות

מתצפת/ת

viktoriabilous

תאריך

ספטמבר 24, 2021 04:57 PM +05
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ninacourlee: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

בהוקית מבריקה (Ganoderma lucidum)

מתצפת/ת

marasmius

תאריך

מאי 2019

מקום

פרטי
בהוקית מבריקה - Photo (c) nikolall, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ninacourlee: בהוקית מבריקה (Ganoderma lucidum)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nikolai_nakonechnyi

תאריך

יולי 18, 2021 06:14 AM +05
Galerina paludosa - Photo (c) Erlon Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ninacourlee: Galerina paludosa, שייך ל כומתית (סוג Galerina)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

nikolai_nakonechnyi

תאריך

יולי 18, 2021 06:46 AM +05
Flammulina - Photo (c) Jason Means, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ninacourlee: סוג Flammulina, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ipigazgroup

תאריך

אוקטובר 4, 2021 08:50 AM +05

תיאור

?

Chroogomphus rutilus - Photo James Sowerby, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של ninacourlee: Chroogomphus rutilus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

ipigazgroup

תאריך

אוקטובר 4, 2021 12:20 PM +05
Pleurotus pulmonarius - Photo (c) Chris Wood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ninacourlee: Pleurotus pulmonarius, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ipigazgroup

תאריך

אוקטובר 8, 2021 01:10 PM +05
פקועיים - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ipigazgroup

תאריך

ספטמבר 29, 2021 12:05 PM +05

תיאור

???

Stropharia hornemannii - Photo (c) Federico Calledda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: Stropharia hornemannii, שייך ל אבנטית (סוג Stropharia)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

ipigazgroup

תאריך

ספטמבר 29, 2021 12:05 PM +05
Laccaria - Photo (c) John Plischke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ninacourlee: סוג Laccaria, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוקטובר 22, 2021 03:23 PM +05
Hydnoporia tabacina - Photo (c) Harri Nygren, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ninacourlee: Hydnoporia tabacina, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוקטובר 22, 2021 03:23 PM +05
Leotiomycetes - Photo (c) Joe Walewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: מחלקה Leotiomycetes, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרה (סוג Mycena)

מתצפת/ת

sofya_hm

תאריך

ספטמבר 28, 2021 02:14 PM +05
פטרה - Photo (c) Trent Pearce, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ninacourlee: פטרה (סוג Mycena)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nelya_garaeva

תאריך

יולי 25, 2019 09:53 AM MSK
Coprinellus - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ninacourlee: סוג Coprinellus, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוקטובר 24, 2021 11:56 AM +05
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ninacourlee: Calocera viscosa, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוקטובר 24, 2021 12:01 PM +05
Pseudoplectania nigrella - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ninacourlee: Pseudoplectania nigrella, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוקטובר 24, 2021 12:57 PM +05
Dacrymyces chrysospermus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ninacourlee: Dacrymyces chrysospermus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוקטובר 24, 2021 08:12 AM +05
Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ninacourlee: Flammulina velutipes, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוקטובר 23, 2021 08:41 AM HST
Trichaptum fuscoviolaceum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: Trichaptum fuscoviolaceum, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tls-60

תאריך

אוקטובר 23, 2021 08:41 AM HST
Trichaptum - Photo (c) Claire O'Neill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: סוג Trichaptum, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

svetlanakhanty

תאריך

אוקטובר 24, 2021 01:37 PM +05
Fomitopsis pinicola - Photo (c) SARTORI LUIGINO, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: Fomitopsis pinicola, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

svetlanakhanty

תאריך

אוקטובר 24, 2021 01:42 PM +05
Myxacium - Photo (c) kmohatt, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ninacourlee: תחום Myxacium, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

svetlanakhanty

תאריך

אוקטובר 24, 2021 01:33 PM +05
Cantharellus cibarius - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: Cantharellus cibarius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

svetlanakhanty

תאריך

אוקטובר 24, 2021 01:18 PM +05
Ampulloclitocybe clavipes - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: Ampulloclitocybe clavipes, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wkent

תאריך

אוגוסט 8, 2021 10:51 AM UTC
Lactarius torminosus - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: Lactarius torminosus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

בהוקית מבריקה (Ganoderma lucidum)

מתצפת/ת

evgeniy_pecheritsa

תאריך

אוקטובר 24, 2021 11:44 AM +05
בהוקית מבריקה - Photo (c) nikolall, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ninacourlee: בהוקית מבריקה (Ganoderma lucidum)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

evgeniy_pecheritsa

תאריך

אוקטובר 24, 2021 11:31 AM +05
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ninacourlee: Calocera viscosa, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

פיטריריות (מחלקה Myxomycetes)

מתצפת/ת

urmansky

תאריך

אוגוסט 25, 2021 01:59 PM PKT
Willkommlangea reticulata - Photo (c) Michael Keogh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ninacourlee: Willkommlangea reticulata, שייך ל פיטריריות (מחלקה Myxomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sofya_hm

תאריך

ספטמבר 28, 2021 02:09 PM +05
Fomitopsis pinicola - Photo (c) SARTORI LUIGINO, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: Fomitopsis pinicola, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sofya_hm

תאריך

ספטמבר 25, 2021 03:49 PM +05
Pholiota gummosa - Photo (c) Davide Puddu, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: Pholiota gummosa, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חריפית (סוג Russula)

מתצפת/ת

viktoriabilous

תאריך

ספטמבר 24, 2021 05:51 PM +05
חריפית - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ninacourlee: חריפית (סוג Russula)
הוסף בתאריך 20 נובמבר, 2021
שיפור

סטטיסטיקות

 • 9278