תמונות/קולות

מתצפת/ת

madrid12

תאריך

ספטמבר 15, 2021 10:35 AM MDT
Cupressoideae - Photo (c) psilocyb3_, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kirill_gorokhov: תת משפחה Cupressoideae, שייך ל מחטניים (סדרה Pinales)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jadegundersen

תאריך

ספטמבר 15, 2021 10:38 AM MDT
Cupressoideae - Photo (c) psilocyb3_, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kirill_gorokhov: תת משפחה Cupressoideae, שייך ל מחטניים (סדרה Pinales)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

dsfredericks

תאריך

ספטמבר 15, 2021 10:39 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

joshua886

תאריך

ספטמבר 15, 2021 10:35 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צבריים (משפחה Cactaceae)

מתצפת/ת

madrid12

תאריך

ספטמבר 15, 2021 10:36 AM MDT
צבריים - Photo (c) reginasalinas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kirill_gorokhov: צבריים (משפחה Cactaceae)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lulu117

תאריך

ספטמבר 15, 2021 10:41 AM MDT
Asparagales - Photo (c) dolorix, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kirill_gorokhov: סדרה Asparagales, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

cameron109

תאריך

ספטמבר 15, 2021 10:42 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

madrid12

תאריך

ספטמבר 15, 2021 10:42 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת/ת

anniecc

תאריך

ספטמבר 15, 2021 11:09 AM MDT
מורכבים - Photo (c) Ram-Man, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kirill_gorokhov: מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

מורכבים (משפחה Asteraceae)

מתצפת/ת

anniecc

תאריך

ספטמבר 15, 2021 11:13 AM MDT
מורכבים - Photo (c) Ram-Man, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של kirill_gorokhov: מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

anniecc

תאריך

ספטמבר 15, 2021 11:15 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

anniecc

תאריך

ספטמבר 15, 2021 11:15 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

burchok

תאריך

ספטמבר 15, 2021 01:53 PM MDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של kirill_gorokhov: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

robby45

תאריך

ספטמבר 16, 2021 08:50 AM MDT
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

שוני-כנף (סדרה Hemiptera)

מתצפת/ת

veronicabuseck

תאריך

ספטמבר 16, 2021 08:52 AM MDT
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

jeffrey_harris1

תאריך

ספטמבר 16, 2021 01:09 PM MDT

תיאור

Vail, CO

חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של kirill_gorokhov: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

פרוקי-רגליים (פילום Arthropoda)

מתצפת/ת

davysclark

תאריך

ספטמבר 16, 2021 02:17 PM MDT

מקום

Erie, CO, USA (Google, OSM)
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

נמלים (משפחה Formicidae)

מתצפת/ת

forestdweller2305

תאריך

ספטמבר 16, 2021 08:13 PM MDT

מקום

Durango (Google, OSM)
נמלים - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של kirill_gorokhov: נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

שנציים (תת-סדרה Apocrita)

מתצפת/ת

mtkatiemeyer

תאריך

ספטמבר 17, 2021 03:27 PM MDT

מקום

Littleton (Google, OSM)
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

ccmoyer

תאריך

ספטמבר 17, 2021 05:59 PM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

ורדיים (משפחה Rosaceae)

מתצפת/ת

mtnbikerplussteve

תאריך

ספטמבר 17, 2021 01:36 PM MDT
ורדיים - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של kirill_gorokhov: ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

daliazygas

תאריך

ספטמבר 18, 2021 07:44 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

mendys70

תאריך

ספטמבר 18, 2021 12:58 PM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)

מתצפת/ת

cleve1

תאריך

ספטמבר 18, 2021 01:13 PM MDT
צמחים וסקולריים - Photo (c) John Rusk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של kirill_gorokhov: צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

bronzefeathers

תאריך

ספטמבר 10, 2021 07:19 PM MDT

מקום

Rye, CO, US (Google, OSM)
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bcr_ed

תאריך

ספטמבר 18, 2021 02:55 PM MDT

תיאור

Grasshopper

חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bcr_ed

תאריך

ספטמבר 18, 2021 02:58 PM MDT
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

חיפושיות (סדרה Coleoptera)

מתצפת/ת

bcr_ed

תאריך

ספטמבר 18, 2021 02:57 PM MDT
חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

alex2441

תאריך

ספטמבר 18, 2021 02:59 PM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חיפושיות (סדרה Coleoptera)

מתצפת/ת

bcr_ed

תאריך

ספטמבר 18, 2021 02:59 PM MDT

תיאור

Insect

חרקים - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של kirill_gorokhov: חרקים (מחלקה Insecta)
הוסף בתאריך 05 דצמבר, 2021
שיפור

סטטיסטיקות

 • 109