תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

יולי 2, 2024 08:13 לפנה"צ EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Stewart Blackwell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Stewart Blackwell
הזיהוי של lesfreck: Onoclea sensibilis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך יולי 21, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

לחך אזמלני (Plantago lanceolata)

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 18, 2024 09:06 לפנה"צ PDT
לחך אזמלני - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lesfreck: לחך אזמלני (Plantago lanceolata)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 18, 2024 09:10 לפנה"צ PDT
Linaria dalmatica - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jay Keller
הזיהוי של lesfreck: Linaria dalmatica, שייך ל פשתנית (סוג Linaria)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 18, 2024 09:36 לפנה"צ PDT
Pipilo maculatus - Photo (c) Mason Maron, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mason Maron
הזיהוי של lesfreck: Pipilo maculatus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 16, 2024 10:53 לפנה"צ PDT
Populus tremuloides - Photo (c) Damon Tighe, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Damon Tighe
הזיהוי של lesfreck: Populus tremuloides, שייך ל ערבתיים (משפחה Salicaceae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חסת המצפן (Lactuca serriola)

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 14, 2024 10:01 לפנה"צ PDT
חסת המצפן - Photo (c) George F Mayfield, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של lesfreck: חסת המצפן (Lactuca serriola)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 14, 2024 09:52 לפנה"צ PDT
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של lesfreck: Sorbus aucuparia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

תלתן (Trifolium pratense)

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 14, 2024 09:54 לפנה"צ PDT
תלתן - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sergey Mayorov
הזיהוי של lesfreck: תלתן (Trifolium pratense)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

תלתן (Trifolium pratense)

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 14, 2024 09:58 לפנה"צ PDT
תלתן - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sergey Mayorov
הזיהוי של lesfreck: תלתן (Trifolium pratense)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 16, 2024 10:53 לפנה"צ PDT
Phyllocnistis populiella - Photo (c) Justin Paulin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Justin Paulin
הזיהוי של lesfreck: Phyllocnistis populiella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך יולי 17, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:51 לפנה"צ PDT
Pilosella aurantiaca - Photo (c) Eric Guimbard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lesfreck: Pilosella aurantiaca, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:52 לפנה"צ PDT
Pilosella aurantiaca - Photo (c) Eric Guimbard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lesfreck: Pilosella aurantiaca, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:53 לפנה"צ PDT
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של lesfreck: Chamaenerion angustifolium, שייך ל נר-הלילה (משפחה) (משפחה Onagraceae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:55 לפנה"צ PDT
Apocynum androsaemifolium - Photo (c) Thayne Tuason, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lesfreck: Apocynum androsaemifolium, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

כף-אווז לבנה (מלבינה) (Chenopodium album)

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:57 לפנה"צ PDT
כף-אווז לבנה (מלבינה) - Photo (c) Mandy Rude, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mandy Rude
הזיהוי של lesfreck: כף-אווז לבנה (מלבינה) (Chenopodium album)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:58 לפנה"צ PDT
Silene latifolia - Photo (c) quandary, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lesfreck: Silene latifolia, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:59 לפנה"צ PDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Craig Evans
הזיהוי של lesfreck: Verbascum thapsus, שייך ל בוצין (סוג Verbascum)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 11:01 לפנה"צ PDT
Amelanchier alnifolia - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של lesfreck: Amelanchier alnifolia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:32 לפנה"צ PDT
Aralia nudicaulis - Photo (c) dogtooth77, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של lesfreck: Aralia nudicaulis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darylnolan

תאריך

יולי 13, 2024 10:36 לפנה"צ PDT
Equisetum sylvaticum - Photo (c) Gordon Rattray, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Gordon Rattray
הזיהוי של lesfreck: Equisetum sylvaticum, שייך ל שבטבט (סוג Equisetum)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mathieu_carroll

תאריך

יולי 2024
Ganoderma tsugae - Photo (c) smoore13, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lesfreck: Ganoderma tsugae, שייך ל בהוקית (סוג Ganoderma)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

earley_bird

תאריך

יולי 9, 2024 10:00 לפנה"צ PDT
Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lesfreck: Gaultheria shallon, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blythenilson

תאריך

יוני 6, 2008 06:16 אחה"צ PDT
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jesús Niño C.
הזיהוי של lesfreck: Fouquieria splendens, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blythenilson

תאריך

יוני 6, 2008 03:10 אחה"צ PDT
Yucca brevifolia - Photo (c) Jim Boone, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim Boone
הזיהוי של lesfreck: Yucca brevifolia, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך יולי 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blythenilson

תאריך

אוקטובר 21, 2010 02:54 לפנה"צ PDT
Oncorhynchus nerka - Photo (c) O Nichols, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי O Nichols
הזיהוי של lesfreck: Oncorhynchus nerka, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת.ת

blythenilson

תאריך

ינואר 10, 2022 12:55 אחה"צ PST
דנאית מלכותית - Photo (c) fam-esquivel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lesfreck: דנאית מלכותית (Danaus plexippus)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petercourtney

תאריך

יולי 1, 2024 04:44 אחה"צ PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) Andy Fyon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andy Fyon
הזיהוי של lesfreck: Rubus parviflorus, שייך ל פטל (סוג Rubus)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petercourtney

תאריך

יולי 1, 2024 03:35 אחה"צ PDT
Thalictrum occidentale - Photo (c) Erin Faulkner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Erin Faulkner
הזיהוי של lesfreck: Thalictrum occidentale, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petercourtney

תאריך

יולי 1, 2024 01:28 אחה"צ PDT
Linnaea borealis - Photo (c) 异草志, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי 异草志
הזיהוי של lesfreck: Linnaea borealis, שייך ל שלמונאים (סדרה Dipsacales)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

petercourtney

תאריך

יולי 1, 2024 03:08 אחה"צ PDT
Actaea rubra - Photo (c) rkluzco, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של lesfreck: Actaea rubra, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 17739