תמונות/קולות

מתצפת.ת

lesserspotted

תאריך

אוגוסט 4, 2010 11:54 לפנה"צ EAT
Ourebia ourebi - Photo (c) Matthew Patchett, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matthew Patchett
הזיהוי של michalsloviak: Ourebia ourebi, שייך ל אנטילופות ערבה (שבט Antilopini)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suvarna

תאריך

יולי 13, 2024 10:23 לפנה"צ SAST
Connochaetes taurinus taurinus - Photo (c) Ashlee Cribb, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ashlee Cribb
הזיהוי של michalsloviak: Connochaetes taurinus ssp. taurinus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suvarna

תאריך

יולי 13, 2024 10:24 לפנה"צ SAST
Equus quagga burchellii - Photo (c) copper, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי copper
הזיהוי של michalsloviak: Equus quagga ssp. burchellii, שייך ל זברה מצויה (Equus quagga)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

קודו ניאלה (Tragelaphus angasii)

מתצפת.ת

suvarna

תאריך

יולי 13, 2024 10:33 לפנה"צ SAST
קודו ניאלה - Photo (c) Celesta, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Celesta
הזיהוי של michalsloviak: קודו ניאלה (Tragelaphus angasii)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suvarna

תאריך

יולי 13, 2024 10:34 לפנה"צ SAST
Phacochoerus africanus sundevallii - Photo (c) Mark Sikking, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mark Sikking
הזיהוי של michalsloviak: Phacochoerus africanus ssp. sundevallii, שייך ל חזיר יבלות מצוי (Phacochoerus africanus)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suvarna

תאריך

יולי 13, 2024 10:36 לפנה"צ SAST
Giraffa giraffa giraffa - Photo (c) Ray in Manila, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של michalsloviak: Giraffa giraffa ssp. giraffa, שייך ל ג'ירפה (סוג Giraffa)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suvarna

תאריך

יולי 13, 2024 10:39 לפנה"צ SAST
Connochaetes taurinus taurinus - Photo (c) Ashlee Cribb, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ashlee Cribb
הזיהוי של michalsloviak: Connochaetes taurinus ssp. taurinus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

פיל סוואנה אפריקני (Loxodonta africana)

מתצפת.ת

suvarna

תאריך

יולי 2024
פיל סוואנה אפריקני - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dhfischer
הזיהוי של michalsloviak: פיל סוואנה אפריקני (Loxodonta africana)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bureaubenjamin

תאריך

פברואר 2024

מקום

Gabon (Google, OSM)
Smutsia gigantea - Photo (c) Royle Safaris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Royle Safaris
הזיהוי של michalsloviak: Smutsia gigantea, שייך ל לאורסיאתריה (על-סדרה Laurasiatheria)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lesserspotted

תאריך

אוגוסט 2011

מקום

Kenya (Google, OSM)
Oryx beisa beisa - Photo (c) Attila Steiner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Attila Steiner
הזיהוי של michalsloviak: Oryx beisa ssp. beisa, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

edgarin

תאריך

יולי 16, 2024 01:57 לפנה"צ EAT
Papio cynocephalus - Photo (c) Irene Domhoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Irene Domhoff
הזיהוי של michalsloviak: Papio cynocephalus, שייך ל קופים בעלי זנב (משפחה Cercopithecidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lesserspotted

תאריך

ספטמבר 2011
Tragelaphus imberbis australis - Photo (c) Alan Dahl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Alan Dahl
הזיהוי של michalsloviak: Tragelaphus imberbis ssp. australis, שייך ל פריים (משפחה Bovidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

זברת גרבי (Equus grevyi)

מתצפת.ת

lesserspotted

תאריך

מאי 2011

מקום

Marsabit, KE (Google, OSM)
זברת גרבי - Photo (c) Yvonne A. de Jong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yvonne A. de Jong
הזיהוי של michalsloviak: זברת גרבי (Equus grevyi)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cheddahcurt

תאריך

יולי 2024

מקום

Mbarara, UG (Google, OSM)
Equus quagga boehmi - Photo (c) ispylifers, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של michalsloviak: Equus quagga ssp. boehmi, שייך ל זברה מצויה (Equus quagga)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angela_husfeld

תאריך

יוני 16, 2024 07:00 לפנה"צ CAT
Connochaetes taurinus taurinus - Photo (c) Ashlee Cribb, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ashlee Cribb
הזיהוי של michalsloviak: Connochaetes taurinus ssp. taurinus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angela_husfeld

