תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

andrewdouch

תאריך

ינואר 8, 2022 03:33 PM +11
Geastraceae - Photo (c) Jonathan Witkop, כל הזכויות שמורות, uploaded by Jonathan Witkop
הזיהוי של justinamartelli: משפחה Geastraceae, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 02 מרץ, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

נרתיקנית נאה דביקה (ננד) (Volvopluteus gloiocephalus)

מתצפת/ת

natael51

תאריך

נובמבר 4, 2020 03:28 PM CET
נרתיקנית נאה דביקה (ננד) - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של justinamartelli: נרתיקנית נאה דביקה (ננד) (Volvopluteus gloiocephalus)
נוסף בתאריך 08 נובמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

amothboy

תאריך

אוגוסט 30, 2020 07:13 PM EDT
Laetiporus gilbertsonii - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של justinamartelli: Laetiporus gilbertsonii, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

xphlln

תאריך

אוגוסט 26, 2020
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) joshl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של justinamartelli: Chlorophyllum molybdites, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דיואית מנצנצת (Coprinellus micaceus)

מתצפת/ת

danielv2233

תאריך

אוגוסט 31, 2020 10:58 PM PDT
דיואית מנצנצת - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של justinamartelli: דיואית מנצנצת (Coprinellus micaceus)
נוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christophermayhew

תאריך

אוגוסט 7, 2020
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) joshl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של justinamartelli: Chlorophyllum molybdites, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fireflyhigh

תאריך

נובמבר 6, 2019 02:45 PM UTC
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
הזיהוי של justinamartelli: Laetiporus sulphureus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jewelgreenberg

תאריך

ספטמבר 6, 2020 07:35 AM PDT

תיאור

Very attractive to flies

Lysurus mokusin - Photo (c) Cindy Howland-Hodson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cindy Howland-Hodson
הזיהוי של justinamartelli: Lysurus mokusin, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 06 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

theachesney

תאריך

ספטמבר 2, 2020 04:15 PM PDT
Laetiporus conifericola - Photo (c) Chuck Smith, כל הזכויות שמורות, uploaded by Chuck Smith
הזיהוי של justinamartelli: Laetiporus conifericola, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 03 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeramip

תאריך

ינואר 21, 2019 12:05 PM UTC
Xerocomellus dryophilus - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של justinamartelli: Xerocomellus dryophilus, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 20 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

acorncap

תאריך

יולי 2020
Calvatia sculpta - Photo (c) Eric, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eric
הזיהוי של justinamartelli: Calvatia sculpta, שייך ל אבקיתים (משפחה Lycoperdaceae)
נוסף בתאריך 08 אוגוסט, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

squirrelbait

תאריך

ינואר 17, 2019 04:29 PM HST
Marasmius plicatulus - Photo (c) Trent Pearce, כל הזכויות שמורות, uploaded by Trent Pearce
הזיהוי של justinamartelli: Marasmius plicatulus, שייך ל צנומה (סוג Marasmius)
נוסף בתאריך 08 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pileated

תאריך

מאי 9, 2020 11:52 AM PDT
Clathrus ruber - Photo (c) Dave Gough, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של justinamartelli: Clathrus ruber, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 08 אוגוסט, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

מאי 28, 2020 12:02 PM PDT
Clathrus ruber - Photo (c) Dave Gough, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של justinamartelli: Clathrus ruber, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יולי 12, 2020 11:09 AM EDT
Russula silvicola - Photo (c) Trent Pearce, כל הזכויות שמורות, uploaded by Trent Pearce
הזיהוי של justinamartelli: Russula silvicola, שייך ל חריפית (סוג Russula)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יולי 12, 2020 12:07 PM EDT
Cortinarius vanduzerensis - Photo (c) Alan Rockefeller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
הזיהוי של justinamartelli: Cortinarius vanduzerensis, שייך ל הינומה (סוג Cortinarius)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יולי 12, 2020 12:04 PM EDT
Monotropa uniflora - Photo (c) Charlotte Bill, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
הזיהוי של justinamartelli: Monotropa uniflora, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יולי 2020

מקום

Maine, US (Google, OSM)
Hygrocybe punicea - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של justinamartelli: Hygrocybe punicea, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יולי 12, 2020 11:45 AM EDT
Amanita submaculata - Photo (c) Erlon Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Erlon Bailey
הזיהוי של justinamartelli: Amanita submaculata, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יולי 12, 2020 11:50 AM EDT
Amanita flavoconia - Photo (c) Ludo Leclerc, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ludo Leclerc
הזיהוי של justinamartelli: Amanita flavoconia, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יולי 12, 2020 11:58 AM EDT
Russula silvicola - Photo (c) Trent Pearce, כל הזכויות שמורות, uploaded by Trent Pearce
הזיהוי של justinamartelli: Russula silvicola, שייך ל חריפית (סוג Russula)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יולי 12, 2020 11:33 AM EDT
Amanita bisporigera - Photo (c) Kathie Hodge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של justinamartelli: Amanita bisporigera, שייך ל אמנית (סוג Amanita)
נוסף בתאריך 13 יולי, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

thecatfinch

תאריך

יוני 14, 2020 07:34 PM PDT
Calvatia sculpta - Photo (c) Eric, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eric
הזיהוי של justinamartelli: Calvatia sculpta, שייך ל אבקיתים (משפחה Lycoperdaceae)
נוסף בתאריך 23 יוני, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

דרדר כחול-אירופאי (Centaurea cyanus)

מתצפת/ת

teodelina

תאריך

יוני 23, 2019 03:25 PM PDT

תיאור

A bachelor’s-button, but in equally delightful pale pink! Not sure if this is to be expected or something else? Growing right near the other blue bachelor’s-buttons.

דרדר כחול-אירופאי - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
הזיהוי של justinamartelli: דרדר כחול-אירופאי (Centaurea cyanus)
נוסף בתאריך 30 נובמבר, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joshuagsmith

תאריך

יולי 3, 2019 12:47 PM MDT
Agaricus bitorquis - Photo (c) Alexis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Alexis
הזיהוי של justinamartelli: Agaricus bitorquis, שייך ל פקועה (סוג Agaricus)
נוסף בתאריך 10 אוקטובר, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

maianguyen

תאריך

מאי 26, 2019 12:41 PM EDT
Dacrymyces chrysospermus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של justinamartelli: Dacrymyces chrysospermus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

בהוקית שטוחה (Ganoderma applanatum)

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

יולי 12, 2019 06:46 AM PDT
בהוקית שטוחה - Photo (c) kathawk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by kathawk
הזיהוי של justinamartelli: בהוקית שטוחה (Ganoderma applanatum)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ryanandrews

תאריך

יולי 15, 2019 09:11 AM PDT
Lactarius indigo - Photo (c) Dan Molter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של justinamartelli: Lactarius indigo, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 30 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

valosoriogom

תאריך

ספטמבר 4, 2018
Sayornis nigricans - Photo (c) Ingrid Taylar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של justinamartelli: Sayornis nigricans, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 29 יולי, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dhspectabilis

תאריך

יוני 23, 2019 03:03 PM PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) Thomas Walsh, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של justinamartelli: Eschscholzia californica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך 25 יוני, 2019
תומך

סטטיסטיקות

 • 44