תמונות/קולות

מתצפת.ת

shivaprakash

תאריך

יולי 21, 2013 07:56 לפנה"צ IST
Terminalia tomentosa - Photo (c) c michael hogan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי c michael hogan
הזיהוי של navendu: Terminalia tomentosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

shivaprakash

תאריך

יולי 21, 2013 07:56 לפנה"צ IST
Terminalia - Photo (c) Jakob Rowny, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jakob Rowny
הזיהוי של navendu: סוג Terminalia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

תאריך

מאי 2023

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)

תיאור

Pisa

Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sushantmore

תאריך

ספטמבר 2018
Litsea ghatica - Photo (c) Rohit Naniwadekar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rohit Naniwadekar
הזיהוי של navendu: Litsea ghatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

satishnikam

תאריך

יוני 2016
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dineshvalke

תאריך

ינואר 2012

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)

תיאור

Actinodaphne hookeri Meisn.
synonym of Actinodaphne lanceolata Dalzell & A.Gibson ... POWO

Keys at Flora of Peninsular India

Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dineshvalke

תאריך

ינואר 2021

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dineshvalke

תאריך

ינואר 2021

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

radhaveach

תאריך

דצמבר 2018

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

radhaveach

תאריך

מאי 2018

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

radhaveach

תאריך

דצמבר 2012

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yuktit

תאריך

דצמבר 2022
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturalist_aditya

תאריך

דצמבר 2022

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

תאריך

מרץ 2023

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)

תיאור

Actinodaphne hookeri.
Family: Lauraceae.
Marathi: Pisa.

Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

תאריך

מאי 2023

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pbsingh

תאריך

אפריל 2023

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)
Actinodaphne hookeri - Photo (c) satish nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Actinodaphne hookeri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 14, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vinod_shankar

תאריך

אוקטובר 27, 2022 03:30 אחה"צ IST
Clematis zeylanica - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Ajit Ampalakkad
הזיהוי של navendu: Clematis zeylanica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך מאי 30, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vinod_shankar

תאריך

פברואר 21, 2023 08:48 לפנה"צ IST
Dolichandrone atrovirens - Photo (c) Siddarth Machado, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Siddarth Machado
הזיהוי של navendu: Dolichandrone atrovirens, שייך ל ביגנוניים (משפחה Bignoniaceae)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vinod_shankar

תאריך

פברואר 21, 2023 11:38 לפנה"צ IST
Adina cordifolia - Photo (c) c michael hogan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי c michael hogan
הזיהוי של navendu: Adina cordifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

forest-way

תאריך

פברואר 2, 2023 08:53 לפנה"צ IST
Pigea enneasperma - Photo (c) Siddarth Machado, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Siddarth Machado
הזיהוי של navendu: Pigea enneasperma, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yuktit

תאריך

דצמבר 2022
Holigarna arnottiana - Photo (c) Siddarth Machado, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Siddarth Machado
הזיהוי של navendu: Holigarna arnottiana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yuktit

תאריך

דצמבר 22, 2022 08:51 לפנה"צ UTC

מקום

חסר מיקום

תיאור

Naniwade, Dajipur

Psydrax dicoccos - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Ajit Ampalakkad
הזיהוי של navendu: Psydrax dicoccos, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

yuktit

תאריך

ינואר 2023

מקום

Maharashtra, IN (Google, OSM)

תיאור

Gaganbawda

Murraya paniculata - Photo (c) kcpi3141, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של navendu: Murraya paniculata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trsraman

תאריך

ינואר 1999

מקום

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)

תיאור

Syzygium; KMTR, Date and location approximate. Known from Kannikatti area, hence approximate location given in the vicinity.

הזיהוי של navendu: Memecylon subramanii, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 12, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madhavan_a_p

תאריך

נובמבר 25, 2022 10:19 לפנה"צ IST
Lepisanthes erecta - Photo (c) madhavan a.p, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי madhavan a.p
הזיהוי של navendu: Lepisanthes erecta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ינואר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madhavan_a_p

תאריך

נובמבר 25, 2022 09:40 לפנה"צ IST
Diospyros sylvatica - Photo (c) Shiwalee Samant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Shiwalee Samant
הזיהוי של navendu: Diospyros sylvatica, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך ינואר 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madhavan_a_p

תאריך

נובמבר 24, 2022 11:31 לפנה"צ IST
Miliusa montana - Photo (c) madhavan a.p, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי madhavan a.p
הזיהוי של navendu: Miliusa montana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ינואר 25, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

madhumitha

תאריך

ינואר 21, 2023 11:18 לפנה"צ IST
Blepharis maderaspatensis - Photo (c) Jenis, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jenis
הזיהוי של navendu: Blepharis maderaspatensis, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך ינואר 25, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

starduzt_and_streamz

תאריך

ינואר 21, 2023 07:51 אחה"צ IST
Diospyros ferrea - Photo (c) Cheng-Tao Lin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Cheng-Tao Lin
הזיהוי של navendu: Diospyros ferrea, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך ינואר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

starduzt_and_streamz

תאריך

ינואר 21, 2023 07:47 אחה"צ IST
Flueggea leucopyrus - Photo (c) Satish Nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של navendu: Flueggea leucopyrus, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך ינואר 24, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 203