תמונות/קולות

מתצפת.ת

biankefouche

תאריך

פברואר 2, 2023 01:47 אחה"צ SAST

תיאור

kiboko

Aspalathus laricifolia laricifolia - Photo (c) Jan-Hendrik Keet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jan-Hendrik Keet
הזיהוי של karooicus: Aspalathus laricifolia ssp. laricifolia, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

fitzlab

תאריך

נובמבר 15, 2023 01:06 אחה"צ SAST
Senecio junceus - Photo (c) Alan Lee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alan Lee
הזיהוי של karooicus: Senecio junceus, שייך ל סביון (סוג Senecio)
נוסף בתאריך נובמבר 18, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mosibudicherane

תאריך

נובמבר 17, 2023 10:09 לפנה"צ SAST
Kiggelaria africana - Photo (c) Ehren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ehren
הזיהוי של karooicus: Kiggelaria africana, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך נובמבר 17, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kelvin101

תאריך

אוקטובר 24, 2023 05:53 לפנה"צ SAST

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Lanaria lanata - Photo (c) Hamish Robertson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Hamish Robertson
הזיהוי של karooicus: Lanaria lanata, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kelvin101

תאריך

אוקטובר 24, 2023 05:54 לפנה"צ SAST

מקום

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Anthospermum aethiopicum - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של karooicus: Anthospermum aethiopicum, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 24, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 12:19 אחה"צ SAST
Monsonia emarginata - Photo (c) Andrew Massyn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrew Massyn
הזיהוי של karooicus: Monsonia emarginata, שייך ל גרניים (משפחה Geraniaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 12:00 אחה"צ SAST
Leucospermum cuneiforme - Photo (c) Peter Slingsby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Slingsby
הזיהוי של karooicus: Leucospermum cuneiforme, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 11:43 לפנה"צ SAST
Nidorella ivifolia - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של karooicus: Nidorella ivifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 11:01 לפנה"צ SAST
Gladiolus virescens - Photo (c) magriet b, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי magriet b
הזיהוי של karooicus: Gladiolus virescens, שייך ל אירוסיים (משפחה Iridaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 10:44 לפנה"צ SAST
Halleria lucida - Photo (c) Malcolm Douglas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Malcolm Douglas
הזיהוי של karooicus: Halleria lucida, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 10:41 לפנה"צ SAST
Agathosma ovata - Photo (c) Ina Loots, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ina Loots
הזיהוי של karooicus: Agathosma ovata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 10:35 לפנה"צ SAST
Pelargonium fruticosum - Photo (c) Joey Santore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Joey Santore
הזיהוי של karooicus: Pelargonium fruticosum, שייך ל פלרגוניום (סוג Pelargonium)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 10:30 לפנה"צ SAST
Rhamnus prinoides - Photo (c) Richard Gill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Richard Gill
הזיהוי של karooicus: Rhamnus prinoides, שייך ל אשחר (סוג Rhamnus)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 10:29 לפנה"צ SAST
Anemia caffrorum - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של karooicus: Anemia caffrorum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 10:25 לפנה"צ SAST
Cullumia aculeata - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של karooicus: Cullumia aculeata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 10:16 לפנה"צ SAST
Searsia lucida - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של karooicus: Searsia lucida, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 21, 2022 10:17 לפנה"צ SAST
Hermannia angularis - Photo (c) Brian du Preez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Brian du Preez
הזיהוי של karooicus: Hermannia angularis, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 20, 2022 04:59 אחה"צ SAST
Searsia lucida - Photo (c) Tony Rebelo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Tony Rebelo
הזיהוי של karooicus: Searsia lucida, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 20, 2022 03:35 אחה"צ SAST
Helichrysum felinum - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Di Turner
הזיהוי של karooicus: Helichrysum felinum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 20, 2022 03:29 אחה"צ SAST
Leucadendron salignum - Photo (c) Martina Fynbos Treurnicht, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martina Fynbos Treurnicht
הזיהוי של karooicus: Leucadendron salignum, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 20, 2022 03:27 אחה"צ SAST
Leucadendron salignum - Photo (c) Martina Fynbos Treurnicht, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martina Fynbos Treurnicht
הזיהוי של karooicus: Leucadendron salignum, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 20, 2022 03:26 אחה"צ SAST
Athanasia quinquedentata - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של karooicus: Athanasia quinquedentata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 20, 2022 03:26 אחה"צ SAST
Helichrysum teretifolium - Photo (c) Sandra Falanga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sandra Falanga
הזיהוי של karooicus: Helichrysum teretifolium, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 20, 2022 03:25 אחה"צ SAST
Hermannia salviifolia - Photo (c) Sandra Falanga, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sandra Falanga
הזיהוי של karooicus: Hermannia salviifolia, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tarryn_m

תאריך

ספטמבר 20, 2022 03:25 אחה"צ SAST
Diospyros dichrophylla - Photo (c) Craig Peter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Craig Peter
הזיהוי של karooicus: Diospyros dichrophylla, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך אוקטובר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gerhardmalan

תאריך

ספטמבר 23, 2023 09:03 לפנה"צ SAST
Forsskaolea candida - Photo (c) Nicola van Berkel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Nicola van Berkel
הזיהוי של karooicus: Forsskaolea candida, שייך ל סרפדיים (משפחה Urticaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 9, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

afriqueds

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:25 אחה"צ SAST
Plumbago tristis - Photo (c) danielkamen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של karooicus: Plumbago tristis, שייך ל עפריתיים (משפחה Plumbaginaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 23, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sandraf

תאריך

ספטמבר 3, 2020 03:10 אחה"צ SAST

תיאור

Church property adjacent to the Diosma Reserve. Would be super cool to acquire. Any funders?

Hermannia - Photo (c) Gigi Laidler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gigi Laidler
הזיהוי של karooicus: סוג Hermannia, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jamesvanvuuren

תאריך

ספטמבר 15, 2023 12:38 אחה"צ SAST
Pogonospermum patulum - Photo (c) Gigi Laidler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gigi Laidler
הזיהוי של karooicus: Pogonospermum patulum, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jamesvanvuuren

תאריך

ספטמבר 15, 2023 11:49 לפנה"צ SAST
Albuca schoenlandii - Photo (c) Gawie Malan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Gawie Malan
הזיהוי של karooicus: Albuca schoenlandii, שייך ל אספרגיים (משפחה Asparagaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2023
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 910