תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:04 PM MSK
Vicia cracca - Photo (c) V.S. Volkotrub, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Vicia cracca, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:07 PM MSK
Achillea millefolium - Photo (c) Steve Guttman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mallaliev: Achillea millefolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:08 PM MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Aurelijus Narbutas, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:09 PM MSK
Argentina anserina - Photo (c) Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Argentina anserina, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:12 PM MSK
Matteuccia struthiopteris - Photo (c) naturalheritagetech, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by naturalheritagetech
הזיהוי של mallaliev: Matteuccia struthiopteris, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:12 PM MSK
Ribes nigrum - Photo Petr Kratochvil, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של mallaliev: Ribes nigrum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:15 PM MSK
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Prunus padus, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:13 PM MSK
Sambucus racemosa - Photo (c) Erin and Lance Willett, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של mallaliev: Sambucus racemosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:33 PM MSK
Corylus avellana - Photo (c) Paul Dubery, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Corylus avellana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

כף-זאב אירופית Lycopus europaeus

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:17 PM MSK
כף-זאב אירופית - Photo (c) H. Zell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: כף-זאב אירופית (Lycopus europaeus)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

ערבה לבנה Salix alba

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:34 PM MSK
ערבה לבנה - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: ערבה לבנה (Salix alba)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:28 PM MSK
Leucanthemum vulgare - Photo (c) pucak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Leucanthemum vulgare, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך
Silene latifolia alba - Photo (c) jacinta lluch valero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Silene latifolia ssp. alba, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:35 PM MSK
Pimpinella saxifraga - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Pimpinella saxifraga, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:29 PM MSK
Linaria vulgaris - Photo (c) Arnstein Rønning, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Linaria vulgaris, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:36 PM MSK
Heracleum sosnowskyi - Photo (c) Aurelijus Narbutas, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Heracleum sosnowskyi, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:41 PM MSK
Ulmus laevis - Photo (c) Nikolay Panasenko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Ulmus laevis, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:37 PM MSK
Vicia sepium - Photo (c) Nasser Halaweh, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Vicia sepium, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:39 PM MSK
Scirpus sylvaticus - Photo (c) Stas & Lana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Scirpus sylvaticus, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

ערבה לבנה Salix alba

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:38 PM MSK
ערבה לבנה - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: ערבה לבנה (Salix alba)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:40 PM MSK
Argentina anserina - Photo (c) Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של mallaliev: Argentina anserina, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

קוצן פשוט Cirsium vulgare

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:39 PM MSK
קוצן פשוט - Photo (c) S. Rae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של mallaliev: קוצן פשוט (Cirsium vulgare)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

apseregin

תאריך

יוני 11, 2020 12:42 PM MSK
Centaurea jacea - Photo (c) Thomas Westerhoff, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: Centaurea jacea, שייך ל דרדר (סוג Centaurea)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ramazan_murtazaliev

תאריך

אוקטובר 9, 2004 12:18 PM -11
Pterocarya fraxinifolia - Photo (c) nathanoj06, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Pterocarya fraxinifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020.
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

a_teimurov

תאריך

מרץ 22, 2018 03:24 PM MSK
Neotorularia contortuplicata - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Neotorularia contortuplicata, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

a_teimurov

תאריך

מאי 22, 2016 01:49 PM MSK
Astragalus biebersteinii - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Astragalus biebersteinii, שייך ל קדד (סוג Astragalus)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

a_teimurov

תאריך

מאי 22, 2016 01:14 PM MSK
Astragalus calycinus - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Astragalus calycinus, שייך ל קדד (סוג Astragalus)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

a_teimurov

תאריך

מאי 22, 2016 12:28 PM MSK
Camphorosma monspeliaca - Photo (c) José María Escolano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של mallaliev: Camphorosma monspeliaca, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

a_teimurov

תאריך

מאי 22, 2016 12:19 PM MSK
Crambe grandiflora - Photo (c) ramazan_murtazaliev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של mallaliev: Crambe grandiflora, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2020.
תומך

תמונות/קולות

מה

לפתית מצויה Hirschfeldia incana

מתצפת/ת

a_teimurov

תאריך

מרץ 22, 2018 03:30 PM MSK
לפתית מצויה - Photo (c) BJ Stacey, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של mallaliev: לפתית מצויה (Hirschfeldia incana)
הוסף בתאריך 25 נובמבר, 2020.
תומך

סטטיסטיקות

 • 11713