תמונות/קולות

מתצפת.ת

richard4nature

תאריך

ספטמבר 29, 2023 10:33 לפנה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katelyn_davis

תאריך

ספטמבר 29, 2023 02:57 אחה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ieatfishfood

תאריך

ספטמבר 29, 2023 12:22 אחה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hippie1427

תאריך

ספטמבר 30, 2023 11:32 לפנה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

doeblel934

תאריך

ספטמבר 29, 2023 01:50 אחה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rdegeer

תאריך

ספטמבר 25, 2023 11:48 לפנה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachelpatterson

תאריך

ספטמבר 30, 2023 11:49 לפנה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alex_kittle

תאריך

ספטמבר 30, 2023 02:37 אחה"צ EDT

מקום

Wilmington (Google, OSM)
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joeylikesbirds

תאריך

ספטמבר 30, 2023 01:59 אחה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alyssa71504

תאריך

ספטמבר 30, 2023 11:53 לפנה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bradyh

תאריך

ספטמבר 30, 2023 02:35 אחה"צ EDT
Grylloprociphilus imbricator - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mmmmbugs: Grylloprociphilus imbricator, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apistopanchax

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

United States (Google, OSM)
Hormaphis hamamelidis - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mmmmbugs: Hormaphis hamamelidis, שייך ל כנימות עלה (משפחה Aphididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kathleenpryer

תאריך

ספטמבר 30, 2023 11:57 לפנה"צ EDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshrood

תאריך

אוגוסט 24, 2023 10:43 לפנה"צ EDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aplante

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Tennessee, US (Google, OSM)
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kathleenpryer

תאריך

ספטמבר 30, 2023 11:56 לפנה"צ EDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annac_bugs

תאריך

ספטמבר 27, 2023 08:24 לפנה"צ EDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

llgpotter0622

תאריך

ספטמבר 30, 2023 03:16 אחה"צ EDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jmkent

תאריך

ספטמבר 30, 2023 04:36 אחה"צ EDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pgwamsley

תאריך

ספטמבר 30, 2023 10:57 לפנה"צ EDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bonanzajellydog

תאריך

ספטמבר 24, 2023 10:30 לפנה"צ EDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oeserak

תאריך

ספטמבר 30, 2023 01:40 אחה"צ CDT
Verrucosa arenata - Photo (c) Nicky Bay, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicky Bay
הזיהוי של mmmmbugs: Verrucosa arenata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

snewton2

תאריך

ספטמבר 27, 2023 10:26 לפנה"צ EDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gordon Dietzman
הזיהוי של mmmmbugs: Argiope aurantia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kiki_karma

תאריך

ספטמבר 2023

תיאור

I have four of these big Charolettes around the perimeter of my home in central NC

Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gordon Dietzman
הזיהוי של mmmmbugs: Argiope aurantia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

house_sparrow

תאריך

ספטמבר 29, 2023 03:06 אחה"צ EDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gordon Dietzman
הזיהוי של mmmmbugs: Argiope aurantia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כסופי דק פסים (Argiope trifasciata)

מתצפת.ת

clsstreett

תאריך

ספטמבר 29, 2023 04:20 אחה"צ CDT
כסופי דק פסים - Photo (c) Ferran Pestaña, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mmmmbugs: כסופי דק פסים (Argiope trifasciata)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כסופי דק פסים (Argiope trifasciata)

מתצפת.ת

alissajbell

תאריך

ספטמבר 29, 2023 08:23 לפנה"צ CDT

מקום

Charleston (Google, OSM)
כסופי דק פסים - Photo (c) Ferran Pestaña, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mmmmbugs: כסופי דק פסים (Argiope trifasciata)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

כסופי דק פסים (Argiope trifasciata)

מתצפת.ת

badgrief

תאריך

ספטמבר 29, 2023 03:06 אחה"צ EDT
כסופי דק פסים - Photo (c) Ferran Pestaña, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mmmmbugs: כסופי דק פסים (Argiope trifasciata)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgarner

תאריך

ספטמבר 13, 2023 11:26 אחה"צ CDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gordon Dietzman
הזיהוי של mmmmbugs: Argiope aurantia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

woliverstoverbio

תאריך

ספטמבר 30, 2023 07:44 לפנה"צ EDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gordon Dietzman
הזיהוי של mmmmbugs: Argiope aurantia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 1, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 276937