תאריך

יוני 16, 2024 07:00 לפנה"צ CAT
Connochaetes taurinus taurinus - Photo (c) Ashlee Cribb, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ashlee Cribb
הזיהוי של michalsloviak: Connochaetes taurinus ssp. taurinus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angela_husfeld

תאריך

יוני 16, 2024 06:56 לפנה"צ CAT
Phacochoerus africanus sundevallii - Photo (c) Mark Sikking, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Mark Sikking
הזיהוי של michalsloviak: Phacochoerus africanus ssp. sundevallii, שייך ל חזיר יבלות מצוי (Phacochoerus africanus)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angela_husfeld

תאריך

יוני 16, 2024 06:11 לפנה"צ CAT
Kobus ellipsiprymnus ellipsiprymnus - Photo (c) Christiaan Viljoen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Christiaan Viljoen
הזיהוי של michalsloviak: Kobus ellipsiprymnus ssp. ellipsiprymnus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angela_husfeld

תאריך

יוני 16, 2024 07:00 לפנה"צ CAT
Connochaetes taurinus taurinus - Photo (c) Ashlee Cribb, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ashlee Cribb
הזיהוי של michalsloviak: Connochaetes taurinus ssp. taurinus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angela_husfeld

תאריך

יוני 16, 2024 07:21 לפנה"צ CAT
Lupulella adusta - Photo (c) Tom Heijnen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Heijnen
הזיהוי של michalsloviak: Lupulella adusta, שייך ל כלביים (משפחה Canidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bureaubenjamin

תאריך

פברואר 28, 2024 05:47 לפנה"צ WAT

מקום

parc (Google, OSM)
Cercopithecus nictitans - Photo (c) Dérozier Violette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dérozier Violette
הזיהוי של michalsloviak: Cercopithecus nictitans, שייך ל קופים בעלי זנב (משפחה Cercopithecidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gabyrusu

תאריך

יולי 3, 2024 08:18 לפנה"צ EAT
Connochaetes taurinus albojubatus - Photo (c) Nik Borrow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של michalsloviak: Connochaetes taurinus ssp. albojubatus, שייך ל צבאיים (תת משפחה Antilopinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oriol_mm

תאריך

פברואר 11, 2018 09:25 אחה"צ SAST
Helogale parvula - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של michalsloviak: Helogale parvula, שייך ל נמייתיים (משפחה Herpestidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

oriol_mm

תאריך

פברואר 7, 2018 07:59 אחה"צ SAST
Raphicerus sharpei - Photo (c) markusgmeiner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי markusgmeiner
הזיהוי של michalsloviak: Raphicerus sharpei, שייך ל אנטילופות ערבה (שבט Antilopini)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

היפופוטם (Hippopotamus amphibius)

מתצפת.ת

oriol_mm

תאריך

פברואר 5, 2018 10:23 אחה"צ SAST
היפופוטם - Photo (c) David Renoult, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Renoult
הזיהוי של michalsloviak: היפופוטם (Hippopotamus amphibius)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

נמר אפריקאי (Panthera pardus ssp. pardus)

מתצפת.ת

oriol_mm

תאריך

פברואר 2018

מקום

South Africa (Google, OSM)
נמר אפריקאי - Photo (c) mikeloomis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי mikeloomis
הזיהוי של michalsloviak: נמר אפריקאי (Panthera pardus ssp. pardus)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

גורילת השפלה המערבית (Gorilla gorilla ssp. gorilla)

מתצפת.ת

bureaubenjamin

תאריך

מרץ 2024

מקום

Gabon (Google, OSM)
גורילת השפלה המערבית - Photo (c) Sabine Bresser, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של michalsloviak: גורילת השפלה המערבית (Gorilla gorilla ssp. gorilla)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crimsoncheetah

תאריך

יולי 18, 2024 04:20 אחה"צ EAT
Madoqua guentheri smithii - Photo (c) Yvonne A. de Jong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Yvonne A. de Jong
הזיהוי של michalsloviak: Madoqua guentheri ssp. smithii, שייך ל אנטילופות ערבה (שבט Antilopini)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צבוע נקוד (Crocuta crocuta)

מתצפת.ת

tuo46110

תאריך

יולי 17, 2024 08:33 לפנה"צ EAT
צבוע נקוד - Photo (c) mary-hunter, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי mary-hunter
הזיהוי של michalsloviak: צבוע נקוד (Crocuta crocuta)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פיל סוואנה אפריקני (Loxodonta africana)

מתצפת.ת

tuo46110

תאריך

יולי 2024
פיל סוואנה אפריקני - Photo (c) dhfischer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dhfischer
הזיהוי של michalsloviak: פיל סוואנה אפריקני (Loxodonta africana)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 514331