תמונות/קולות

מתצפת.ת

erii0409

תאריך

יולי 1, 2023 01:25 אחה"צ EAT
Zonosaurus laticaudatus - Photo (c) Richard Yank, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Richard Yank
הזיהוי של martinmandak: Zonosaurus laticaudatus, שייך ל גרוזאוריים (משפחה Gerrhosauridae)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmkimberly

תאריך

נובמבר 8, 2023 08:52 לפנה"צ EAT
Helicophanta magnifica - Photo (c) Femorale, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של martinmandak: Helicophanta magnifica, שייך ל שבלולי-יבשה (סדרה Stylommatophora)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rafi1

תאריך

אוקטובר 19, 2019 06:26 לפנה"צ EAT
Nephilingis livida - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של martinmandak: Nephilingis livida, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sicklebill

תאריך

נובמבר 14, 2023 02:51 אחה"צ EAT
Zonosaurus ornatus - Photo (c) John Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Sullivan
הזיהוי של martinmandak: Zonosaurus ornatus, שייך ל גרוזאוריים (משפחה Gerrhosauridae)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marcdurano

תאריך

ספטמבר 9, 2023 03:08 אחה"צ EAT
Cyligramma fluctuosa - Photo (c) Martin Grimm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של martinmandak: Cyligramma fluctuosa, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfred_daniel_j

תאריך

אוגוסט 30, 2019 12:31 לפנה"צ IST

מקום

Assam, India (Google, OSM)
Nephila pilipes - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של martinmandak: Nephila pilipes, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfred_daniel_j

תאריך

אוגוסט 30, 2019 12:31 לפנה"צ IST

מקום

Assam, India (Google, OSM)
Nephila pilipes - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של martinmandak: Nephila pilipes, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfred_daniel_j

תאריך

אוגוסט 30, 2019 01:28 לפנה"צ IST

מקום

Assam, India (Google, OSM)
Macracantha arcuata - Photo (c) Yuwaraj Gurjar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yuwaraj Gurjar
הזיהוי של martinmandak: Macracantha arcuata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfred_daniel_j

תאריך

אוגוסט 30, 2019 11:15 אחה"צ IST

מקום

Assam, India (Google, OSM)
Macracantha arcuata - Photo (c) Yuwaraj Gurjar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yuwaraj Gurjar
הזיהוי של martinmandak: Macracantha arcuata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfred_daniel_j

תאריך

אוגוסט 30, 2019 11:28 אחה"צ IST

מקום

Assam, India (Google, OSM)
Nephila pilipes - Photo (c) budak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי budak
הזיהוי של martinmandak: Nephila pilipes, שייך ל עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfred_daniel_j

תאריך

אוגוסט 31, 2019 12:16 לפנה"צ IST

מקום

Assam, India (Google, OSM)
Macracantha arcuata - Photo (c) Yuwaraj Gurjar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Yuwaraj Gurjar
הזיהוי של martinmandak: Macracantha arcuata, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amantedarmanin

תאריך

אוקטובר 9, 2023 07:59 לפנה"צ EAT
Chrysiridia rhipheus - Photo (c) gernotkunz, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי gernotkunz
הזיהוי של martinmandak: Chrysiridia rhipheus, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chloekimsgv

תאריך

נובמבר 16, 2023 07:21 לפנה"צ CST

מקום

Cayo, BZ (Google, OSM)
Incilius valliceps - Photo (c) Jorge Armín Escalante-Pasos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Jorge Armín Escalante-Pasos
הזיהוי של martinmandak: Incilius valliceps, שייך ל קרפדיים (משפחה Bufonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmkimberly

תאריך

נובמבר 3, 2023 01:47 אחה"צ EAT
Boophis tephraeomystax - Photo (c) devinedmonds, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי devinedmonds
הזיהוי של martinmandak: Boophis tephraeomystax, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jimmoore

תאריך

אוקטובר 29, 2023 07:55 לפנה"צ WIT
Clastes - Photo (c) Christian Langner, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christian Langner
הזיהוי של martinmandak: סוג Clastes, שייך ל מברישניים (משפחה Sparassidae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmkimberly

