תמונות/קולות

מתצפת/ת

diogoprov

תאריך

אפריל 29, 2018 04:32 PM -03

תגיות

Hetaerina rosea - Photo (c) Diogo Provete,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diogo B. Provete
הזיהוי של marciel86: Hetaerina rosea, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2018
תומך

תמונות/קולות

מה

חיצית (סוג Ischnura)

מתצפת/ת

diogoprov

תאריך

אפריל 29, 2018 10:40 AM -03

תגיות

Ischnura capreolus - Photo (c) Cameron Eckert,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של marciel86: Ischnura capreolus, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2018
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

diogoprov

תאריך

אפריל 29, 2018 03:50 PM -03

תגיות

Neoneura sylvatica - Photo (c) Renato Machado de Sobral,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Renato Machado de Sobral
הזיהוי של marciel86: Neoneura sylvatica, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

diogoprov

תאריך

אפריל 29, 2018 10:38 AM -03

תגיות

Lestes forficula - Photo (c) Cameron Eckert,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של marciel86: Lestes forficula, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2018
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

diogoprov

תאריך

אפריל 29, 2018 02:06 PM -03

תגיות

Hetaerina rosea - Photo (c) Diogo Provete,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diogo B. Provete
הזיהוי של marciel86: Hetaerina rosea, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 02 מאי, 2018
תומך

סטטיסטיקות

  • 5