תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

aferro1

תאריך

יוני 23, 2021 10:59 AM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

kconl

תאריך

יוני 23, 2021 08:56 AM CDT

תיאור

Test

דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

kconl

תאריך

יוני 23, 2021 09:11 AM CDT

תיאור

Clover

חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

leburns

תאריך

יוני 23, 2021 09:06 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

velvetmarmoset

תאריך

יוני 2021

תיאור

Thorny, emerging straight up in a single thorny stem w large leaves w prominent veins.

דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת/ת

lfountain

תאריך

יוני 18, 2021 04:51 PM EDT
שרכאים - Photo (c) Joan Simon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל
Amphibians

תמונות/קולות

מה

דו-חיים (מחלקה Amphibia)

מתצפת/ת

allen_baker

תאריך

יוני 23, 2021 11:26 AM EDT
דו-חיים - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-חיים (מחלקה Amphibia)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

margaretmoody

תאריך

יוני 23, 2021 11:28 AM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל
Birds

תמונות/קולות

מה

ציפורים (מחלקה Aves)

מתצפת/ת

gomez001

תאריך

יוני 23, 2021 08:31 AM PDT
עופות - Photo (c) Kenny P., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חיים

מתצפת/ת

margepurd

תאריך

יוני 23, 2021 11:36 AM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

kennyandreozzi

תאריך

יוני 23, 2021 11:40 AM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

cdarroyo

תאריך

יוני 23, 2021 10:44 AM UTC
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

nikkigk

תאריך

יוני 19, 2021 02:23 PM PDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

מחטנאים (מחלקה Pinopsida)

מתצפת/ת

nikkigk

תאריך

יוני 19, 2021 06:54 PM PDT
מחטנאים - Photo (c) Steven Severinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: מחטנאים (מחלקה Pinopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

anna_nicely

תאריך

יוני 2021

מקום

United States (Google, OSM)
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

scottg1929

תאריך

יוני 23, 2021 11:50 AM MDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

scottg1929

תאריך

יוני 23, 2021 11:51 AM MDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

ida39

תאריך

יוני 23, 2021 01:02 PM CDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

מחטנאים (מחלקה Pinopsida)

מתצפת/ת

alzaruba

תאריך

יוני 23, 2021 11:02 AM PDT
מחטנאים - Photo (c) Steven Severinghaus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: מחטנאים (מחלקה Pinopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

anna_nicely

תאריך

יוני 2021

מקום

United States (Google, OSM)
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

jed222

תאריך

יוני 23, 2021 02:19 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת/ת

ladysilpper

תאריך

יוני 23, 2021 02:01 PM EDT
שרכאים - Photo (c) Joan Simon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

averielindsey

תאריך

יוני 23, 2021 02:25 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל
Amphibians

תמונות/קולות

מה

דו-חיים (מחלקה Amphibia)

מתצפת/ת

jaaumich

תאריך

יוני 23, 2021 01:30 PM UTC
דו-חיים - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-חיים (מחלקה Amphibia)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

amy1075

תאריך

יוני 21, 2021 07:18 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

amy1075

תאריך

יוני 23, 2021 02:39 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

smteague

תאריך

יוני 23, 2021 02:55 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת/ת

siafu

תאריך

יוני 23, 2021 05:26 PM EDT
דו-פסיגיים קדומים - Photo (c) KC Kasem, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)

מתצפת/ת

tncmm

תאריך

יוני 23, 2021 05:34 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מה

צמחים בעלי פרחים (תת-מערכה Angiospermae)

מתצפת/ת

palbaugh

תאריך

יוני 23, 2021 05:34 PM EDT
חד-פסיגיים - Photo (c) J. Maughn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
הזיהוי של jvarsheishvili_alexander: חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 07 דצמבר, 2021
מוביל

סטטיסטיקות

 • 101