תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 14, 2021 01:07 PM MSK
סמר - Photo (c) John Tann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ledum: סמר (סוג Juncus)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
מוביל

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:31 PM MSK
Centaurea scabiosa - Photo (c) Aleksandr Ebel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Centaurea scabiosa, שייך ל דרדר (סוג Centaurea)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:42 PM MSK
Cirsium arvense - Photo (c) Almantas Kulbis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Cirsium arvense, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:33 PM MSK
Campanula patula - Photo (c) Juha Haataja, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ledum: Campanula patula, שייך ל פעמונית (סוג Campanula)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:30 PM MSK
Argentina anserina - Photo (c) Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ledum: Argentina anserina, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

סרפד Urtica dioica

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:28 PM MSK
סרפד - Photo (c) Marina Gorbunova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: סרפד (Urtica dioica)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:28 PM MSK
Geum rivale - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ledum: Geum rivale, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:28 PM MSK
Filipendula ulmaria - Photo (c) Liisa-Maija Harju, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ledum: Filipendula ulmaria, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:28 PM MSK
Veronica chamaedrys - Photo (c) Dean Morley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של ledum: Veronica chamaedrys, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:27 PM MSK
Bunias orientalis - Photo (c) Schurdl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ledum: Bunias orientalis, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:27 PM MSK
Cirsium arvense - Photo (c) Almantas Kulbis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Cirsium arvense, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:27 PM MSK
Heracleum sphondylium sibiricum - Photo (c) Almantas Kulbis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:27 PM MSK
Knautia arvensis - Photo (c) Alexey Katz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Knautia arvensis, שייך ל שלמוניים (תת משפחה Dipsacoideae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:25 PM MSK
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Bromus inermis, שייך ל ברומית (סוג Bromus)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:26 PM MSK
Alopecurus pratensis - Photo (c) Jeremy Barker, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ledum: Alopecurus pratensis, שייך ל דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:26 PM MSK
Scirpus sylvaticus - Photo (c) Stas & Lana, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Scirpus sylvaticus, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

ציבורת ההרים Dactylis glomerata

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:27 PM MSK
ציבורת ההרים - Photo (c) mjcorreia, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ledum: ציבורת ההרים (Dactylis glomerata)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

לוטוס מקרין Lotus corniculatus

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:25 PM MSK
לוטוס מקרין - Photo (c) Kris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: לוטוס מקרין (Lotus corniculatus)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:24 PM MSK
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ledum: Prunus padus, שייך ל פרונוס (סוג Prunus)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:24 PM MSK
Plantago media - Photo (c) Diana V. Tretyakova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Plantago media, שייך ל לחך (סוג Plantago)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:24 PM MSK
Rosa majalis - Photo (c) Klasse im Garten, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ledum: Rosa majalis, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:24 PM MSK
Pyrola rotundifolia - Photo (c) Kari Lahtinen, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ledum: Pyrola rotundifolia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:23 PM MSK
Pinus sylvestris - Photo (c) Thor-Rune Hansen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ledum: Pinus sylvestris, שייך ל אורן (סוג Pinus)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:22 PM MSK
Vicia cracca - Photo (c) V.S. Volkotrub, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Vicia cracca, שייך ל בקיה (סוג Vicia)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:22 PM MSK
Solidago virgaurea - Photo (c) ed_shaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Solidago virgaurea, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:22 PM MSK
Pimpinella saxifraga - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ledum: Pimpinella saxifraga, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:22 PM MSK
Hieracium umbellatum - Photo (c) Eva Ekeblad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ledum: Hieracium umbellatum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:21 PM MSK
Rumex acetosa - Photo (c) AnneTanne, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ledum: Rumex acetosa, שייך ל חומעה (סוג Rumex)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
שיפור

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:22 PM MSK
Stellaria graminea - Photo (c) Steve Chilton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ledum: Stellaria graminea, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

alebedev

תאריך

יוני 13, 2021 12:19 PM MSK
Lathyrus pratensis - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ledum: Lathyrus pratensis, שייך ל טופח (סוג Lathyrus)
הוסף בתאריך 14 יוני, 2021.
תומך

סטטיסטיקות

 • 3256