תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 02:41 אחה"צ PDT
Romanzoffia sitchensis - Photo (c) smilodonichthys, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי smilodonichthys
הזיהוי של jstraka: Romanzoffia sitchensis, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 02:22 אחה"צ PDT

תיאור

along margins of subalpine flush

Sphagnum compactum - Photo (c) Brad Von Blon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Brad Von Blon
הזיהוי של jstraka: Sphagnum compactum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 02:20 אחה"צ PDT
Epilobium anagallidifolium - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של jstraka: Epilobium anagallidifolium, שייך ל ערברבה (סוג Epilobium)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 02:19 אחה"צ PDT
Pedicularis ornithorhynchos - Photo (c) Alison Sheehey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Alison Sheehey
הזיהוי של jstraka: Pedicularis ornithorhynchos, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 01:31 אחה"צ PDT
Oxyria digyna - Photo (c) David Greenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי David Greenberger
הזיהוי של jstraka: Oxyria digyna, שייך ל ארכוביתיים (משפחה Polygonaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 01:17 אחה"צ PDT
Athyrium americanum - Photo (c) Steve Ansell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve Ansell
הזיהוי של jstraka: Athyrium americanum, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 12:57 אחה"צ PDT
Polystichum lonchitis - Photo (c) Martin Rader, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Martin Rader
הזיהוי של jstraka: Polystichum lonchitis, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 12:21 אחה"צ PDT

תיאור

forming massive mats down debris field margins

Solorina crocea - Photo (c) 116916927065934112165, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי 116916927065934112165
הזיהוי של jstraka: Solorina crocea, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 12:14 אחה"צ PDT
Ranunculus eschscholtzii - Photo (c) western goblin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי western goblin
הזיהוי של jstraka: Ranunculus eschscholtzii, שייך ל נורית (סוג Ranunculus)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 11:51 לפנה"צ PDT
Veronica wormskjoldii - Photo (c) Tom Hilton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Tom Hilton
הזיהוי של jstraka: Veronica wormskjoldii, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 11:51 לפנה"צ PDT
Epilobium anagallidifolium - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של jstraka: Epilobium anagallidifolium, שייך ל ערברבה (סוג Epilobium)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 11:43 לפנה"צ PDT
Rhytidiopsis robusta - Photo (c) Ryan Durand, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ryan Durand
הזיהוי של jstraka: Rhytidiopsis robusta, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 11:42 לפנה"צ PDT
Sorbus sitchensis - Photo (c) Peter Stevens, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jstraka: Sorbus sitchensis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 11:24 לפנה"צ PDT
Phlox diffusa - Photo (c) J Brew, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי J Brew
הזיהוי של jstraka: Phlox diffusa, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 11:13 לפנה"צ PDT
Pilosella tristis - Photo (c) 2010 Keir Morse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jstraka: Pilosella tristis, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 11:11 לפנה"צ PDT
Erigeron glacialis - Photo (c) Susan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan
הזיהוי של jstraka: Erigeron glacialis, שייך ל קַייצת (סוג Erigeron)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 11:06 לפנה"צ PDT
Lewisia columbiana - Photo (c) brnhn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brnhn
הזיהוי של jstraka: Lewisia columbiana, שייך ל ציפורנאים (סדרה Caryophyllales)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 10:58 לפנה"צ PDT
Lewisia columbiana - Photo (c) brnhn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brnhn
הזיהוי של jstraka: Lewisia columbiana, שייך ל ציפורנאים (סדרה Caryophyllales)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 10:57 לפנה"צ PDT
Penstemon davidsonii - Photo (c) Angelica Save, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Angelica Save
הזיהוי של jstraka: Penstemon davidsonii, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 10:57 לפנה"צ PDT

תיאור

too late

Erythronium grandiflorum - Photo (c) Kevin Jessop, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jstraka: Erythronium grandiflorum, שייך ל שושניים (משפחה Liliaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 10:56 לפנה"צ PDT
Sibbaldia procumbens - Photo (c) Denali National Park and Preserve, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של jstraka: Sibbaldia procumbens, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 10:49 לפנה"צ PDT
Micranthes ferruginea - Photo (c) Brent Miller, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jstraka: Micranthes ferruginea, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 10:14 לפנה"צ PDT
Lewisia columbiana - Photo (c) brnhn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brnhn
הזיהוי של jstraka: Lewisia columbiana, שייך ל ציפורנאים (סדרה Caryophyllales)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 10:10 לפנה"צ PDT
Micranthes tolmiei - Photo (c) Tom Hilton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Tom Hilton
הזיהוי של jstraka: Micranthes tolmiei, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 09:55 לפנה"צ PDT
Lewisia columbiana - Photo (c) brnhn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי brnhn
הזיהוי של jstraka: Lewisia columbiana, שייך ל ציפורנאים (סדרה Caryophyllales)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 12:34 אחה"צ PDT
Saxifraga mertensiana - Photo (c) Khalil English, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Khalil English
הזיהוי של jstraka: Saxifraga mertensiana, שייך ל בקעצוריים (משפחה Saxifragaceae)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 10:37 לפנה"צ PDT

תיאור

on sunalpine sod

Polytrichastrum sexangulare - Photo (c) Andrew Melton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Andrew Melton
הזיהוי של jstraka: Polytrichastrum sexangulare, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 03:08 אחה"צ PDT
Hippuris montana - Photo (c) M. Goff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי M. Goff
הזיהוי של jstraka: Hippuris montana, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rambryum

תאריך

יולי 10, 2024 04:34 אחה"צ PDT

תיאור

terrible photo but spotted by @jstraka who will have a better photo. Pair was flying around up here. Bird is present at top of tallest tree. Bright white underwing pattern diagnostic and distinguished it from Gray jay.

Nucifraga columbiana - Photo (c) Bridget Spencer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bridget Spencer
הזיהוי של jstraka: Nucifraga columbiana, שייך ל קיק אגוזים (סוג Nucifraga)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jbindernagel

תאריך

יוני 10, 2021 01:41 לפנה"צ PDT

תיאור

Many patches in large salicornia population.

Cuscuta pacifica - Photo (c) R.J. Adams, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי R.J. Adams
הזיהוי של jstraka: Cuscuta pacifica, שייך ל כשות (סוג Cuscuta)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 4052