תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyciona

תאריך

ספטמבר 5, 2023 08:21 לפנה"צ EDT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jubileeconnor: סוג Solidago, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

סוף צר-עלים (Typha angustifolia)

מתצפת.ת

abbyciona

תאריך

ספטמבר 5, 2023 08:41 לפנה"צ EDT
סוף צר-עלים - Photo (c) Jeremy Collison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeremy Collison
הזיהוי של jubileeconnor: סוף צר-עלים (Typha angustifolia)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

מרור (סוג Sonchus)

מתצפת.ת

abbyciona

תאריך

ספטמבר 4, 2023 06:57 אחה"צ EDT
מרור - Photo (c) j-stauffer, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי j-stauffer
הזיהוי של jubileeconnor: מרור (סוג Sonchus)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

יונאים (משפחה Columbidae)

מתצפת.ת

abbyciona

תאריך

ספטמבר 6, 2023 09:30 לפנה"צ EDT
יונאים - Photo (c) Judd Patterson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Judd Patterson
הזיהוי של jubileeconnor: יונאים (משפחה Columbidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jzlloyd

תאריך

ספטמבר 7, 2023 02:49 אחה"צ EDT

מקום

Hamilton (Google, OSM)
Russula sanguinea - Photo (c) Federico Calledda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Federico Calledda
הזיהוי של jubileeconnor: Russula sanguinea, שייך ל חריפית (סוג Russula)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyciona

תאריך

ספטמבר 8, 2023 09:17 לפנה"צ EDT
Verbascum blattaria - Photo (c) Flown Kimmerling, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Flown Kimmerling
הזיהוי של jubileeconnor: Verbascum blattaria, שייך ל בוצין (סוג Verbascum)
נוסף בתאריך ספטמבר 15, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildkatsura

תאריך

אוגוסט 2023
Irpex lacteus - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jubileeconnor: Irpex lacteus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך ספטמבר 8, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyciona

תאריך

יולי 23, 2023 07:14 אחה"צ EDT
Suillus spraguei - Photo (c) Adam Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של jubileeconnor: Suillus spraguei, שייך ל אורניה (סוג Suillus)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

derickbreukelman

תאריך

מרץ 3, 2023 02:36 אחה"צ EST
Dugesia japonica - Photo (c) Kim, Hyun-tae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kim, Hyun-tae
הזיהוי של jubileeconnor: Dugesia japonica, שייך ל תולעים שטוחות (פילום Platyhelminthes)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

שלשול הגשם (Lumbricus terrestris)

מתצפת.ת

jsikkema631

תאריך

אפריל 4, 2023 07:29 אחה"צ EDT
שלשול הגשם - Photo (c) Donald Hobern, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jubileeconnor: שלשול הגשם (Lumbricus terrestris)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

abbyciona

תאריך

אפריל 10, 2023 08:34 לפנה"צ EDT
Taraxacum - Photo (c) Masha, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Masha
הזיהוי של jubileeconnor: סוג Taraxacum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

whowse

תאריך

אפריל 10, 2023 11:49 לפנה"צ EDT
Betula papyrifera - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי Dezene Huber
הזיהוי של jubileeconnor: Betula papyrifera, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louwhite

תאריך

מרץ 3, 2023 02:31 אחה"צ EST
Dugesia japonica - Photo (c) Kim, Hyun-tae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kim, Hyun-tae
הזיהוי של jubileeconnor: Dugesia japonica, שייך ל תולעים שטוחות (פילום Platyhelminthes)
נוסף בתאריך יולי 25, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

מאי 31, 2019 02:58 אחה"צ EDT
Publilia concava - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של jubileeconnor: Publilia concava, שייך ל גבנוניתיים (משפחה Membracidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

אוקטובר 29, 2019 01:48 אחה"צ EDT
זאב ערבות - Photo (c) Don McCullough, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jubileeconnor: זאב ערבות (Canis latrans)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

ינואר 13, 2020 03:26 אחה"צ EST
Rhopalomyia solidaginis - Photo (c) Christian Grenier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Grenier
הזיהוי של jubileeconnor: Rhopalomyia solidaginis, שייך ל יתושים (תת-סדרה Nematocera)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

ינואר 13, 2020 03:50 אחה"צ EST
Physcia stellaris - Photo (c) Teri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Teri
הזיהוי של jubileeconnor: Physcia stellaris, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

פברואר 3, 2020 02:43 אחה"צ EST
Pseudococcus longispinus - Photo (c) Nick Lambert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Nick Lambert
הזיהוי של jubileeconnor: Pseudococcus longispinus, שייך ל קמחיתיים (משפחה Pseudococcidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

ינואר 13, 2020 03:44 אחה"צ EST
Microtus pennsylvanicus - Photo (c) Jerry Cannon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jerry Cannon
הזיהוי של jubileeconnor: Microtus pennsylvanicus, שייך ל אוגריים (משפחה Cricetidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

מילה פנסילוונית (Fraxinus pennsylvanica)

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

ספטמבר 4, 2020 09:47 לפנה"צ EDT
מילה פנסילוונית - Photo (c) Keith Kanoti, Maine Forest Service, USA, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jubileeconnor: מילה פנסילוונית (Fraxinus pennsylvanica)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

ספטמבר 11, 2020 11:27 לפנה"צ EDT
Gymnosporangium sabinae - Photo (c) Klaus Bohn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Klaus Bohn
הזיהוי של jubileeconnor: Gymnosporangium sabinae, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

ספטמבר 11, 2020 12:41 אחה"צ EDT
Teucrium canadense - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jubileeconnor: Teucrium canadense, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

יוני 18, 2019 12:25 אחה"צ EDT
Parhelophilus integer - Photo (c) Owen Ridgen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Owen Ridgen
הזיהוי של jubileeconnor: Parhelophilus integer, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

ספטמבר 2, 2019 12:27 אחה"צ EDT
Neotibicen canicularis - Photo (c) deannadodgson, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי deannadodgson
הזיהוי של jubileeconnor: Neotibicen canicularis, שייך ל ציקדיים (משפחה Cicadidae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

אוקטובר 10, 2019 04:59 אחה"צ EDT
Salix eriocephala - Photo (c) Zack Harris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Zack Harris
הזיהוי של jubileeconnor: Salix eriocephala, שייך ל ערבה (סוג Salix)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

אוקטובר 29, 2019 01:39 אחה"צ EDT
זאב ערבות - Photo (c) Don McCullough, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jubileeconnor: זאב ערבות (Canis latrans)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

ספטמבר 18, 2020 11:41 לפנה"צ EDT

תיאור

Smaller spots

Phyllosticta ampelicida - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan J. Hewitt
הזיהוי של jubileeconnor: Phyllosticta ampelicida, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

אוקטובר 5, 2020 01:35 אחה"צ EDT
Juncus dudleyi - Photo (c) Don Sutherland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Don Sutherland
הזיהוי של jubileeconnor: Juncus dudleyi, שייך ל סמר (סוג Juncus)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

אוקטובר 23, 2020 12:33 אחה"צ EDT
Pedetontus saltator - Photo (c) Izabella Farr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Izabella Farr
הזיהוי של jubileeconnor: Pedetontus saltator, שייך ל נתרנאים (סדרה Archaeognatha)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

upupa-epops

תאריך

אוקטובר 23, 2020 11:43 לפנה"צ EDT
Liriomyza fricki - Photo (c) C. Mallory, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי C. Mallory
הזיהוי של jubileeconnor: Liriomyza fricki, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך יולי 18, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 218