תמונות/קולות

מתצפת.ת

martef

תאריך

מאי 27, 2023 08:23 אחה"צ CEST
Thalictrum aquilegiifolium - Photo (c) joysaphine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ljazz: Thalictrum aquilegiifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

manca_milavec

תאריך

מאי 27, 2023 01:34 אחה"צ CEST

מקום

Planinska jama (Google, OSM)
Asplenium scolopendrium - Photo (c) cricri62, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ljazz: Asplenium scolopendrium, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

manca_milavec

תאריך

מאי 27, 2023 03:47 אחה"צ CEST

מקום

Planinska jama (Google, OSM)
Thalictrum aquilegiifolium - Photo (c) joysaphine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ljazz: Thalictrum aquilegiifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ציפורנית נפוחה (Silene vulgaris)

מתצפת.ת

petraskerlep

תאריך

מאי 27, 2023 07:39 אחה"צ CEST
ציפורנית נפוחה - Photo (c) David Hocken, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Hocken
הזיהוי של ljazz: ציפורנית נפוחה (Silene vulgaris)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דובדבן מתוק (Prunus avium)

מתצפת.ת

petraskerlep

תאריך

מאי 27, 2023 07:45 אחה"צ CEST
דובדבן מתוק - Photo (c) Ihor Olshanskyi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ihor Olshanskyi
הזיהוי של ljazz: דובדבן מתוק (Prunus avium)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anaxvp

תאריך

מאי 27, 2023 04:41 אחה"צ CEST
Rosa pendulina - Photo (c) naturalist, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי naturalist
הזיהוי של ljazz: Rosa pendulina, שייך ל ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anaxvp

תאריך

מאי 27, 2023 01:58 אחה"צ CEST
Anemonoides trifolia - Photo (c) bsteer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי bsteer
הזיהוי של ljazz: Anemonoides trifolia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anaxvp

תאריך

מאי 27, 2023 04:45 אחה"צ CEST
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ljazz: Convallaria majalis, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martef

תאריך

מאי 27, 2023 07:55 אחה"צ CEST
Neotinea ustulata - Photo (c) andim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי andim
הזיהוי של ljazz: Neotinea ustulata, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 05:38 לפנה"צ CEST
Dryopteris - Photo (c) jim_keesling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי jim_keesling
הזיהוי של ljazz: סוג Dryopteris, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 06:01 לפנה"צ CEST
Geum rivale - Photo (c) David Tilson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Tilson
הזיהוי של ljazz: Geum rivale, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 06:13 לפנה"צ CEST
Cardamine pratensis - Photo (c) nzoo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ljazz: Cardamine pratensis, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 07:28 לפנה"צ CEST
Euphorbia cyparissias - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של ljazz: Euphorbia cyparissias, שייך ל חלבלוב (סוג Euphorbia)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 07:29 לפנה"צ CEST
Vincetoxicum hirundinaria - Photo (c) René Stalder, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי René Stalder
הזיהוי של ljazz: Vincetoxicum hirundinaria, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גרניון הארגמן (Geranium robertianum)

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 07:32 לפנה"צ CEST
גרניון הארגמן - Photo (c) Elvira de Lange, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Elvira de Lange
הזיהוי של ljazz: גרניון הארגמן (Geranium robertianum)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 07:37 לפנה"צ CEST
Geum urbanum - Photo (c) Carl-Johan Häggman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Carl-Johan Häggman
הזיהוי של ljazz: Geum urbanum, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marjetica15

תאריך

מאי 27, 2023 01:49 אחה"צ CEST
Cystopteris fragilis - Photo (c) Muriel Bendel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Muriel Bendel
הזיהוי של ljazz: Cystopteris fragilis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 08:06 לפנה"צ CEST
Ligustrum vulgare - Photo (c) MurielBendel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ljazz: Ligustrum vulgare, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 08:08 לפנה"צ CEST
Globularia bisnagarica - Photo (c) Chiaramonte family, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chiaramonte family
הזיהוי של ljazz: Globularia bisnagarica, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 08:13 לפנה"צ CEST
Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Izabella Farr
הזיהוי של ljazz: Carduus nutans, שייך ל קרדה (סוג Carduus)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 08:14 לפנה"צ CEST
Pinus nigra - Photo (c) Zeynel Cebeci, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ljazz: Pinus nigra, שייך ל אורן (סוג Pinus)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petzenbeer

תאריך

מאי 18, 2023 08:15 לפנה"צ CEST
Carex humilis - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ljazz: Carex humilis, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tszentiv

תאריך

מאי 27, 2023 11:14 לפנה"צ CEST
Neottia ovata - Photo (c) Les, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ljazz: Neottia ovata, שייך ל סחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מושיתיים (משפחה Coccinellidae)

מתצפת.ת

jgoo

תאריך

מאי 25, 2023
מושיתיים - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryosuke Kuwahara
הזיהוי של ljazz: מושיתיים (משפחה Coccinellidae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

עכבישים (סדרה Araneae)

מתצפת.ת

jgoo

תאריך

מאי 27, 2023 12:50 אחה"צ CEST
עכבישים - Photo (c) Roy Kittrell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Roy Kittrell
הזיהוי של ljazz: עכבישים (סדרה Araneae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת.ת

ines168

תאריך

מאי 27, 2023 02:29 אחה"צ CEST
צמחים בעלי פרחים - Photo (c) Amy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amy
הזיהוי של ljazz: צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

קיסוס החורש (Hedera helix)

מתצפת.ת

marjetica15

תאריך

מאי 27, 2023 03:44 אחה"צ CEST
קיסוס החורש - Photo (c) sveatoussaint, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ljazz: קיסוס החורש (Hedera helix)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

גרניון הארגמן (Geranium robertianum)

מתצפת.ת

marjetica15

תאריך

מאי 27, 2023 03:45 אחה"צ CEST
גרניון הארגמן - Photo (c) Elvira de Lange, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Elvira de Lange
הזיהוי של ljazz: גרניון הארגמן (Geranium robertianum)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tinkara_kogelnik

תאריך

מאי 27, 2023 03:47 אחה"צ CEST
Thalictrum aquilegiifolium - Photo (c) joysaphine, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ljazz: Thalictrum aquilegiifolium, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marjetica15

תאריך

מאי 27, 2023 03:45 אחה"צ CEST
Stellaria nemorum - Photo (c) Franz Xaver, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ljazz: Stellaria nemorum, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך 27 מאי, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 20335