תמונות/קולות

מתצפת/ת

birdleaves

תאריך

יולי 9, 2021 10:15 AM EDT
Viburnum dentatum - Photo (c) Pauline Singleton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pauline Singleton
הזיהוי של josh_rudder: Viburnum dentatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 03 מאי, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombombadelicious

תאריך

נובמבר 11, 2021 01:57 PM EST
Viburnum dentatum - Photo (c) Pauline Singleton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pauline Singleton
הזיהוי של josh_rudder: Viburnum dentatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 03 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tombombadelicious

תאריך

נובמבר 9, 2021 03:50 PM EST
Viburnum dentatum - Photo (c) Pauline Singleton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pauline Singleton
הזיהוי של josh_rudder: Viburnum dentatum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 03 מאי, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sadawolk

תאריך

מאי 3, 2019 03:42 PM EDT

תיאור

Do you think that this could be a Red-seeded Dandelion?

Taraxacum erythrospermum - Photo (c) Even Dankowicz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
הזיהוי של josh_rudder: Taraxacum erythrospermum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 29 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

iamanycnaturalist

תאריך

אוגוסט 13, 2021 08:07 PM EDT
Taraxacum erythrospermum - Photo (c) Even Dankowicz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
הזיהוי של josh_rudder: Taraxacum erythrospermum, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 29 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ny_wetlander

תאריך

יולי 2021

מקום

New York, US (Google, OSM)
Lyonia ligustrina - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של josh_rudder: Lyonia ligustrina, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 21 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ginny-1

תאריך

אפריל 13, 2021 10:39 AM EDT
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של josh_rudder: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 10 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

threepogonias

תאריך

יולי 2020

מקום

United States (Google, OSM)
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של josh_rudder: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 10 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

threepogonias

תאריך

יולי 2021

מקום

United States (Google, OSM)
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של josh_rudder: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 10 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karro_frost

תאריך

יולי 6, 2021 10:30 AM EDT
Daphne mezereum - Photo (c) Lola Smirnova, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
הזיהוי של josh_rudder: Daphne mezereum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 10 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

spncrbrrtt

תאריך

יוני 6, 2018 11:12 AM EDT
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של josh_rudder: Sorbus aucuparia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 27 מרץ, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

edelmolino

תאריך

יוני 30, 2019 05:59 PM EDT
Diervilla lonicera - Photo (c) lynnzb, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by lynnzb
הזיהוי של josh_rudder: Diervilla lonicera, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 27 מרץ, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sarah3105

תאריך

מאי 3, 2020 10:28 AM EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Malcolm Manners, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של josh_rudder: Kalmia latifolia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
הוסף בתאריך 22 מרץ, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eirons

תאריך

דצמבר 10, 2021 12:13 PM EST

מקום

Hudson, NY, US (Google, OSM)
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של josh_rudder: Reynoutria japonica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 24 פברואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hkbock

תאריך

יוני 18, 2019 05:16 PM EDT
Penstemon - Photo (c) Erica Bean, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Erica Bean
הזיהוי של josh_rudder: סוג Penstemon, שייך ל צינוראים (סדרה Lamiales)
הוסף בתאריך 20 פברואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

srehman13

תאריך

יולי 10, 2019 01:41 PM EDT
Cornus racemosa - Photo (c) Dan Mullen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של josh_rudder: Cornus racemosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 20 פברואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lichenthisapp

תאריך

מאי 26, 2021 08:00 PM EDT
Wisteria - Photo (c) Karen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של josh_rudder: סוג Wisteria, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 17 פברואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matthew71

תאריך

מאי 19, 2018 05:10 PM EDT
Wisteria - Photo (c) Karen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של josh_rudder: סוג Wisteria, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 17 פברואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joanscheu

תאריך

מאי 7, 2021 03:44 PM UTC

תיאור

Mud Creek

Zizia aurea - Photo (c) Joshua Mayer, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של josh_rudder: Zizia aurea, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 25 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joanscheu

תאריך

מאי 7, 2021 03:42 PM UTC

תיאור

Mud Creek

Packera aurea - Photo (c) Nicholas, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של josh_rudder: Packera aurea, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
הוסף בתאריך 25 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mingum

תאריך

יוני 6, 2021 03:02 PM EDT
Hamamelis virginiana - Photo (c) Kent McFarland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Kent McFarland
הזיהוי של josh_rudder: Hamamelis virginiana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 05 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

קנה מצוי (Phragmites australis)

מתצפת/ת

joedziewa

תאריך

ספטמבר 4, 2021 04:11 PM UTC
קנה מצוי - Photo (c) Fyn Kynd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
הזיהוי של josh_rudder: קנה מצוי (Phragmites australis)
הוסף בתאריך 05 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danielatha

תאריך

ספטמבר 2, 2019 12:51 PM EDT
Vitis riparia - Photo (c) Anna Evans, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Anna Evans
הזיהוי של josh_rudder: Vitis riparia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 04 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daturadreams

תאריך

מאי 2, 2020 06:42 PM EDT
Barbarea vulgaris - Photo (c) amlambert11, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by amlambert11
הזיהוי של josh_rudder: Barbarea vulgaris, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 04 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

daturadreams

תאריך

מאי 2, 2020 06:42 PM EDT
Barbarea vulgaris - Photo (c) amlambert11, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by amlambert11
הזיהוי של josh_rudder: Barbarea vulgaris, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
הוסף בתאריך 04 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

prorenatura

תאריך

יולי 2020

מקום

New York, US (Google, OSM)
Boehmeria cylindrica - Photo (c) Michael Denslow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של josh_rudder: Boehmeria cylindrica, שייך ל סרפדיים (משפחה Urticaceae)
הוסף בתאריך 04 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brendan_wenzel

תאריך

אפריל 10, 2021 05:57 PM EDT

מקום

Athens, NY, US (Google, OSM)
Rosa multiflora - Photo (c) sheoftheplants, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של josh_rudder: Rosa multiflora, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 02 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

brendan_wenzel

תאריך

אפריל 10, 2021 05:57 PM EDT

מקום

Athens, NY, US (Google, OSM)
Rosa multiflora - Photo (c) sheoftheplants, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של josh_rudder: Rosa multiflora, שייך ל ורד (סוג Rosa)
הוסף בתאריך 02 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

clockwood

תאריך

ספטמבר 7, 2019 03:05 PM EDT
Elaeagnus umbellata - Photo (c) Anisha Nag, כל הזכויות שמורות, uploaded by Anisha Nag
הזיהוי של josh_rudder: Elaeagnus umbellata, שייך ל ורדנאים (סדרה Rosales)
הוסף בתאריך 01 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

westkelseyj

תאריך

מאי 12, 2021 09:46 AM EDT
Asarum canadense - Photo (c) Erik Attaway, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Erik Attaway
הזיהוי של josh_rudder: Asarum canadense, שייך ל פלפלאים (סדרה Piperales)
הוסף בתאריך 01 ינואר, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 446