תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 15, 2013 06:14 AM -03
Tityus obscurus - Photo (c) andriusp, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jonatas_lima7: Tityus obscurus, שייך ל עקצניים (משפחה Buthidae)
הוסף בתאריך 28 פברואר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 15, 2017 03:46 PM -02
Ramphocelus carbo - Photo (c) ierpabirding2019, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Ramphocelus carbo, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 16, 2017 07:47 AM -02
Celeus spectabilis - Photo (c) Allana Alencar, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jonatas_lima7: Celeus spectabilis, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 15, 2017 08:38 AM -02
Galbula cyanescens - Photo (c) Nicole LaRoche, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Galbula cyanescens, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 18, 2017 10:33 AM -02
Spizaetus tyrannus - Photo (c) Dave Wendelken, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Spizaetus tyrannus, שייך ל נציים (משפחה Accipitridae)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 18, 2017 08:29 AM -02
Pachyramphus minor - Photo (c) Marcel Holyoak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jonatas_lima7: Pachyramphus minor, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 24, 2017 03:03 PM -02
Thamnomanes schistogynus - Photo (c) Cullen Hanks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Thamnomanes schistogynus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 20, 2017 04:02 PM -02
Monasa nigrifrons - Photo (c) greglasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של jonatas_lima7: Monasa nigrifrons, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 21, 2017 08:57 AM -02
Buteo albonotatus - Photo (c) mnwild, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Buteo albonotatus, שייך ל עקבים (סוג Buteo)
הוסף בתאריך 13 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

מאי 13, 2017 08:17 AM -03
Pachyramphus minor - Photo (c) Marcel Holyoak, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של jonatas_lima7: Pachyramphus minor, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 20, 2017 01:17 PM -03
Trogon ramonianus - Photo (c) Phil Kahler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Trogon ramonianus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 20, 2017 02:51 PM -03
Myiodynastes maculatus - Photo (c) Carmelo López Abad, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Myiodynastes maculatus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 21, 2017 10:07 AM -03
Campylorhamphus trochilirostris - Photo (c) Oswaldo Hernández, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Campylorhamphus trochilirostris, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 25, 2017 02:03 PM -03
Nonnula sclateri - Photo (c) Will Sweet, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Nonnula sclateri, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 26, 2017 11:32 AM -03
Coccyzus melacoryphus - Photo (c) Edwin Harvey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jonatas_lima7: Coccyzus melacoryphus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 26, 2017 11:35 AM -03
Cymbilaimus sanctaemariae - Photo (c) David Pedroza Guimarães, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Cymbilaimus sanctaemariae, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אוקטובר 14, 2016 10:42 AM -03
Trogon curucui - Photo (c) jeanmichel_moisant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Trogon curucui, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

יוני 17, 2016 11:05 AM -03
Diplopoda - Photo (c) Paul G., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: מחלקה Diplopoda, שייך ל מרבי-רגל (תת-מערכה Myriapoda)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 26, 2017 12:04 PM -03
Pachyramphus polychopterus - Photo (c) Dominic Sherony, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של jonatas_lima7: Pachyramphus polychopterus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 26, 2017 12:57 PM -03
Micrastur ruficollis - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Micrastur ruficollis, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

מאי 1, 2017 08:48 AM -03
Dendrexetastes rufigula - Photo (c) Cláudio Dias Timm, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jonatas_lima7: Dendrexetastes rufigula, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 28, 2017 01:30 PM -03
Ramphotrigon megacephalum - Photo (c) Oswaldo Hernández, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Ramphotrigon megacephalum, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 28, 2017 01:47 PM -03
Trogon melanurus - Photo (c) patrickc, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jonatas_lima7: Trogon melanurus, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

אפריל 30, 2017 07:29 AM -03
Lamprospiza melanoleuca - Photo (c) Jessica dos Anjos, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jonatas_lima7: Lamprospiza melanoleuca, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

מאי 1, 2017 01:09 PM -03
Lepidocolaptes fatimalimae - Photo (c) Ben, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jonatas_lima7: Lepidocolaptes fatimalimae, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

מאי 1, 2017 09:36 AM -03
Sciaphylax hemimelaena - Photo (c) Vincent A. Vos, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Sciaphylax hemimelaena, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

מאי 4, 2017 11:29 AM -03
Thamnomanes schistogynus - Photo (c) Cullen Hanks, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Thamnomanes schistogynus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

מאי 11, 2017 05:55 PM -03
Tityra cayana - Photo (c) Todd Boland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Tityra cayana, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

מאי 11, 2017 05:39 PM -03
Galbula cyanescens - Photo (c) Nicole LaRoche, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jonatas_lima7: Galbula cyanescens, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

david_guimaraes

תאריך

מאי 15, 2017 02:17 PM -03
Leptopogon amaurocephalus - Photo (c) Joao Quental, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של jonatas_lima7: Leptopogon amaurocephalus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
הוסף בתאריך 05 נובמבר, 2019
תומך

סטטיסטיקות

 • 106