תמונות/קולות

מתצפת.ת

hyesukkim

תאריך

אפריל 22, 2023 05:02 אחה"צ KST
Viola - Photo (c) Kostas Zontanos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kostas Zontanos
הזיהוי של markchandler: סוג Viola, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך אפריל 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hyesukkim

תאריך

אפריל 22, 2023 04:55 אחה"צ KST
Rhododendron mucronulatum - Photo (c) Kim, Hyun-tae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kim, Hyun-tae
הזיהוי של markchandler: Rhododendron mucronulatum, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך אפריל 24, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jane572

תאריך

מאי 3, 2021 06:05 אחה"צ EDT

מקום

Rockcliffe Park (Google, OSM)
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של markchandler: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 4, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ams6thgrade

תאריך

אפריל 27, 2018 11:28 לפנה"צ EDT
Nannopterum auritum - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של markchandler: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך מרץ 1, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dewb

תאריך

אוגוסט 2019
Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של markchandler: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך פברואר 18, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidlarson

תאריך

אוגוסט 16, 2022 10:02 אחה"צ EDT
Hypena baltimoralis - Photo (c) Fyn Kynd Photography, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של markchandler: Hypena baltimoralis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אוגוסט 17, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidhsmall

תאריך

אוגוסט 16, 2022 12:10 אחה"צ EDT
Epargyreus clarus - Photo (c) Elin Pierce, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Elin Pierce
הזיהוי של markchandler: Epargyreus clarus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 17, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidhsmall

תאריך

אוגוסט 16, 2022 12:56 אחה"צ EDT
Polites peckius - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Katja Schulz
הזיהוי של markchandler: Polites peckius, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 17, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דרור הבית (Passer domesticus)

מתצפת.ת

nixon10

תאריך

אוגוסט 7, 2022 08:19 לפנה"צ EDT
דרור הבית - Photo (c) Ximo Galarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של markchandler: דרור הבית (Passer domesticus)
נוסף בתאריך אוגוסט 12, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)

מתצפת.ת

nixon10

תאריך

אוגוסט 10, 2022 04:19 אחה"צ EDT

תיאור

Cottontail Rabbits.

ארנב כותנה מזרחי - Photo (c) Pedro Peloso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Peloso
הזיהוי של markchandler: ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)
נוסף בתאריך אוגוסט 12, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eava94

תאריך

יוני 27, 2022 04:14 אחה"צ EDT
Chrysemys picta picta - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ty Smith
הזיהוי של markchandler: Chrysemys picta ssp. picta, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 7, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lynchruiz

תאריך

אפריל 22, 2021 09:17 לפנה"צ UTC
Stenocereus griseus - Photo (c) Lex García, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Lex García
הזיהוי של markchandler: Stenocereus griseus, שייך ל צבריים (משפחה Cactaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 7, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנבון יער (סוג Sylvilagus)

מתצפת.ת

leesong

תאריך

אוגוסט 3, 2022 04:00 אחה"צ EDT
ארנב כותנה מזרחי - Photo (c) Pedro Peloso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Peloso
הזיהוי של markchandler: ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)
נוסף בתאריך אוגוסט 6, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

אייל קנדי (Cervus canadensis)

מתצפת.ת

weilunacx

תאריך

יוני 29, 2022 12:09 אחה"צ MDT
אייל קנדי - Photo (c) Mark Moschell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של markchandler: אייל קנדי (Cervus canadensis)
נוסף בתאריך אוגוסט 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פנדה ענקית (Ailuropoda melanoleuca)

מתצפת.ת

weilunacx

תאריך

יולי 2021

מקום

China (Google, OSM)
פנדה ענקית - Photo (c) kevinmcgill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של markchandler: פנדה ענקית (Ailuropoda melanoleuca)
נוסף בתאריך אוגוסט 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

פנדה ענקית (Ailuropoda melanoleuca)

