תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

irina_kit

תאריך

יולי 2, 2021 09:37 AM UTC
Calamagrostis epigejos - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Calamagrostis epigejos, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 30 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

velibortravoved

תאריך

יולי 2, 2021 12:36 PM MSK
Fragaria × ananassa - Photo (c) Himanshu Sarpotdar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mallaliev: Fragaria × ananassa, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 30 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:02 PM MSK
Mycelis muralis - Photo (c) Kristian Peters, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mallaliev: Mycelis muralis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:59 PM MSK
Ajuga reptans - Photo (c) Graham Stewart, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Ajuga reptans, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

סרפד Urtica dioica

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:58 PM MSK
סרפד - Photo (c) Marina Gorbunova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: סרפד (Urtica dioica)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:59 PM MSK
Scrophularia nodosa - Photo (c) else15, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Michael
הזיהוי של mallaliev: Scrophularia nodosa, שייך ל לוענית (סוג Scrophularia)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

ילקוט הרועים Capsella bursa-pastoris

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:59 PM MSK
ילקוט הרועים - Photo (c) stranges, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:03 PM MSK
Tussilago farfara - Photo (c) Serhii Koniakin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Tussilago farfara, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

קוצן פשוט Cirsium vulgare

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:01 PM MSK
קוצן פשוט - Photo (c) S. Rae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mallaliev: קוצן פשוט (Cirsium vulgare)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:04 PM MSK
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ian Evernden, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Chamaenerion angustifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:07 PM MSK
Valeriana officinalis - Photo (c) dziugasindr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Valeriana officinalis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:11 PM MSK
Vaccinium vitis-idaea - Photo (c) Sam Thomas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mallaliev: Vaccinium vitis-idaea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:10 PM MSK
Achillea millefolium - Photo (c) Steve Guttman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mallaliev: Achillea millefolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:12 PM MSK
Centaurea jacea - Photo (c) Thomas Westerhoff, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Centaurea jacea, שייך ל דרדר (סוג Centaurea)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

לחך גדול Plantago major

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:12 PM MSK
לחך גדול - Photo (c) Mackenzie Rachael, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mallaliev: לחך גדול (Plantago major)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:14 PM MSK
Alnus glutinosa - Photo (c) szymonp, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Alnus glutinosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:23 PM MSK
Vicia sepium - Photo (c) Nasser Halaweh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mallaliev: Vicia sepium, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 05:24 PM MSK
Acer negundo - Photo (c) Jacob A. Varney, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Acer negundo, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:50 PM MSK
Solidago canadensis - Photo (c) Rachael Guenter, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Solidago canadensis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:52 PM MSK
Impatiens parviflora - Photo (c) Denis Ivanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Impatiens parviflora, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:27 PM MSK
Clinopodium acinos - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Clinopodium acinos, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:35 PM MSK
Frangula alnus - Photo (c) Sten Porse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Frangula alnus, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:36 PM MSK
Geranium sibiricum - Photo (c) bendingtree, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by bendingtree
הזיהוי של mallaliev: Geranium sibiricum, שייך ל גרניון (משפחה Geraniaceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:40 PM MSK
Amelanchier spicata - Photo (c) Don Sutherland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Amelanchier spicata, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:36 PM MSK
Rabelera holostea - Photo (c) Anne SORBES, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
הזיהוי של mallaliev: Rabelera holostea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:54 PM MSK
Rubus saxatilis - Photo (c) Ole Husby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Rubus saxatilis, שייך ל פטל (סוג Rubus)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:46 PM MSK
Betula pubescens - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Betula pubescens, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:54 PM MSK
Angelica sylvestris - Photo (c) tsiegretlop, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mallaliev: Angelica sylvestris, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:54 PM MSK
Calamagrostis arundinacea - Photo (c) Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Calamagrostis arundinacea, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

convallaria1128

תאריך

מאי 25, 2021 04:56 PM MSK
Vaccinium myrtillus - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Vaccinium myrtillus, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2021.
תומך

סטטיסטיקות

 • 19455