תמונות/קולות

מתצפת/ת

hbzzz

תאריך

אפריל 27, 2018 04:59 PM CDT
Nassella tenuissima - Photo (c) Mike Lusk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: Nassella tenuissima, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 09 יוני, 2020
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob777

תאריך

אפריל 26, 2019 12:44 PM CDT

תגיות

Erythrostemon gilliesii - Photo (c) onírico, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lpenn: Erythrostemon gilliesii, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 אפריל, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

medge11

תאריך

אפריל 27, 2018 02:08 PM CDT
Castilleja purpurea - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lpenn: Castilleja purpurea, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
הוסף בתאריך 18 מרץ, 2020
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alyssa184

תאריך

אפריל 29, 2019 09:38 PM UTC
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan, Joseph Wong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lpenn: Viola × wittrockiana, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 15 מרץ, 2020
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lilysanchez

תאריך

אפריל 29, 2019 06:14 PM UTC
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan, Joseph Wong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lpenn: Viola × wittrockiana, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 15 מרץ, 2020
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

lilysanchez

תאריך

אפריל 29, 2019 06:12 PM UTC
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan, Joseph Wong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lpenn: Viola × wittrockiana, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 15 מרץ, 2020
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hschauf

תאריך

אפריל 28, 2019 03:45 PM UTC
Viola × wittrockiana - Photo (c) Kai Yan, Joseph Wong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lpenn: Viola × wittrockiana, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 15 מרץ, 2020
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hardenk59

תאריך

פברואר 2020

מקום

פרטי
Anemoneae - Photo (c) bobkennedy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של lpenn: שבט Anemoneae, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 17 פברואר, 2020
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

miranda42

תאריך

אוקטובר 28, 2019 02:49 PM CDT
Yucca - Photo (c) Gretchen Baker, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lpenn: סוג Yucca, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 03 נובמבר, 2019
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

patriceng

תאריך

ספטמבר 14, 2019 01:36 PM EDT
Boraginaceae - Photo (c) Alvin Diamond, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: משפחה Boraginaceae, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2019
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jaguinaga

תאריך

אפריל 28, 2019 02:28 PM CDT
Anemoneae - Photo (c) bobkennedy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של lpenn: שבט Anemoneae, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2019
שיפור
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

godchild1

תאריך

אפריל 28, 2019 01:12 PM UTC
Anemoneae - Photo (c) bobkennedy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של lpenn: שבט Anemoneae, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2019
שיפור
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

medge11

תאריך

אוגוסט 10, 2019 11:47 AM UTC
Callicarpa americana - Photo (c) Robert LaPlante, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: Callicarpa americana, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 11 אוגוסט, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

enrodriguez

תאריך

אפריל 28, 2018 10:19 AM CDT
Gaura - Photo (c) Kathy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lpenn: תחום Gaura, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nature-nerd

תאריך

אפריל 29, 2018 03:01 PM CDT
Gaura - Photo (c) Kathy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lpenn: תחום Gaura, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

drbh2o

תאריך

אפריל 28, 2018 06:22 PM CDT
Gaura - Photo (c) Kathy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lpenn: תחום Gaura, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jaquiring

תאריך

אפריל 28, 2018 12:00 PM PDT
Gaura - Photo (c) Kathy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lpenn: תחום Gaura, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

collinswill

תאריך

אפריל 29, 2019 11:31 AM CDT
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: תחום Calylophus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

texgardengal

תאריך

אפריל 27, 2019 11:52 AM CDT
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: תחום Calylophus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

godchild1

תאריך

אפריל 28, 2019 12:48 PM UTC
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: תחום Calylophus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dorozco

תאריך

אפריל 26, 2019 11:46 AM UTC
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: תחום Calylophus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kristikerr

תאריך

אפריל 27, 2018 12:41 PM CDT
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: תחום Calylophus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jimllippert

תאריך

מאי 2, 2017 10:07 AM CDT
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: תחום Calylophus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

josephoneil

תאריך

אפריל 15, 2017
Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: תחום Calylophus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

josephoneil

תאריך

אפריל 15, 2017

תיאור

Another DYF

Calylophus - Photo (c) Nathan Taylor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: תחום Calylophus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sami32

תאריך

אפריל 27, 2019 12:00 PM UTC
Oenothera berlandieri - Photo (c) Conor McMahon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: Oenothera berlandieri, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת/ת

medge11

תאריך

יוני 29, 2019 11:16 AM UTC
פרפראים ועשים - Photo (c) Richard Droker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lpenn: פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
הוסף בתאריך 28 יולי, 2019
מוביל

תמונות/קולות

מה

חמנית מצויה (Helianthus annuus)

מתצפת/ת

jbe_fleischman_fam

תאריך

יולי 13, 2019 10:37 PM CDT
חמנית מצויה - Photo (c) Dimitra Katsada, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: חמנית מצויה (Helianthus annuus)
הוסף בתאריך 16 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jbe_fleischman_fam

תאריך

יולי 13, 2019 10:34 PM CDT
Taraxacum officinale - Photo (c) stremblay21, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: Taraxacum officinale, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 16 יולי, 2019
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jbe_fleischman_fam

תאריך

יולי 2019

מקום

Texas, US (Google, OSM)
Liatris aestivalis - Photo (c) Bob O'Kennon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lpenn: Liatris aestivalis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 16 יולי, 2019
שיפור

סטטיסטיקות

 • 1366