מתצפת.ת

weilunacx

תאריך

יולי 2021

מקום

China (Google, OSM)
פנדה ענקית - Photo (c) kevinmcgill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של markchandler: פנדה ענקית (Ailuropoda melanoleuca)
נוסף בתאריך אוגוסט 6, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

weilunacx

תאריך

יוני 15, 2022 10:08 לפנה"צ PDT

מקום

California, USA (Google, OSM)
Plestiodon gilberti - Photo (c) naturephotosuze, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי naturephotosuze
הזיהוי של markchandler: Plestiodon gilberti, שייך ל חומטיים (משפחה Scincidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 6, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eava94

תאריך

יוני 27, 2022 04:14 אחה"צ EDT
Chrysemys picta - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של markchandler: Chrysemys picta, שייך ל צבים ביצתיים (משפחה Emydidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

סנאי אדום אמריקני (Tamiasciurus hudsonicus)

מתצפת.ת

eava94

תאריך

יוני 23, 2022 05:52 לפנה"צ EDT

תיאור

I believe this is the most neat observation I have personally captured. In this photo, we see a squirrel enjoying a taco shell which seems to be as large as the squirrel itself.

סנאי אדום אמריקני - Photo (c) Craig K. Hunt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Craig K. Hunt
הזיהוי של markchandler: סנאי אדום אמריקני (Tamiasciurus hudsonicus)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

נמלים (משפחה Formicidae)

מתצפת.ת

ez8

תאריך

אוגוסט 4, 2022 06:20 לפנה"צ EDT
נמלים - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Gerónimo Martín Alonso
הזיהוי של markchandler: נמלים (משפחה Formicidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)

מתצפת.ת

ez8

תאריך

אוגוסט 2, 2022 12:41 אחה"צ EDT
ארנב כותנה מזרחי - Photo (c) Pedro Peloso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Peloso
הזיהוי של markchandler: ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ez8

תאריך

אוגוסט 4, 2022 06:20 לפנה"צ EDT
Fagus grandifolia - Photo (c) Sara Rall, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sara Rall
הזיהוי של markchandler: Fagus grandifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ez8

תאריך

אוגוסט 4, 2022 06:20 לפנה"צ EDT
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Ian Manning
הזיהוי של markchandler: Tsuga canadensis, שייך ל אורניים (משפחה Pinaceae)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ez8

תאריך

אוגוסט 4, 2022 06:20 לפנה"צ EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של markchandler: Reynoutria japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brya123

תאריך

יולי 6, 2022 10:35 לפנה"צ EDT
Celithemis eponina - Photo (c) Jay L. Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay L. Keller
הזיהוי של markchandler: Celithemis eponina, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brya123

תאריך

אוגוסט 4, 2022 02:53 אחה"צ EDT
Hydrangea - Photo (c) mtfoliveira, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי mtfoliveira
הזיהוי של markchandler: סוג Hydrangea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

haleypender

תאריך

אוגוסט 4, 2022 05:24 אחה"צ EDT
Leucophaeus atricilla - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי José Antonio Linage Espinosa
הזיהוי של markchandler: Leucophaeus atricilla, שייך ל שחפים (תת משפחה Larinae)
נוסף בתאריך אוגוסט 5, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wiltes

תאריך

אוגוסט 3, 2022 09:43 לפנה"צ EDT

תיאור

It is looking for insects, easily spooked by noises or people

Tamias striatus - Photo (c) Mike Leveille, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mike Leveille
הזיהוי של markchandler: Tamias striatus, שייך ל סנאיים (משפחה Sciuridae)
נוסף בתאריך אוגוסט 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia var. domestica)

מתצפת.ת

wiltes

תאריך

אוגוסט 1, 2022 03:43 אחה"צ EDT

תיאור

Larger than other pigeons, this one seemed to be unable to fly

יונת הבית - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jorge A. Pérez Torres
הזיהוי של markchandler: יונת הבית (Columba livia var. domestica)
נוסף בתאריך אוגוסט 4, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת.ת

wiltes

תאריך

אוגוסט 1, 2022 01:35 אחה"צ EDT

תיאור

Seems to be very calm while in the water isolated from other birds

ברכיה - Photo (c) אנונימי, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של markchandler: ברכיה (Anas platyrhynchos)
נוסף בתאריך אוגוסט 4, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 528