תמונות/קולות

מתצפת/ת

sankos

תאריך

ספטמבר 21, 2022 11:40 PM CEST
Zoropsis spinimana - Photo (c) Alexis Lours, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alexis Lours
הזיהוי של martin_galli: Zoropsis spinimana, שייך ל זוֹרוֹפְסִיִּים (משפחה Zoropsidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miijaa

תאריך

אוגוסט 2022
Platnickina tincta - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של martin_galli: Platnickina tincta, שייך ל כדורניים (משפחה Theridiidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sguyon

תאריך

ספטמבר 21, 2022 01:38 PM CEST
סטירית ( חומית ) היבלית - Photo (c) Raniero Panfili, כל הזכויות שמורות, uploaded by Raniero Panfili
הזיהוי של martin_galli: סטירית ( חומית ) היבלית (Lasiommata maera)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miijaa

תאריך

אוגוסט 2022

תיאור

T. ruricola ?

Trochosa - Photo (c) Henk Wallays, כל הזכויות שמורות, uploaded by Henk Wallays
הזיהוי של martin_galli: סוג Trochosa, שייך ל זאבניים (משפחה Lycosidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 11:36 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Calopteryx haemorrhoidalis - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
הזיהוי של martin_galli: Calopteryx haemorrhoidalis, שייך ל תכשיטית (סוג Calopteryx)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 21, 2022 02:28 PM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Chalcolestes viridis - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
הזיהוי של martin_galli: Chalcolestes viridis, שייך ל רשפית (סוג Chalcolestes)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

עפיפונית צהובת-פסים (Sympetrum striolatum)

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 10:49 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
עפיפונית צהובת-פסים - Photo (c) Erland Refling Nielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של martin_galli: עפיפונית צהובת-פסים (Sympetrum striolatum)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 09:39 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Crematogaster scutellaris - Photo (c) Geir Drange, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Geir Drange
הזיהוי של martin_galli: Crematogaster scutellaris, שייך ל לבובית (סוג Crematogaster)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 21, 2022 01:16 PM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Menemerus taeniatus - Photo (c) bscrl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של martin_galli: Menemerus taeniatus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

אדמון מצויר (Pyrrhocoris apterus)

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 21, 2022 02:47 PM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
אדמון מצויר - Photo (c) Boris Loboda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של martin_galli: אדמון מצויר (Pyrrhocoris apterus)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

תריסית ירוקה (Nezara viridula)

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 11:33 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
תריסית ירוקה - Photo (c) Juan Emilio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של martin_galli: תריסית ירוקה (Nezara viridula)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 09:52 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Halyomorpha halys - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alexis
הזיהוי של martin_galli: Halyomorpha halys, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 09:27 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Graphosoma italicum italicum - Photo (c) Ivar Leidus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של martin_galli: Graphosoma italicum ssp. italicum, שייך ל תריסית הפסים (Graphosoma italicum)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 09:26 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Graphosoma italicum italicum - Photo (c) Ivar Leidus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של martin_galli: Graphosoma italicum ssp. italicum, שייך ל תריסית הפסים (Graphosoma italicum)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 09:31 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Ancyrosoma leucogrammes - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של martin_galli: Ancyrosoma leucogrammes, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 10:24 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Oenopia lyncea - Photo (c) Pascal Dubois, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
הזיהוי של martin_galli: Oenopia lyncea, שייך ל מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 11:28 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Dictyophara europaea - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alexis
הזיהוי של martin_galli: Dictyophara europaea, שייך ל דבלוליים (משפחה Dictyopharidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

קוריז שילינג (Chorosoma schillingii)

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 10:32 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
קוריז שילינג - Photo (c) Martin Galli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
הזיהוי של martin_galli: קוריז שילינג (Chorosoma schillingii)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 10:05 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Piezodorus lituratus - Photo (c) Boris Loboda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של martin_galli: Piezodorus lituratus, שייך ל תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

חגבון (Pezotettix giornae)

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 10:09 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
חגבון - Photo (c) jessica09, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by jessica09
הזיהוי של martin_galli: חגבון (Pezotettix giornae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 10:11 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Zelus renardii - Photo ללא זכויות יוצרים, uploaded by Jesse Rorabaugh
הזיהוי של martin_galli: Zelus renardii, שייך ל טורפניתיים (משפחה Reduviidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 20, 2022 09:50 AM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Cryptocephalus - Photo (c) magdastlucia, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by magdastlucia
הזיהוי של martin_galli: סוג Cryptocephalus, שייך ל עליתיים (משפחה Chrysomelidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

סטירית מנומרת (Pararge aegeria)

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 21, 2022 02:31 PM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
סטירית מנומרת - Photo (c) Felipe Hidalgo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
הזיהוי של martin_galli: סטירית מנומרת (Pararge aegeria)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

etienne_gaillard

תאריך

ספטמבר 21, 2022 02:31 PM CEST

מקום

Grabels, France (Google, OSM)
Ceriagrion tenellum - Photo (c) makrofotografin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של martin_galli: Ceriagrion tenellum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janmar

תאריך

ספטמבר 25, 2022 11:00 AM CEST
Araniella - Photo (c) Wild Chroma, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של martin_galli: סוג Araniella, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeremiefevrier

תאריך

ספטמבר 17, 2022 02:48 PM CEST
Carrhotus xanthogramma - Photo (c) RUIZ Jean Marc, כל הזכויות שמורות, uploaded by RUIZ Jean Marc
הזיהוי של martin_galli: Carrhotus xanthogramma, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danielbizet

תאריך

ספטמבר 19, 2022 08:53 PM CEST

תיאור

(formation "Acoustique Sauterelles" des Ecologistes de l'Euzière, avec Julien BARATAUD et al.)

Hogna radiata - Photo (c) Ferran Turmo Gort, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של martin_galli: Hogna radiata, שייך ל זאבניים (משפחה Lycosidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danielbizet

תאריך

ספטמבר 19, 2022 09:59 PM CEST

תיאור

(formation "Acoustique Sauterelles" des Ecologistes de l'Euzière, avec Julien BARATAUD et al.)

Gryllomorpha dalmatina - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של martin_galli: Gryllomorpha dalmatina, שייך ל צרצריים (משפחה Gryllidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

עקעק זנבתן (Pica pica)

מתצפת/ת

molly_amainsectos

תאריך

ספטמבר 26, 2022 09:37 AM CEST
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של martin_galli: עקעק זנבתן (Pica pica)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

עקעק זנבתן (Pica pica)

מתצפת/ת

molly_amainsectos

תאריך

ספטמבר 26, 2022 09:37 AM CEST
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של martin_galli: עקעק זנבתן (Pica pica)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 8035