תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 28, 2021 10:17 AM AEST
Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia coerulescens, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 28, 2021 09:53 AM AEST
Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia coerulescens, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 29 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

danicalockett

תאריך

נובמבר 28, 2021 10:36 AM +11
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nevrowley

תאריך

נובמבר 18, 2021 02:25 PM AEST

תיאור

Male

Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia coerulescens, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nevrowley

תאריך

נובמבר 18, 2021 02:32 PM AEST

תיאור

Female

Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia coerulescens, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 28 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

justinlawson

תאריך

ינואר 11, 2021 03:17 PM AEDT
Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

נובמבר 25, 2021 01:25 PM AEST
Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

נובמבר 25, 2021 01:21 PM AEST
Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

angelinbotanico

תאריך

נובמבר 23, 2021 05:27 PM UTC
Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

debtaylor142

תאריך

נובמבר 24, 2021 09:59 AM AEDT
Orthetrum caledonicum - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Orthetrum caledonicum, שייך ל ריחופית (סוג Orthetrum)
הוסף בתאריך 26 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silram

תאריך

נובמבר 16, 2021 03:52 PM AEST
Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 24 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

holocene_matt

תאריך

נובמבר 23, 2021 01:37 PM AEST
Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graham_winterflood

תאריך

נובמבר 23, 2021 09:30 AM AEST

תיאור

Tropical Rockmaster, teneral male

Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graham_winterflood

תאריך

נובמבר 23, 2021 09:25 AM AEST

תיאור

Diphlebia euphoeoides

Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graham_winterflood

תאריך

נובמבר 23, 2021 09:23 AM AEST

תיאור

Diphlebia euphoeoides

Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 23 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

graham_winterflood

תאריך

נובמבר 22, 2021 12:58 PM AEST

תיאור

Diphlebia euphoeoides

Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 22 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:24 AM AEST

תיאור

Male with deformed superior appendages - right appendage has an extra inner branch.

Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:41 AM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:44 AM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 20, 2021 11:10 AM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 20, 2021 10:28 AM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 20, 2021 12:45 PM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 20, 2021 12:59 PM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 20, 2021 01:27 PM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

נובמבר 21, 2021 11:12 AM AEST
Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kerrycoleman

תאריך

נובמבר 21, 2021 10:49 AM AEST
Diphlebia euphoeoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia euphoeoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 19, 2021 12:56 PM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 19, 2021 11:10 AM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 19, 2021 10:31 AM AEST
Diphlebia coerulescens - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia coerulescens, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

christopherburwell

תאריך

נובמבר 19, 2021 10:08 AM AEST
Diphlebia lestoides - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של jeff_melvaine: Diphlebia lestoides, שייך ל שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 21 נובמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 728