תמונות/קולות

מתצפת/ת

lenaz

תאריך

ינואר 1, 2020 03:02 PM EST
Tiarella stolonifera - Photo (c) J. Stauffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי J. Stauffer
הזיהוי של kywanderer: Tiarella stolonifera, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emwachter

תאריך

אפריל 7, 2019 01:43 PM EDT
Tiarella stolonifera - Photo (c) J. Stauffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי J. Stauffer
הזיהוי של kywanderer: Tiarella stolonifera, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך 19 נובמבר, 2022
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robert1971

תאריך

אפריל 17, 2019 08:30 AM EDT
Amauropelta noveboracensis - Photo (c) Cody Hough, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kywanderer: Amauropelta noveboracensis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך 28 יוני, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biomania

תאריך

ינואר 29, 2020 11:50 AM EST
Callicladium imponens - Photo (c) Ken Kellman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Kellman
הזיהוי של kywanderer: Callicladium imponens, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 03 ספטמבר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biomania

תאריך

פברואר 3, 2020 12:30 PM EST

תיאור

My best guess; on limestone rock along stream, wet, some submerged; leaves lance shaped with midrib

Thanks for the ID

Hygroamblystegium varium varium - Photo (c) Matt Keevil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt Keevil
הזיהוי של kywanderer: Hygroamblystegium varium ssp. varium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 10 יולי, 2021
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת/ת

mikaylagroce

תאריך

מרץ 27, 2019 11:37 AM EDT
Hygroamblystegium varium varium - Photo (c) Matt Keevil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt Keevil
הזיהוי של kywanderer: Hygroamblystegium varium ssp. varium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 10 יולי, 2021
מוביל.ה
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tararoselittlefield

תאריך

מרץ 24, 2019 02:42 PM EDT

תיאור

Limestone seeps along creek

Hygroamblystegium varium varium - Photo (c) Matt Keevil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt Keevil
הזיהוי של kywanderer: Hygroamblystegium varium ssp. varium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 10 יולי, 2021
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kendallbrooke

תאריך

מרץ 2019

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)
Hygroamblystegium varium varium - Photo (c) Matt Keevil, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt Keevil
הזיהוי של kywanderer: Hygroamblystegium varium ssp. varium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 10 יולי, 2021
משתפר.ת
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tararoselittlefield

תאריך

מרץ 2019

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תיאור

Need to look up, genus begins with an o, I can’t remember

Odontoschisma sphagni - Photo (c) joshstyles, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kywanderer: Odontoschisma sphagni, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך 08 פברואר, 2021
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tararoselittlefield

תאריך

נובמבר 20, 2007 12:54 AM EST

תיאור

Red River Gorge Geological Area, not 100% on ID

Odontoschisma sphagni - Photo (c) joshstyles, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kywanderer: Odontoschisma sphagni, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך 08 פברואר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tararoselittlefield

תאריך

אפריל 13, 2019 02:06 PM EDT

תיאור

Base of scarlet oak, upland acidic forest, common

Frullania asagrayana - Photo (c) Scott Morris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Scott Morris
הזיהוי של kywanderer: Frullania asagrayana, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך 12 דצמבר, 2020
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tararoselittlefield

תאריך

יוני 2019

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תיאור

common, acidic mesophytic forest

Scapania nemorea - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Scapania nemorea, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך 26 נובמבר, 2020
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sjkelty

תאריך

מרץ 20, 2020 06:29 AM EDT
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

horseshoecrab

תאריך

מרץ 15, 2020 01:18 PM EDT
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emwachter

תאריך

מרץ 13, 2020 02:32 PM EDT
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emwachter

תאריך

מרץ 3, 2020 05:29 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emwachter

תאריך

פברואר 11, 2020 01:12 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ecoons

תאריך

פברואר 3, 2020 02:18 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

biomania

תאריך

פברואר 3, 2020 11:11 AM EST

תיאור

Base of tree; poodle moss

Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

john_abrams

תאריך

פברואר 2, 2020 12:34 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

john_abrams

תאריך

פברואר 1, 2020 01:58 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emwachter

תאריך

ינואר 26, 2020 02:22 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mccork01

תאריך

ינואר 7, 2020 01:16 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

emwachter

תאריך

ינואר 14, 2020 12:28 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

forestforager

תאריך

דצמבר 9, 2019 02:30 PM EST

מקום

Berea, KY, US (Google, OSM)
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jhb1212

תאריך

ינואר 1, 2020 03:28 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jhb1212

תאריך

דצמבר 29, 2019 02:35 PM EST
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tararoselittlefield

תאריך

אפריל 7, 2019 12:01 PM EDT

תיאור

Along riparian area in calcareous mesophytic forest, on trees, common

Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

morghanmccool

תאריך

מרץ 29, 2019 04:38 PM EDT
Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tararoselittlefield

תאריך

מרץ 2019

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תיאור

On limestone in creek

Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של kywanderer: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך 09 אוקטובר, 2020
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 1026