תמונות/קולות

מתצפת.ת

macca12

תאריך

יולי 7, 2024 12:33 אחה"צ ACST
Orthetrum caledonicum - Photo (c) Graham Winterflood, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Graham Winterflood
הזיהוי של johntann99: Orthetrum caledonicum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

macca12

תאריך

יולי 7, 2024 12:32 אחה"צ ACST
Nannodiplax rubra - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של johntann99: Nannodiplax rubra, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)

מתצפת.ת

tropicbreeze

תאריך

יולי 4, 2024 02:16 אחה"צ ACST

תיאור

Habitat: Margins of Melaleuca tree swamp.Relatively common locally, only seen perching about a half metre above ground level, never close to ground. Very weak flyer. In flight looks more like Lacewing.

רמחיתיים - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של johntann99: רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caliginous

תאריך

דצמבר 23, 2017 11:21 לפנה"צ AEDT
Hemicordulia - Photo (c) David Cook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johntann99: סוג Hemicordulia, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goosemonk

תאריך

יוני 27, 2024 12:20 אחה"צ ACST

תיאור

Very small dragonfly in rainforest 100 m down from the weir.

Nannophlebia - Photo (c) John Tann, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של johntann99: סוג Nannophlebia, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

terryfic

תאריך

מרץ 28, 2014 11:10 לפנה"צ AEST
Gynacantha - Photo (c) Janus Olajuan Boediman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Janus Olajuan Boediman
הזיהוי של johntann99: סוג Gynacantha, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

טיסניתיים (משפחה Libellulidae)

מתצפת.ת

dog_walker232

תאריך

יוני 29, 2024 10:20 לפנה"צ AWST

תיאור

flying picture

שפיריות - Photo (c) Jim Moore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim Moore
הזיהוי של johntann99: שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חניתית (סוג Pseudagrion)

מתצפת.ת

frase4days

תאריך

יוני 18, 2024 06:18 אחה"צ ACST
חניתית - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris Burwell
הזיהוי של johntann99: חניתית (סוג Pseudagrion)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ian_mcallan

תאריך

ינואר 21, 2023 09:02 אחה"צ AEDT
Austrolestes - Photo (c) JJ Harrison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של johntann99: סוג Austrolestes, שייך ל שביביתיים (משפחה Lestidae)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)

מתצפת.ת

helenclifton

תאריך

יוני 13, 2024 09:02 לפנה"צ AWST
שפיריות - Photo (c) Jim Moore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim Moore
הזיהוי של johntann99: שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

טיסניתיים (משפחה Libellulidae)

מתצפת.ת

wayneosborn

תאריך

יוני 4, 2024 09:12 אחה"צ AWST

תגיות

טיסניתיים - Photo (c) Eugene Zelenko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של johntann99: טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

חיצית (סוג Ischnura)

מתצפת.ת

caliginous

תאריך

דצמבר 28, 2015 11:26 לפנה"צ AEDT
Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של johntann99: Ischnura heterosticta, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joel_ellis

תאריך

פברואר 2, 2024 11:45 לפנה"צ AEDT
שפריריות - Photo (c) davidenesti, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johntann99: שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שלחית (סוג Agriocnemis)

מתצפת.ת

elleirvinemacro

תאריך

אפריל 6, 2024 10:43 לפנה"צ AEST
שפריריות - Photo (c) davidenesti, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johntann99: שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

f_martoni

תאריך

פברואר 25, 2024 03:58 אחה"צ AEDT
Cordulephya pygmaea - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של johntann99: Cordulephya pygmaea, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carotelfer

תאריך

פברואר 27, 2024 03:22 אחה"צ AWST
Diplacodes bipunctata - Photo (c) Chris Burwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Chris Burwell
הזיהוי של johntann99: Diplacodes bipunctata, שייך ל מצנחית (סוג Diplacodes)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)

מתצפת.ת

daviaker

תאריך

פברואר 16, 2015 09:42 לפנה"צ AEDT
שפריריות - Photo (c) davidenesti, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johntann99: שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

doe

תאריך

פברואר 21, 2024 07:50 לפנה"צ AEDT
Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של johntann99: Ischnura heterosticta, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך יולי 8, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

macca12

תאריך

יולי 7, 2024 08:41 לפנה"צ ACST
Tramea - Photo (c) Steve King, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Steve King
הזיהוי של johntann99: סוג Tramea, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

טיסניתיים (משפחה Libellulidae)

מתצפת.ת

pamwhetnall

תאריך

ינואר 23, 2024 05:47 אחה"צ ACDT
טיסניתיים - Photo (c) Eugene Zelenko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של johntann99: טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)

מתצפת.ת

chelsea_perks

תאריך

פברואר 6, 2024 06:33 אחה"צ AEST
שפריריות - Photo (c) davidenesti, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johntann99: שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

סירן (סוג Anax)

מתצפת.ת

gggpellas

תאריך

פברואר 16, 2024 04:37 אחה"צ AEST
סירן - Photo (c) Rob Van Epps, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Van Epps
הזיהוי של johntann99: סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rick_franks

תאריך

ינואר 5, 2024 09:24 לפנה"צ AEST
Oristicta filicicola - Photo (c) Phil Benstead, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Phil Benstead
הזיהוי של johntann99: Oristicta filicicola, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

denismatthey

תאריך

נובמבר 24, 2023 11:50 לפנה"צ AEST
Ischnura heterosticta - Photo (c) gailhampshire, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של johntann99: Ischnura heterosticta, שייך ל חיצית (סוג Ischnura)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rattyexplores

תאריך

ינואר 2024

מקום

Queensland, AU (Google, OSM)
Lestes concinnus - Photo (c) Amila P Sumanapala, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Amila P Sumanapala
הזיהוי של johntann99: Lestes concinnus, שייך ל שביבית (סוג Lestes)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gedtranter

תאריך

ינואר 5, 2024 11:10 לפנה"צ AEST
שפיריות - Photo (c) Jim Moore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jim Moore
הזיהוי של johntann99: שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 4, 2024 05:25 אחה"צ AEDT
Adversaeschna brevistyla - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של johntann99: Adversaeschna brevistyla, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)

מתצפת.ת

john_glover_au

תאריך

דצמבר 31, 2023 05:55 אחה"צ ACDT
שפריריות - Photo (c) davidenesti, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johntann99: שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)

מתצפת.ת

frogzhaven

תאריך

ינואר 6, 2024 08:12 אחה"צ AEDT
שפריריות - Photo (c) davidenesti, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של johntann99: שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

טיסניתיים (משפחה Libellulidae)

מתצפת.ת

stijn-de-win

תאריך

דצמבר 10, 2023 11:58 לפנה"צ AEST
Aethriamanta - Photo (c) 116916927065934112165, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי 116916927065934112165
הזיהוי של johntann99: סוג Aethriamanta, שייך ל טיסניתיים (משפחה Libellulidae)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 34229