תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 30, 2020 12:10 PM IST
טיסניתיים - Photo (c) christopherburwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 6, 2020 09:16 AM IST
Oxyopes shweta - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
הזיהוי של naturalist_aditya: Oxyopes shweta, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מה

זאבניים משפחה Lycosidae

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 6, 2020 09:30 AM IST
זאבניים - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: זאבניים (משפחה Lycosidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מה

טיסניתיים משפחה Libellulidae

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 6, 2020 09:50 AM IST
טיסניתיים - Photo (c) christopherburwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מה

זאבניים משפחה Lycosidae

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 6, 2020 12:49 PM IST
זאבניים - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: זאבניים (משפחה Lycosidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יוני 6, 2020 03:56 PM IST
Himertula - Photo (c) Karan Thakkar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: סוג Himertula, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

מאי 29, 2020 10:36 AM IST
Menemerus - Photo (c) Robert Whyte, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של naturalist_aditya: סוג Menemerus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מה

זבוב הבית Musca domestica

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

מאי 29, 2020 10:40 AM IST
זבוב הבית - Photo (c) Marcello Consolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: זבוב הבית (Musca domestica)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

מאי 30, 2020 09:08 AM IST
Phereoeca uterella - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: Phereoeca uterella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

קופצן הבתים Plexippus paykulli

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

מאי 30, 2020 01:12 PM IST
קופצן הבתים - Photo (c) Colin Purrington, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של naturalist_aditya: קופצן הבתים (Plexippus paykulli)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

אפריל 21, 2017 06:06 PM UTC
Humbertiella - Photo (c) Hayath Mohammed, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של naturalist_aditya: סוג Humbertiella, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

מאי 6, 2020 07:31 AM IST
Acrididea - Photo (c) gbohne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: אנפרא-סדרה Acrididea, שייך ל חגבאים (סדרה Orthoptera)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

מאי 6, 2020 07:41 AM IST
Eurybrachys - Photo (c) Satish Nikam, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: סוג Eurybrachys, שייך ל עפרוניתים (משפחת על Fulgoroidea)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

חגבים משפחה Acrididae

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 22, 2020 11:28 AM UTC
חגבים - Photo (c) toucan22, כל הזכויות שמורות, uploaded by Peter Shearer
הזיהוי של naturalist_aditya: חגבים (משפחה Acrididae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מה

חרגוליים משפחה Tettigoniidae

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 21, 2020 09:14 PM UTC
חרגוליים - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 10:30 AM IST
Iambrix salsala - Photo (c) CheongWeei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: Iambrix salsala, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

שבלולי-יבשה סדרה Stylommatophora

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:31 PM IST
שבלולי-יבשה - Photo (c) Nicolas Zwahlen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:36 PM IST
קופצניים - Photo (c) Philip Herbst, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של naturalist_aditya: קופצניים (משפחה Salticidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:40 PM IST
Neurothemis tullia - Photo (c) Bähram Alagheband, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: Neurothemis tullia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:42 PM IST
Ypthima huebneri - Photo (c) vrgopakumar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Gopakumar VR Namboothiri
הזיהוי של naturalist_aditya: Ypthima huebneri, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:41 PM IST
Acraea terpsicore - Photo (c) Ketan Aloni, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: Acraea terpsicore, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:43 PM IST
Ceriagrion coromandelianum - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: Ceriagrion coromandelianum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:59 PM IST
Galerucinae - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: תת משפחה Galerucinae, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:57 PM IST
Brachycera - Photo (c) Sam Fraser-Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של naturalist_aditya: תת-סדרה Brachycera, שייך ל זבובאים (סדרה Diptera)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:56 PM IST
Gangara thyrsis - Photo (c) Green Baron Pro, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של naturalist_aditya: Gangara thyrsis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:58 PM IST
Junonia iphita - Photo (c) CheongWeei Gan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: Junonia iphita, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:59 PM IST
Ceriagrion coromandelianum - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של naturalist_aditya: Ceriagrion coromandelianum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

קומליניים משפחה Commelinaceae

מתצפת/ת

gautham3

תאריך

יוני 7, 2021 06:12 PM IST
Cyanotis - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: סוג Cyanotis, שייך ל קומליניים (משפחה Commelinaceae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dineshvalke

תאריך

נובמבר 14, 2016 11:18 AM IST
Commelina hirsuta - Photo (c) Dinesh Valke, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של naturalist_aditya: Commelina hirsuta, שייך ל קומליניים (משפחה Commelinaceae)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

navaneethsinigeorge

תאריך

יולי 30, 2021 12:51 PM IST
Polyalthia longifolia - Photo (c) 106611639464075912591, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
הזיהוי של naturalist_aditya: Polyalthia longifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021.
מוביל

סטטיסטיקות

 • 41698