תמונות/קולות

מתצפת/ת

golfgirl5225

תאריך

נובמבר 30, 2021 09:58 AM UTC
Ulmus - Photo (c) Will Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lisa281: סוג Ulmus, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alesha13

תאריך

נובמבר 30, 2021 01:19 PM CST
Pistacia chinensis - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lisa281: Pistacia chinensis, שייך ל אלה (סוג Pistacia)
הוסף בתאריך 01 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob777

תאריך

נובמבר 20, 2021 03:27 PM CST
Quercus buckleyi - Photo (c) Linda Jo Conn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lisa281: Quercus buckleyi, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anastacia_hippely

תאריך

נובמבר 24, 2021 01:54 PM UTC

תיאור

Is this edible?

Quercus macrocarpa - Photo (c) Doug Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lisa281: Quercus macrocarpa, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob777

תאריך

נובמבר 21, 2021 10:04 AM CST
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lisa281: Fraxinus pennsylvanica, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob777

תאריך

נובמבר 21, 2021 10:04 AM CST
Cercis canadensis texensis - Photo (c) Chuck Sexton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lisa281: Cercis canadensis var. texensis, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hubbard

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:40 PM UTC
Ligustrum quihoui - Photo (c) Suzette Rogers, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: Ligustrum quihoui, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sambiology

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:40 PM CST
Acer saccharinum - Photo ללא זכויות יוצרים
הזיהוי של lisa281: Acer saccharinum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nicspics

תאריך

נובמבר 28, 2021 03:39 PM CST
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: Ilex decidua, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

beckymn

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:30 PM CST

תיאור

northeast corner

Pistacia chinensis - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lisa281: Pistacia chinensis, שייך ל אלה (סוג Pistacia)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janitor99

תאריך

נובמבר 28, 2021 11:53 AM CST
Quercus macrocarpa - Photo (c) Doug Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lisa281: Quercus macrocarpa, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janitor99

תאריך

נובמבר 28, 2021 01:18 PM CST
Platanus occidentalis - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lisa281: Platanus occidentalis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carol308

תאריך

נובמבר 28, 2021 11:22 PM CST
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: Ilex decidua, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carol308

תאריך

נובמבר 28, 2021 11:22 PM CST
Ulmus americana - Photo (c) Terry Woodward, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: Ulmus americana, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carol308

תאריך

נובמבר 28, 2021 11:22 PM CST
Ulmus rubra - Photo (c) Zihao Wang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lisa281: Ulmus rubra, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carol308

תאריך

נובמבר 28, 2021 11:22 PM CST
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lisa281: תחום Lobatae, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

carol308

תאריך

נובמבר 28, 2021 09:39 AM CST
Lobatae - Photo (c) Jim Dollar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lisa281: תחום Lobatae, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tadamcochran

תאריך

נובמבר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)
Ligustrum lucidum - Photo (c) Randi MacDonald, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: Ligustrum lucidum, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bob777

תאריך

נובמבר 28, 2021 03:55 PM CST
Fraxinus pennsylvanica - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lisa281: Fraxinus pennsylvanica, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

postoak

תאריך

נובמבר 28, 2021 03:37 PM CST
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: Ilex decidua, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

postoak

תאריך

נובמבר 28, 2021 03:50 PM CST

תיאור

Yellow foliage, female with fruit.

Pistacia chinensis - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lisa281: Pistacia chinensis, שייך ל אלה (סוג Pistacia)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

postoak

תאריך

נובמבר 28, 2021 04:58 PM CST
Pistacia chinensis - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lisa281: Pistacia chinensis, שייך ל אלה (סוג Pistacia)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

postoak

תאריך

נובמבר 28, 2021 05:19 PM CST
Pistacia chinensis - Photo (c) 潘立傑 LiChieh Pan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lisa281: Pistacia chinensis, שייך ל אלה (סוג Pistacia)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sambiology

תאריך

נובמבר 29, 2021 02:02 PM CST
Ligustrum quihoui - Photo (c) Suzette Rogers, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: Ligustrum quihoui, שייך ל זיתיים (משפחה Oleaceae)
הוסף בתאריך 30 נובמבר, 2021
תומך
Fungi

תמונות/קולות

מה

פטריות (ממלכה Fungi)

מתצפת/ת

jennifer_jiang

תאריך

נובמבר 11, 2021 12:02 PM UTC
פטריות - Photo (c) pbertner, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: פטריות (ממלכה Fungi)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

crcrogers

תאריך

נובמבר 13, 2021 01:52 PM CST
Quercus muehlenbergii - Photo (c) Arb O'Retum, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lisa281: Quercus muehlenbergii, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

donovanmoxley

תאריך

אוקטובר 24, 2021 11:59 AM EDT

מקום

Allen, TX, USA (Google, OSM)
Quercus muehlenbergii - Photo (c) Arb O'Retum, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lisa281: Quercus muehlenbergii, שייך ל אלון (סוג Quercus)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

donovanmoxley

תאריך

אוקטובר 24, 2021 01:09 PM EDT
Ulmus parvifolia - Photo (c) 羅忠良, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lisa281: Ulmus parvifolia, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

מיש (סוג Celtis)

מתצפת/ת

golfgirl5225

תאריך

נובמבר 14, 2021 04:14 PM UTC
Celtis laevigata - Photo (c) Becky Brenner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של lisa281: Celtis laevigata, שייך ל מיש (סוג Celtis)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

martha294

תאריך

נובמבר 14, 2021 04:39 PM UTC
Sideroxylon lanuginosum - Photo (c) Sharon Oprsal Richardson, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של lisa281: Sideroxylon lanuginosum, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 24897