תמונות/קולות

מתצפת/ת

eneas_jr

תאריך

אפריל 29, 2022 09:07 AM -03
Palpada mexicana - Photo (c) Krystle Hickman, כל הזכויות שמורות, uploaded by Krystle Hickman
הזיהוי של luciano_bernardes: Palpada mexicana, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eneas_jr

תאריך

אפריל 29, 2022 10:27 AM -03
Episcada hymenaea - Photo (c) Nicolas Olejnik, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
הזיהוי של luciano_bernardes: Episcada hymenaea, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eneas_jr

תאריך

אפריל 29, 2022 12:56 PM -03
Eunica eburnea - Photo (c) Paul Tavares, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Paul Tavares
הזיהוי של luciano_bernardes: Eunica eburnea, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eneas_jr

תאריך

מאי 3, 2022 10:42 AM -03
Cycloglypha thrasibulus - Photo (c) Manuel Gutierrez Miranda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Manuel Gutierrez Miranda
הזיהוי של luciano_bernardes: Cycloglypha thrasibulus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eneas_jr

תאריך

מאי 3, 2022 11:01 AM -03
Dryadula phaetusa - Photo (c) Jose Amorin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Dryadula phaetusa, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eneas_jr

תאריך

מאי 3, 2022 10:54 AM -03
Fountainea ryphea - Photo (c) Lepidoptera Colombiana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lepidoptera Colombiana
הזיהוי של luciano_bernardes: Fountainea ryphea, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paulomascaretti

תאריך

אפריל 23, 2022 10:04 AM -03
Xiphorhynchus fuscus - Photo (c) Eden Fontes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eden Fontes
הזיהוי של luciano_bernardes: Xiphorhynchus fuscus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguelmagro

תאריך

מרץ 5, 2022 01:35 PM -03
Cyanopepla jucunda - Photo (c) eneaschr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של luciano_bernardes: Cyanopepla jucunda, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguelmagro

תאריך

מרץ 5, 2022 01:43 PM -03
Hemiargus hanno - Photo (c) Erika Mitchell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
הזיהוי של luciano_bernardes: Hemiargus hanno, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguelmagro

תאריך

מרץ 5, 2022 01:45 PM -03
Hypselonotus interruptus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, כל הזכויות שמורות, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
הזיהוי של luciano_bernardes: Hypselonotus interruptus, שייך ל גלדניים (משפחה Coreidae)
הוסף בתאריך 20 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguelmagro

תאריך

מאי 15, 2022 08:38 AM -03
Colaptes campestris campestris - Photo (c) abelardomendesjr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by abelardomendesjr
הזיהוי של luciano_bernardes: Colaptes campestris ssp. campestris, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 18 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguelmagro

תאריך

מאי 15, 2022 09:34 AM -03
Lepidocolaptes angustirostris - Photo (c) Carmelo López Abad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
הזיהוי של luciano_bernardes: Lepidocolaptes angustirostris, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 18 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguelmagro

תאריך

מאי 15, 2022 08:41 AM -03
Turdus rufiventris - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Turdus rufiventris, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 18 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguelmagro

תאריך

מאי 15, 2022 08:40 AM -03
Machetornis rixosa - Photo (c) Steven Mlodinow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
הזיהוי של luciano_bernardes: Machetornis rixosa, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 18 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miguelmagro

תאריך

מאי 15, 2022 07:57 AM -03
Phyllomyias fasciatus - Photo (c) Dario Sanches, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Phyllomyias fasciatus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 18 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eneas_jr

תאריך

מאי 16, 2022 01:38 PM -03

תיאור

appeared to be approximately 6 cm

Gynacantha nervosa - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
הזיהוי של luciano_bernardes: Gynacantha nervosa, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronaldo_g_lebowski

תאריך

מאי 12, 2022 10:40 AM -03
Milvago chimachima - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, uploaded by Jay L. Keller
הזיהוי של luciano_bernardes: Milvago chimachima, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronaldo_g_lebowski

תאריך

מאי 13, 2022 10:41 AM -03
Herpsilochmus atricapillus - Photo (c) Joao Quental, כל הזכויות שמורות, uploaded by Joao Quental
הזיהוי של luciano_bernardes: Herpsilochmus atricapillus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronaldo_g_lebowski

תאריך

מאי 12, 2022 10:43 AM -03
Calliphlox amethystina - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Rob Van Epps
הזיהוי של luciano_bernardes: Calliphlox amethystina, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronaldo_g_lebowski

תאריך

מאי 12, 2022 10:49 AM -03
Euphonia chlorotica - Photo (c) Egon Fink, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של luciano_bernardes: Euphonia chlorotica, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronaldo_g_lebowski

תאריך

מאי 12, 2022 10:57 AM -03
Elaenia flavogaster - Photo (c) Dominic Sherony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Elaenia flavogaster, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronaldo_g_lebowski

תאריך

מאי 2022
Eupsittula aurea - Photo (c) Reinaldo Oliveira Elias, כל הזכויות שמורות, uploaded by Reinaldo Oliveira Elias
הזיהוי של luciano_bernardes: Eupsittula aurea, שייך ל תוכאים (סדרה Psittaciformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronaldo_g_lebowski

תאריך

מאי 12, 2022 11:04 AM -03
Antilophia galeata - Photo (c) Christian Artuso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Christian Artuso
הזיהוי של luciano_bernardes: Antilophia galeata, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ronaldo_g_lebowski

תאריך

מאי 13, 2022 11:07 AM -03
Elaenia mesoleuca - Photo (c) Henrique Raupp, כל הזכויות שמורות, uploaded by Henrique Raupp
הזיהוי של luciano_bernardes: Elaenia mesoleuca, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lebreton_jean-do

תאריך

אפריל 22, 1989

מקום

Santa Ana WR (Google, OSM)

תיאור

C:\LEBRETON\PHOTOS\1989\1989_04_01_073.jpg

Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Nannopterum brasilianum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

luisfelipe4

תאריך

מאי 1, 2022 11:47 AM -03
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Nannopterum brasilianum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pavelned

תאריך

מאי 2022

מקום

São Paulo, BR (Google, OSM)
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Nannopterum brasilianum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vitor_nascimento

תאריך

מאי 1, 2022 12:33 PM -03
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Nannopterum brasilianum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

felipe658

תאריך

אפריל 30, 2022 11:50 AM -03
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Nannopterum brasilianum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

remi_bigonneau

תאריך

אפריל 22, 2022 09:21 AM -03
Nannopterum brasilianum - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של luciano_bernardes: Nannopterum brasilianum, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 17 מאי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 2710