תמונות/קולות

מתצפת.ת

djm

תאריך

מרץ 23, 2024 04:31 אחה"צ EDT

מקום

Vest, KY, US (Google, OSM)
Cladonia - Photo (c) Tom Walker,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Walker
הזיהוי של kywanderer: סוג Cladonia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 25, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

djm

תאריך

מרץ 23, 2024 04:40 אחה"צ EDT

מקום

Vest, KY, US (Google, OSM)
Pyxine sorediata - Photo (c) Chuck Cantley,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chuck Cantley
הזיהוי של kywanderer: Pyxine sorediata, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

forestapsara

תאריך

יוני 26, 2023 06:40 אחה"צ EDT
Dibaeis baeomyces - Photo (c) troy_mcmullin,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי troy_mcmullin
הזיהוי של kywanderer: Dibaeis baeomyces, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 25, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

djm

תאריך

מרץ 23, 2024 04:40 אחה"צ EDT

מקום

Vest, KY, US (Google, OSM)
Lepra pustulata - Photo (c) Vitaly Charny,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vitaly Charny
הזיהוי של kywanderer: Lepra pustulata, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

djm

תאריך

מרץ 23, 2024 04:32 אחה"צ EDT

מקום

Vest, KY, US (Google, OSM)
Ochrolechia yasudae - Photo (c) Michael J. Papay,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Michael J. Papay
הזיהוי של kywanderer: Ochrolechia yasudae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך מרץ 25, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zagrayk

תאריך

אפריל 1, 2023 12:16 אחה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

isabeldalton

תאריך

מרץ 25, 2023 11:37 לפנה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kstateforger

תאריך

מרץ 15, 2023 12:27 אחה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

endersmoothie

תאריך

פברואר 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dalton28

תאריך

יוני 13, 2020 12:16 אחה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mooseky

תאריך

נובמבר 1, 2021 10:56 לפנה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noreenweeden

תאריך

מאי 16, 2022 11:27 לפנה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fryj

תאריך

ספטמבר 18, 2022 09:21 לפנה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chiggs

תאריך

ינואר 1, 2023 03:39 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

biomania

תאריך

דצמבר 1, 2022 04:11 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

טחבים (פילום Bryophyta)

מתצפת.ת

weboflifephotography

תאריך

מרץ 4, 2023 02:26 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

silvafox

תאריך

ינואר 28, 2023 04:33 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spenner

תאריך

פברואר 19, 2023 12:24 אחה"צ EST

תיאור

Natural Bridge SRP.

Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

weboflifephotography

תאריך

מרץ 8, 2015 02:32 אחה"צ EDT

מקום

Yahoo Falls (Google, OSM)
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kybirder

תאריך

פברואר 18, 2023 05:59 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kybirder

תאריך

פברואר 18, 2023 06:10 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kybirder

תאריך

פברואר 18, 2023 06:13 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

meleagle

תאריך

פברואר 10, 2023 02:10 אחה"צ CST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pedge

תאריך

פברואר 10, 2023 12:00 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

מרץ 27, 2020 09:44 לפנה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

מרץ 25, 2020 09:26 לפנה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

מרץ 25, 2020 09:42 לפנה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

מרץ 20, 2020 12:50 אחה"צ EDT
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

פברואר 2, 2020 12:50 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

ינואר 9, 2020 02:43 אחה"צ EST
Polytrichum ohioense - Photo (c) Christopher, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Christopher
הזיהוי של kywanderer: Polytrichum ohioense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך מרץ 9, 2024
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

  • 2014