תאריך

נובמבר 3, 2023 01:48 אחה"צ EAT
Palpopleura vestita - Photo (c) Martin Mandák, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martin Mandák
הזיהוי של martinmandak: Palpopleura vestita, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rafi1

תאריך

אוקטובר 18, 2019 10:39 לפנה"צ EAT
Sanzinia madagascariensis - Photo (c) Chien Lee, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Chien Lee
הזיהוי של martinmandak: Sanzinia madagascariensis, שייך ל חנקיים (משפחה Boidae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

angelomg

תאריך

נובמבר 15, 2023 08:55 לפנה"צ EAT
Mimophis occultus - Photo (c) John Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Sullivan
הזיהוי של martinmandak: Mimophis occultus, שייך ל נחשים (תת-סדרה Serpentes)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andy11889

תאריך

אוקטובר 20, 2023 08:31 אחה"צ EAT

מקום

Reniala Reserve (Google, OSM)
Caloschemia pulchra - Photo (c) CORDENOS Thierry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי CORDENOS Thierry
הזיהוי של martinmandak: Caloschemia pulchra, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jemydiver

תאריך

יולי 31, 2022 07:10 אחה"צ WITA
Lampropelma carpenteri - Photo (c) Mike Hooper, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mike Hooper
הזיהוי של martinmandak: Lampropelma carpenteri, שייך ל פרווניתיים (משפחה Theraphosidae)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rojo_rakotoarisoa

תאריך

ספטמבר 13, 2023 07:45 אחה"צ EAT

תיאור

Species found in Sangasanga forest Kianjavato.

Boophis tephraeomystax - Photo (c) devinedmonds, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי devinedmonds
הזיהוי של martinmandak: Boophis tephraeomystax, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך נובמבר 21, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andy11889

תאריך

אוקטובר 18, 2023 06:51 אחה"צ EAT

מקום

Parc Mitsinjo (Google, OSM)
Calumma gastrotaenia - Photo (c) Martin Mandák, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martin Mandák
הזיהוי של martinmandak: Calumma gastrotaenia, שייך ל זיקיתיים (משפחה Chamaeleonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andy11889

תאריך

אוקטובר 2023
Lygodactylus - Photo (c) Daniel Austin, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Daniel Austin
הזיהוי של martinmandak: סוג Lygodactylus, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andy11889

תאריך

אוקטובר 18, 2023 07:10 אחה"צ EAT

מקום

Parc Mitsinjo (Google, OSM)
Aglyptodactylus madagascariensis - Photo (c) markus lilje, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי markus lilje
הזיהוי של martinmandak: Aglyptodactylus madagascariensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andy11889

תאריך

אוקטובר 18, 2023 06:46 אחה"צ EAT

מקום

Parc Mitsinjo (Google, OSM)
Boophis madagascariensis - Photo (c) leslieghana, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי leslieghana
הזיהוי של martinmandak: Boophis madagascariensis, שייך ל חסרי זנב (סדרה Anura)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmkimberly

תאריך

נובמבר 2023
Lepilemur hubbardorum - Photo (c) makkusuv, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי makkusuv
הזיהוי של martinmandak: Lepilemur hubbardorum, שייך ל למורים (משפחת על Lemuroidea)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katiemcgee25

תאריך

נובמבר 15, 2023 07:50 אחה"צ EAT
Hemidactylus - Photo (c) N. Mahathi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי N. Mahathi
הזיהוי של martinmandak: סוג Hemidactylus, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katiemcgee25

תאריך

נובמבר 16, 2023 12:34 אחה"צ EAT
Lygodactylus - Photo (c) Daniel Austin, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Daniel Austin
הזיהוי של martinmandak: סוג Lygodactylus, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katiemcgee25

תאריך

נובמבר 16, 2023 09:03 לפנה"צ EAT
Lygodactylus - Photo (c) Daniel Austin, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Daniel Austin
הזיהוי של martinmandak: סוג Lygodactylus, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katiemcgee25

תאריך

נובמבר 16, 2023 09:02 לפנה"צ EAT
Lygodactylus - Photo (c) Daniel Austin, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Daniel Austin
הזיהוי של martinmandak: סוג Lygodactylus, שייך ל שממיתיים (משפחה Gekkonidae)
נוסף בתאריך נובמבר 20, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 11565