תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 12:58 אחה"צ EEST
Soldanella haretii - Photo (c) Pavel Zaňák, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pavel Zaňák
הזיהוי של maryna_zakharova: Soldanella haretii, שייך ל רקפתיים (משפחה Primulaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 12:57 אחה"צ EEST
Crocus heuffelianus - Photo (c) Kateryna Gaieva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kateryna Gaieva
הזיהוי של maryna_zakharova: Crocus heuffelianus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 12:56 אחה"צ EEST
Crocus heuffelianus - Photo (c) Kateryna Gaieva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kateryna Gaieva
הזיהוי של maryna_zakharova: Crocus heuffelianus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 12:55 אחה"צ EEST
Anemonoides nemorosa - Photo (c) Anne SORBES, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Anne SORBES
הזיהוי של maryna_zakharova: Anemonoides nemorosa, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 12:41 אחה"צ EEST
Anemonoides nemorosa - Photo (c) Anne SORBES, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Anne SORBES
הזיהוי של maryna_zakharova: Anemonoides nemorosa, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 12:40 אחה"צ EEST
Gentiana laciniata - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Davydov
הזיהוי של maryna_zakharova: Gentiana laciniata, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 12:37 אחה"צ EEST
Cetraria islandica - Photo (c) bodhiheera, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bodhiheera
הזיהוי של maryna_zakharova: Cetraria islandica, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שום העירית (Allium schoenoprasum)

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 12:31 אחה"צ EEST
שום העירית - Photo (c) Pohled 111, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של maryna_zakharova: שום העירית (Allium schoenoprasum)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 11:40 לפנה"צ EEST
Hieracium alpinum - Photo (c) Giovanni Perico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Giovanni Perico
הזיהוי של maryna_zakharova: Hieracium alpinum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 10:58 לפנה"צ EEST

מקום

חסר מיקום
Campanula alpina - Photo (c) Grzegorz Grzejszczak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Grzegorz Grzejszczak
הזיהוי של maryna_zakharova: Campanula alpina, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 10:17 לפנה"צ EEST
Soldanella haretii - Photo (c) Pavel Zaňák, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pavel Zaňák
הזיהוי של maryna_zakharova: Soldanella haretii, שייך ל רקפתיים (משפחה Primulaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 10:07 לפנה"צ EEST
Sagina procumbens - Photo (c) Joao Tiago Tavares, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joao Tiago Tavares
הזיהוי של maryna_zakharova: Sagina procumbens, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

אפזרית אדומה (Spergularia rubra)

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 10:06 לפנה"צ EEST
אפזרית אדומה - Photo (c) Thorsten Usée, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Thorsten Usée
הזיהוי של maryna_zakharova: אפזרית אדומה (Spergularia rubra)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 10:04 לפנה"צ EEST
Cerastium fontanum - Photo (c) Kelly Beller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kelly Beller
הזיהוי של maryna_zakharova: Cerastium fontanum, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 09:59 לפנה"צ EEST
Carex echinata - Photo (c) Thomas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Thomas
הזיהוי של maryna_zakharova: Carex echinata, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 18, 2024 09:33 לפנה"צ EEST
Bistorta officinalis - Photo (c) Dean Morley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של maryna_zakharova: Bistorta officinalis, שייך ל ארכוביתיים (משפחה Polygonaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 19, 2024 01:54 אחה"צ EEST
Gentiana laciniata - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Davydov
הזיהוי של maryna_zakharova: Gentiana laciniata, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 19, 2024 01:54 אחה"צ EEST
Gentiana laciniata - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Davydov
הזיהוי של maryna_zakharova: Gentiana laciniata, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 19, 2024 01:50 אחה"צ EEST
Gentiana laciniata - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Davydov
הזיהוי של maryna_zakharova: Gentiana laciniata, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 19, 2024 01:43 אחה"צ EEST
Hypericum richeri - Photo (c) Thomas Silberfeld, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Thomas Silberfeld
הזיהוי של maryna_zakharova: Hypericum richeri, שייך ל פרע (סוג Hypericum)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 19, 2024 01:35 אחה"צ EEST
Gentiana laciniata - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Davydov
הזיהוי של maryna_zakharova: Gentiana laciniata, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 19, 2024 01:33 אחה"צ EEST
Gentiana acaulis - Photo (c) OggioniAle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי OggioniAle
הזיהוי של maryna_zakharova: Gentiana acaulis, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 21, 2024 01:29 אחה"צ EEST
Diphasiastrum alpinum - Photo (c) Игорь Поспелов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Игорь Поспелов
הזיהוי של maryna_zakharova: Diphasiastrum alpinum, שייך ל ליקופודים (מחלקה Lycopodiopsida)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 21, 2024 01:49 אחה"צ EEST
Gentiana laciniata - Photo (c) Denis Davydov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Denis Davydov
הזיהוי של maryna_zakharova: Gentiana laciniata, שייך ל גנציאנה (משפחה Gentianaceae)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia_suhodoieva

תאריך

יוני 17, 2024 05:24 אחה"צ EEST
Vaccinium myrtillus - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של maryna_zakharova: Vaccinium myrtillus, שייך ל אוכמנית, פירות יער ואחרים (סוג Vaccinium)
נוסף בתאריך יולי 3, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

violetta_pokalyuk

תאריך

יוני 20, 2024 02:31 אחה"צ EEST
Dactylorhiza maculata - Photo (c) Sylvain Piry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sylvain Piry
הזיהוי של maryna_zakharova: Dactylorhiza maculata, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך יולי 2, 2024
מוביל.ה
Crocus heuffelianus - Photo (c) Kateryna Gaieva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kateryna Gaieva
הזיהוי של maryna_zakharova: Crocus heuffelianus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
נוסף בתאריך יולי 2, 2024
תומך
Vaccinium myrtillus - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של maryna_zakharova: Vaccinium myrtillus, שייך ל אוכמנית, פירות יער ואחרים (סוג Vaccinium)
נוסף בתאריך יולי 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karinakovalchuk

תאריך

יוני 18, 2024 12:55 אחה"צ EEST
Crocus heuffelianus - Photo (c) Kateryna Gaieva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kateryna Gaieva
הזיהוי של maryna_zakharova: Crocus heuffelianus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
נוסף בתאריך יולי 2, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karinakovalchuk

תאריך

יוני 18, 2024 01:09 אחה"צ EEST
Crocus heuffelianus - Photo (c) Kateryna Gaieva, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kateryna Gaieva
הזיהוי של maryna_zakharova: Crocus heuffelianus, שייך ל כרכום (סוג Crocus)
נוסף בתאריך יולי 2, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 1191