תמונות/קולות

מתצפת.ת

rik53815

תאריך

יוני 12, 2024 12:34 אחה"צ +07
Phalanta phalantha - Photo (c) Atanu Bose Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של nicovr: Phalanta phalantha, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sergey_88

תאריך

יוני 15, 2024 09:14 לפנה"צ +07
Papilio paris - Photo (c) LVDIAN, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי LVDIAN
הזיהוי של nicovr: Papilio paris, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)

מתצפת.ת

josetextimor

תאריך

מאי 6, 2024 12:59 אחה"צ +07
זנב סנונית הלימון - Photo (c) Akshaya Sivaprasad, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Akshaya Sivaprasad
הזיהוי של nicovr: זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)

מתצפת.ת

josetextimor

תאריך

מאי 6, 2024 01:02 אחה"צ +07
זנב סנונית הלימון - Photo (c) Akshaya Sivaprasad, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Akshaya Sivaprasad
הזיהוי של nicovr: זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josetextimor

תאריך

מאי 6, 2024 02:11 אחה"צ +07
Parthenos sylvia - Photo (c) Ambady Sasi, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ambady Sasi
הזיהוי של nicovr: Parthenos sylvia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josetextimor

תאריך

מאי 6, 2024 02:04 אחה"צ +07
Catopsilia pomona - Photo (c) Sterling Sheehy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sterling Sheehy
הזיהוי של nicovr: Catopsilia pomona, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

אפריל 2, 2024 03:38 אחה"צ +07
Catopsilia pomona - Photo (c) Sterling Sheehy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sterling Sheehy
הזיהוי של nicovr: Catopsilia pomona, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

אפריל 2, 2024 04:15 אחה"צ +07
Papilio paris - Photo (c) LVDIAN, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי LVDIAN
הזיהוי של nicovr: Papilio paris, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rik53815

תאריך

יוני 16, 2024 12:40 אחה"צ +07
Papilio paris - Photo (c) LVDIAN, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי LVDIAN
הזיהוי של nicovr: Papilio paris, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

superman4realz

תאריך

יוני 16, 2024 05:24 אחה"צ +08
Macaca fascicularis - Photo (c) jorgejuanrueda, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי jorgejuanrueda
הזיהוי של nicovr: Macaca fascicularis, שייך ל קופים בעלי זנב (משפחה Cercopithecidae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

superman4realz

תאריך

יוני 16, 2024 04:39 אחה"צ +08
חגבאים - Photo (c) Vlad Proklov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של nicovr: חגבאים (סדרה Orthoptera)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anders_wiig_nielsen

תאריך

יוני 12, 2024 01:52 אחה"צ +07
Hypolimnas bolina - Photo (c) wklegend, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי wklegend
הזיהוי של nicovr: Hypolimnas bolina, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יוני 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)

מתצפת.ת

josetextimor

תאריך

מאי 7, 2024 04:16 אחה"צ +07
זנב סנונית הלימון - Photo (c) Akshaya Sivaprasad, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Akshaya Sivaprasad
הזיהוי של nicovr: זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

מרץ 29, 2024 09:09 לפנה"צ +07
Junonia atlites - Photo (c) Rohit Girotra, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rohit Girotra
הזיהוי של nicovr: Junonia atlites, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nurturin_nature

תאריך

יוני 8, 2024 01:00 אחה"צ +07
Lamproptera meges - Photo (c) Yi-Kai Tea, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yi-Kai Tea
הזיהוי של nicovr: Lamproptera meges, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נימפית הריסן (Junonia hierta)

מתצפת.ת

avocat

תאריך

מרץ 30, 2024 10:52 לפנה"צ +07
נימפית הריסן - Photo (c) WildNothos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WildNothos
הזיהוי של nicovr: נימפית הריסן (Junonia hierta)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נימפית הריסן (Junonia hierta)

מתצפת.ת

avocat

תאריך

מרץ 30, 2024 10:54 לפנה"צ +07
נימפית הריסן - Photo (c) WildNothos, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי WildNothos
הזיהוי של nicovr: נימפית הריסן (Junonia hierta)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)

מתצפת.ת

sucker69420

תאריך

יוני 7, 2024 01:49 אחה"צ +07
זנב סנונית הלימון - Photo (c) Akshaya Sivaprasad, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Akshaya Sivaprasad
הזיהוי של nicovr: זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anders_wiig_nielsen

תאריך

יוני 10, 2024 11:33 לפנה"צ +07
Lamproptera curius - Photo (c) Love Osr, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Love Osr
הזיהוי של nicovr: Lamproptera curius, שייך ל צבעוניים (משפחה Papilionidae)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

מרץ 31, 2024 09:41 לפנה"צ +07
Parthenos sylvia - Photo (c) Ambady Sasi, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ambady Sasi
הזיהוי של nicovr: Parthenos sylvia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יוני 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

selk

תאריך

יוני 2024
Catopsilia pomona - Photo (c) Sterling Sheehy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sterling Sheehy
הזיהוי של nicovr: Catopsilia pomona, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך יוני 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)

מתצפת.ת

ma_khoi

תאריך

יוני 3, 2024 12:05 אחה"צ +07
זנב סנונית הלימון - Photo (c) Akshaya Sivaprasad, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Akshaya Sivaprasad
הזיהוי של nicovr: זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anders_wiig_nielsen

תאריך

יוני 5, 2024 04:02 אחה"צ +07
Danaus genutia - Photo (c) Tarique Sani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של nicovr: Danaus genutia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)

מתצפת.ת

anders_wiig_nielsen

תאריך

יוני 5, 2024 04:20 אחה"צ +07
זנב סנונית הלימון - Photo (c) Akshaya Sivaprasad, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Akshaya Sivaprasad
הזיהוי של nicovr: זנב סנונית הלימון (Papilio demoleus)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

russgray

תאריך

יוני 6, 2024 09:47 לפנה"צ +07
Danaus genutia - Photo (c) Tarique Sani, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של nicovr: Danaus genutia, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

מרץ 28, 2024 08:56 לפנה"צ +07
Miletus - Photo (c) Lena Chow, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lena Chow
הזיהוי של nicovr: סוג Miletus, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

מרץ 28, 2024 08:57 לפנה"צ +07
Catopsilia pomona - Photo (c) Sterling Sheehy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sterling Sheehy
הזיהוי של nicovr: Catopsilia pomona, שייך ל לבניניים (משפחה Pieridae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

מרץ 28, 2024 09:25 לפנה"צ +07
דנאית הדורה (תפוח סדום) - Photo (c) Pavel Vojtek, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pavel Vojtek
הזיהוי של nicovr: דנאית הדורה (תפוח סדום) (Danaus chrysippus)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avocat

תאריך

מרץ 28, 2024 04:09 אחה"צ +07
Junonia atlites - Photo (c) Rohit Girotra, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rohit Girotra
הזיהוי של nicovr: Junonia atlites, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

luke-the-explorer

תאריך

מאי 12, 2024 07:54 לפנה"צ +07
Melanitis leda - Photo (c) widebrownland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי widebrownland
הזיהוי של nicovr: Melanitis leda, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך יוני 8, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 28807