תמונות/קולות

מתצפת.ת

hylajwhite

תאריך

יולי 12, 2022 01:02 PM EDT
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של mike_moore: Plathemis lydia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 15 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hylajwhite

תאריך

יולי 12, 2022 12:58 PM EDT
Enallagma durum - Photo (c) Dave Govoni, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Dave Govoni
הזיהוי של mike_moore: Enallagma durum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 15 אוקטובר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gblkrum

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

United States (Google, OSM)
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Guy Lemelin
הזיהוי של mike_moore: Aeshna umbrosa, שייך ל שומרן (סוג Aeshna)
נוסף בתאריך 25 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

טיסנית (סוג Libellula)

מתצפת.ת

rowanny

תאריך

אוגוסט 19, 2022 01:40 PM EDT
טיסנית - Photo (c) Franco Folini, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mike_moore: טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 20 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellendale

תאריך

אוגוסט 12, 2022 10:07 AM EDT
Enallagma basidens - Photo (c) Benjamin Schwartz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Benjamin Schwartz
הזיהוי של mike_moore: Enallagma basidens, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 13 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaronr

תאריך

אוגוסט 12, 2022 12:02 PM EDT
Enallagma civile - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mike_moore: Enallagma civile, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 13 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

derbyslinger

תאריך

אוגוסט 12, 2022 10:02 AM EDT

מקום

Dover, DE, US (Google, OSM)
Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mike_moore: Libellula vibrans, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 13 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

etantrah

תאריך

אוגוסט 7, 2022 09:01 AM EDT
Tramea carolina - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mike_moore: Tramea carolina, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 13 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)

מתצפת.ת

sweiss243

תאריך

יולי 21, 2022 12:32 PM EDT
Argia - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete and Noe Woods
הזיהוי של mike_moore: סוג Argia, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hylajwhite

תאריך

אוגוסט 6, 2022 01:15 PM EDT

מקום

Newark, DE, USA (Google, OSM)
Enallagma civile - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mike_moore: Enallagma civile, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

whitechalk

תאריך

אוגוסט 3, 2022 09:46 AM EDT
Libellula needhami - Photo (c) Victor W Fazio III, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Victor W Fazio III
הזיהוי של mike_moore: Libellula needhami, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaronr

תאריך

יולי 16, 2022 10:45 AM MST
Sceloporus jarrovii - Photo (c) Mike Andersen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mike Andersen
הזיהוי של mike_moore: Sceloporus jarrovii, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך 29 יולי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaronr

תאריך

יולי 16, 2022 07:12 AM MST
Sceloporus jarrovii - Photo (c) Mike Andersen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mike Andersen
הזיהוי של mike_moore: Sceloporus jarrovii, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך 29 יולי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaronr

תאריך

יולי 16, 2022 07:11 AM MST
Sceloporus jarrovii - Photo (c) Mike Andersen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mike Andersen
הזיהוי של mike_moore: Sceloporus jarrovii, שייך ל לטאות מקרינות (משפחה Phrynosomatidae)
נוסף בתאריך 29 יולי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

inat_user_92

תאריך

יולי 16, 2022 07:29 AM EDT
Erythrodiplax berenice - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של mike_moore: Erythrodiplax berenice, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 17 יולי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deldean

תאריך

יוני 2022

מקום

United States (Google, OSM)
Pantala hymenaea - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של mike_moore: Pantala hymenaea, שייך ל גלשונית (סוג Pantala)
נוסף בתאריך 03 יולי, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaronr

תאריך

יוני 28, 2022 07:26 PM EDT
Enallagma vesperum - Photo (c) Gilles Belliveau, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gilles Belliveau
הזיהוי של mike_moore: Enallagma vesperum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 01 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alex_kittle

תאריך

יוני 28, 2022 05:40 PM EDT
Enallagma exsulans - Photo (c) Lisa Brown, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mike_moore: Enallagma exsulans, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 29 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

modlazak

תאריך

יוני 16, 2022 03:31 PM EDT
Enallagma civile - Photo (c) ronthill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mike_moore: Enallagma civile, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 17 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellendale

תאריך

יוני 15, 2022 12:28 PM EDT
Enallagma traviatum - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mike_moore: Enallagma traviatum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellendale

תאריך

יוני 15, 2022 12:26 PM EDT
Enallagma traviatum - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mike_moore: Enallagma traviatum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 16 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellendale

תאריך

יוני 15, 2022 10:53 AM EDT
Lestes australis - Photo (c) Anthony Zukoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mike_moore: Lestes australis, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך 16 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

snowmie700

תאריך

יוני 9, 2022 10:40 AM EDT
Cordulegaster diastatops - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete and Noe Woods
הזיהוי של mike_moore: Cordulegaster diastatops, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aaronr

תאריך

יוני 9, 2022 11:03 AM EDT

תיאור

Unless it’s Brown

Cordulegaster diastatops - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete and Noe Woods
הזיהוי של mike_moore: Cordulegaster diastatops, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 15 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellendale

תאריך

יוני 7, 2022 09:29 AM EDT
Tramea carolina - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mike_moore: Tramea carolina, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 08 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

schuylks

תאריך

יוני 7, 2022 09:30 AM EDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של mike_moore: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
נוסף בתאריך 08 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ellendale

תאריך

יוני 2022
Celithemis verna - Photo (c) NinaHarfmann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי NinaHarfmann
הזיהוי של mike_moore: Celithemis verna, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך 08 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

inbetweenbays

תאריך

יוני 4, 2022 04:14 PM EDT
Lestes inaequalis - Photo (c) roamingthewoods, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי roamingthewoods
הזיהוי של mike_moore: Lestes inaequalis, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vickiebell

תאריך

מאי 2022

מקום

Virginia, US (Google, OSM)
Argia translata - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Cameron Eckert
הזיהוי של mike_moore: Argia translata, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 03 יוני, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

inbetweenbays

תאריך

אפריל 25, 2022 12:43 PM EDT
Phanogomphus lividus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של mike_moore: Phanogomphus lividus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 26 אפריל, 2022
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 5825