תמונות/קולות

מתצפת/ת

hawnzd

תאריך

פברואר 16, 2020 02:14 PM PST
Selaginella oregana - Photo (c) Paul Engelmeyer,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של michelleelisespicer: Selaginella oregana, שייך ל ליקופודים (מחלקה Lycopodiopsida)
הוסף בתאריך 27 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

meestahwang

תאריך

אפריל 22, 2020

תיאור

Located near one of the sidewalks nestled within the park. Vascular, as it it's structure indicates the usage of a Xylem and Phloem.

Taraxacum officinale - Photo (c) stremblay21,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של michelleelisespicer: Taraxacum officinale, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 27 אפריל, 2020
שיפור

תמונות/קולות

מה

שבטבט (סוג Equisetum)

מתצפת/ת

meestahwang

תאריך

אפריל 22, 2020

תיאור

Located near a collection bushes that are some distance away from the pond. Vascular, as it's structure indicates the usage of a Xylem and Phloem.

שבטבט - Photo (c) Kira Marchenkova,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של michelleelisespicer: שבטבט (סוג Equisetum)
הוסף בתאריך 27 אפריל, 2020
שיפור

סטטיסטיקות

  • 3