תמונות/קולות

מה

ורוניקה (סוג Veronica)

מתצפת/ת

johnny309

תאריך

אוקטובר 17, 2021 11:50 AM PDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

cthulusquid

תאריך

אוקטובר 16, 2021 02:09 PM CDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

cthulusquid

תאריך

אוקטובר 16, 2021 02:06 PM CDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

cthulusquid

תאריך

אוקטובר 16, 2021 02:05 PM CDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

cthulusquid

תאריך

אוקטובר 16, 2021 02:02 PM CDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

cthulusquid

תאריך

אוקטובר 16, 2021 02:02 PM CDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

cthulusquid

תאריך

אוקטובר 16, 2021 02:01 PM CDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

cthulusquid

תאריך

אוקטובר 16, 2021 01:57 PM CDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

sallyhn

תאריך

אוקטובר 18, 2021 04:58 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של natalia_kharina: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

sallyhn

תאריך

אוקטובר 18, 2021 04:59 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של natalia_kharina: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת/ת

sallyhn

תאריך

אוקטובר 18, 2021 04:59 PM EDT
שרכאים - Photo (c) Joan Simon,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של natalia_kharina: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)

מתצפת/ת

sallyhn

תאריך

אוקטובר 18, 2021 05:00 PM EDT
ירבוזיים - Photo (c) overlander (Gerald Krygsman),  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של natalia_kharina: ירבוזיים (משפחה Amaranthaceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

steve1170

תאריך

אוקטובר 18, 2021 05:05 PM EDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

troglodyteshiemalis

תאריך

אוקטובר 13, 2021 06:13 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

brookechlapecka

תאריך

אוקטובר 18, 2021 04:07 PM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פספלון מורחב (Paspalum dilatatum)

מתצפת/ת

ajiminezsop

תאריך

אוקטובר 16, 2021 01:25 PM CDT
דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של natalia_kharina: דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

ajiminezsop

תאריך

אוקטובר 16, 2021 01:19 PM CDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

mycocuroius

תאריך

אוקטובר 17, 2021 06:58 PM EDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

rmvichich

תאריך

אוקטובר 17, 2021 02:26 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

donnafagnelli

תאריך

אוקטובר 15, 2021 12:29 PM EDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

robhallock

תאריך

אוקטובר 18, 2021 02:03 PM HST
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

tinaphonekeo

תאריך

אוקטובר 17, 2021 11:57 AM EDT

מקום

Cleveland (Google, OSM)
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

ctcarlton

תאריך

אוקטובר 17, 2021 05:07 PM EDT
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

m4ttb

תאריך

אוקטובר 12, 2021 03:54 PM CDT
פרפראים ועשים - Photo (c) Anita,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של natalia_kharina: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

plantoks

תאריך

אוקטובר 18, 2021 02:45 PM CDT

מקום

Channahon (Google, OSM)
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

crystalbirt

תאריך

אוקטובר 17, 2021 05:04 PM EDT

מקום

Carr Township (Google, OSM)
פטרית עץ - Photo (c) Adam Bryant, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת/ת

aadhisht

תאריך

אוקטובר 3, 2021 05:17 PM CDT
מורכבים - Photo (c) Ram-Man,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של natalia_kharina: מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חלזונות (מחלקה Gastropoda)

מתצפת/ת

angieholmes

תאריך

אוקטובר 18, 2021 02:54 PM UTC
חלזונות - Photo (c) John Slapcinsky,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של natalia_kharina: חלזונות (מחלקה Gastropoda)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lmforrester

תאריך

אוקטובר 19, 2021 08:10 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

david4392

תאריך

אוקטובר 19, 2021 09:02 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של natalia_kharina: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
שיפור

סטטיסטיקות

  • 133