תמונות/קולות

מתצפת/ת

harrier

תאריך

יוני 25, 2022 12:59 PM EDT
Erythrodiplax berenice - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של m_shields: Erythrodiplax berenice, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

funnystuff2495

תאריך

יוני 25, 2022 03:40 PM EDT

תגיות

t, PDNWR
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של m_shields: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bonnieeamick

תאריך

יוני 24, 2022 11:57 AM EDT
Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של m_shields: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bonnieeamick

תאריך

יוני 24, 2022 11:57 AM EDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של m_shields: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)

מתצפת/ת

bonnieeamick

תאריך

יוני 25, 2022 06:15 PM EDT
Argia fumipennis - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
הזיהוי של m_shields: Argia fumipennis, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

funnystuff2495

תאריך

יוני 25, 2022 03:16 PM EDT

תגיות

t, PDNWR
Perithemis tenera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של m_shields: Perithemis tenera, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

funnystuff2495

תאריך

יוני 25, 2022 03:23 PM EDT

תגיות

t, PDNWR
Tramea carolina - Photo (c) Vicki DeLoach, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של m_shields: Tramea carolina, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 24, 2022 11:29 AM EDT

תיאור

Prairie Ridge Ecostation. Trying to ID what the Purple Martins are feeding their chicks

Libellula axilena - Photo (c) Paul Bedell, כל הזכויות שמורות, uploaded by Paul Bedell
הזיהוי של m_shields: Libellula axilena, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 24, 2022 11:30 AM EDT

תיאור

Prairie Ridge Ecostation. Trying to ID what the Purple Martins are feeding their chicks

Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של m_shields: Libellula vibrans, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aedmo

תאריך

יוני 2022
Telebasis byersi - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של m_shields: Telebasis byersi, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aedmo

תאריך

יוני 2022
Telebasis byersi - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של m_shields: Telebasis byersi, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alattelibrarian

תאריך

יוני 2022
Dromogomphus spinosus - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של m_shields: Dromogomphus spinosus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

funnystuff2495

תאריך

יוני 2022

תגיות

t, PDNWR
Coryphaeschna ingens - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של m_shields: Coryphaeschna ingens, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 26 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

itshelena

תאריך

יוני 25, 2022 01:35 PM EDT
Perithemis tenera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של m_shields: Perithemis tenera, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tknorris

תאריך

יוני 25, 2022 02:35 PM EDT

מקום

Cary (Google, OSM)
Plathemis lydia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של m_shields: Plathemis lydia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jseo

תאריך

יוני 2022
Aphylla williamsoni - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של m_shields: Aphylla williamsoni, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rebekahbyrd3

תאריך

יוני 25, 2022 03:57 PM EDT
Perithemis tenera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של m_shields: Perithemis tenera, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 25, 2022 04:01 PM EDT

תיאור

Prairie Ridge Ecostation. Found dead under the Purple Martin gourds

Pachydiplax longipennis - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
הזיהוי של m_shields: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 25, 2022 04:03 PM EDT

מקום

Raleigh, NC, US (Google, OSM)

תיאור

Prairie Ridge Ecostation. Found dead under the Purple Martin gourds

Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של m_shields: Libellula vibrans, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kevinemetcalf

תאריך

יוני 24, 2022 01:28 AM EDT
Aphylla williamsoni - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של m_shields: Aphylla williamsoni, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

marytschopp

תאריך

יוני 25, 2022 03:40 PM EDT
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של m_shields: Libellula luctuosa, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pbmgarden

תאריך

יוני 25, 2022 04:20 PM EDT
Libellula luctuosa - Photo (c) John Wright, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של m_shields: Libellula luctuosa, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 24, 2022 03:14 PM EDT

מקום

Raleigh, NC, US (Google, OSM)

תיאור

Prairie Ridge Ecostation. Found dead below Purple Martin gourds

Libellula axilena - Photo (c) Paul Bedell, כל הזכויות שמורות, uploaded by Paul Bedell
הזיהוי של m_shields: Libellula axilena, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 24, 2022 11:57 AM EDT

תיאור

Prairie Ridge Ecostation

Pachydiplax longipennis - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
הזיהוי של m_shields: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danafitz

תאריך

יוני 24, 2022 09:39 AM EDT
Libellula vibrans - Photo (c) Seth Wollney, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של m_shields: Libellula vibrans, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 24, 2022 11:52 AM EDT

תיאור

Prairie Ridge Ecostation

Erythemis simplicicollis - Photo (c) TexasEagle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של m_shields: Erythemis simplicicollis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 24, 2022 11:50 AM EDT

תיאור

Prairie Ridge Ecostation

Pachydiplax longipennis - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
הזיהוי של m_shields: Pachydiplax longipennis, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emmakaminsky

תאריך

יוני 24, 2022 12:44 PM EDT

תיאור

Prairie Ridge Ecostation. Found dead under Purple Martin gourds

Libellula axilena - Photo (c) Paul Bedell, כל הזכויות שמורות, uploaded by Paul Bedell
הזיהוי של m_shields: Libellula axilena, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daisy_hoover

תאריך

יוני 24, 2022 10:39 AM EDT
Argia apicalis - Photo (c) Pete and Noe Woods, כל הזכויות שמורות, uploaded by Pete Woods
הזיהוי של m_shields: Argia apicalis, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ami

תאריך

יוני 25, 2022 12:26 PM EDT
Libellula incesta - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של m_shields: Libellula incesta, שייך ל טיסנית (סוג Libellula)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 4036