תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

מרץ 24, 2019 08:40 AM +03
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של margaruta: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 21 ינואר, 2020.
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

Missing Date

תיאור

Яркий. Он заметен из далека. Лишайник известен по всему миру

Xanthoria parietina - Photo (c) Drow_male, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של margaruta: Xanthoria parietina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 01 נובמבר, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

מרץ 24, 2019 08:40 AM +03
הזיהוי של margaruta: Pica pica [inactive], שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 01 נובמבר, 2019.
יוצא מן הכלל
(טקסון לא פעיל)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist16307

תאריך

יוני 28, 2019 05:51 PM +03
Equisetum sylvaticum - Photo (c) Alinja, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של margaruta: Equisetum sylvaticum, שייך ל שבטבט (סוג Equisetum)
הוסף בתאריך 14 אוקטובר, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist16307

תאריך

יולי 10, 2019 11:15 AM +03
Leccinum scabrum - Photo (c) Björn S..., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של margaruta: Leccinum scabrum, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 14 אוקטובר, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

angelina2007

תאריך

אפריל 30, 2019 02:51 PM +03
Sorbus aucuparia - Photo (c) Simon G, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של margaruta: Sorbus aucuparia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 14 אוקטובר, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

angelina2007

תאריך

מאי 1, 2019 07:50 AM +03
Fomes fomentarius - Photo (c) Vladimir Travkin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של margaruta: Fomes fomentarius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 14 אוקטובר, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית הטווס Aglais io

מתצפת/ת

margarita-antonova-888

תאריך

ספטמבר 25, 2014 10:22 AM MSK
נימפית הטווס - Photo (c) S. Rae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של margaruta: נימפית הטווס (Aglais io)
הוסף בתאריך 17 יוני, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

Missing Date

מקום

Missing Location
Ganoderma megaloma - Photo (c) Timothy Peden, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של margaruta: Ganoderma megaloma, שייך ל בהוקית (סוג Ganoderma)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2019.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

Missing Date

מקום

Missing Location
Arctium lappa - Photo (c) susannew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של margaruta: Arctium lappa, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2019.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מה

אדמון מצויר Pyrrhocoris apterus

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

מאי 5, 2019 01:29 PM +03

תיאור

Они красного цвета.

אדמון מצויר - Photo (c) Boris Loboda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של margaruta: אדמון מצויר (Pyrrhocoris apterus)
הוסף בתאריך 11 מאי, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

angelina2007

תאריך

מאי 1, 2019 06:40 AM +03
Balsaminaceae - Photo (c) James Gaither, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של margaruta: משפחה Balsaminaceae, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 02 מאי, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

מרץ 24, 2019 08:40 AM +03
Tilia cordata - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של margaruta: Tilia cordata, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 30 אפריל, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

סרפד Urtica dioica

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

אפריל 14, 2019 12:22 PM +03
סרפד - Photo (c) Marina Gorbunova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של margaruta: סרפד (Urtica dioica)
הוסף בתאריך 30 אפריל, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

אפריל 15, 2019 02:43 PM +03

תיאור

Цветёт ранней весной, а позже, к началу лета, появляются её большие листья

Tussilago farfara - Photo (c) jozien, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של margaruta: Tussilago farfara, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 30 אפריל, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

נימפית החרמון Aglais urticae

מתצפת/ת

naturalist9294

תאריך

אפריל 14, 2019 12:38 PM +03

מקום

Chuvash, RU (Google, OSM)

תיאור

Одна из самых известных бабочек. Её размер крыльев около 5 см

נימפית החרמון - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של margaruta: נימפית החרמון (Aglais urticae)
הוסף בתאריך 30 אפריל, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

דרור הבית Passer domesticus

מתצפת/ת

naturalist7741

תאריך

פברואר 20, 2019
דרור הבית - Photo (c) Ximo Galarza, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של margaruta: דרור הבית (Passer domesticus)
הוסף בתאריך 31 מרץ, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

ירגזי מצוי Parus major

מתצפת/ת

naturalist7741

תאריך

פברואר 20, 2019 01:38 AM +14

תיאור

Синица выделяется чёрной головой и шеей, бросающимися в глаза белыми щеками, оливковым верхом и жёлтым низом, с некоторыми вариациями среди многочисленных подвидов. Летом питается преимущественно мелкими насекомыми и другими беспозвоночными. Зимой употребляет в пищу более широкий спектр. Как и все синицы, гнездится в дуплах и пустотах деревьев, а также в разнообразных нишах как природного, так и антропогенного происхождения. Самка откладывает до 12 яиц и высиживает их в одиночку, хотя оба родителя кормят птенцов. За небольшим исключением, размножается с конца января по сентябрь, делая две кладки в год. Синицы хорошо приспосабливаются к человеческому вмешательству в среду, часто встречаются в крупных городах и других населённых пунктах, в пригородах, в садах и парках, однако неволю переносят плохо.

ירגזי מצוי - Photo (c) Mikhail Ezdakov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של margaruta: ירגזי מצוי (Parus major)
הוסף בתאריך 31 מרץ, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

naturalist7741

תאריך

פברואר 20, 2019 01:52 AM +14

תיאור

Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить её удаётся редко. Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь относится к преимущественно оседлым птицам, полностью откочевывает на зиму только из северной тайги, на кочевках встречается до Средней Азии и Восточного Китая.

Pyrrhula pyrrhula - Photo (c) Thomas Koffel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של margaruta: Pyrrhula pyrrhula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 31 מרץ, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

angelina2007

תאריך

מרץ 29, 2019 11:07 AM +03
Ribes spicatum - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של margaruta: Ribes spicatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 31 מרץ, 2019.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

angelina2007

תאריך

אוגוסט 17, 2018 03:30 PM +03
Rosa chinensis - Photo (c) George, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של margaruta: Rosa chinensis, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 18 מרץ, 2019.
תומך

סטטיסטיקות

 • 21