תמונות/קולות

מתצפת/ת

mjmclyons

תאריך

אוקטובר 5, 2021 03:48 PM EDT
Lepiota cristata - Photo (c) Eddi Bisulli, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eddi Bisulli
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Lepiota cristata, שייך ל מיטריינית (סוג Lepiota)
נוסף בתאריך 06 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karina_mr

תאריך

אוקטובר 5, 2021 03:45 PM EDT
Pholiota squarrosa - Photo (c) Алексей Эбель, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Pholiota squarrosa, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך 06 אוקטובר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karina_mr

תאריך

אוקטובר 5, 2021 03:21 PM EDT
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Coprinellus disseminatus, שייך ל דיואית (סוג Coprinellus)
נוסף בתאריך 06 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

karina_mr

תאריך

אוקטובר 5, 2021 03:17 PM EDT
Merulius - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של janmes_karunamurthy: סוג Merulius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 06 אוקטובר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

haileyeck

תאריך

אוקטובר 5, 2021 03:42 PM EDT
Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by John Boback
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Trichaptum biforme, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
נוסף בתאריך 06 אוקטובר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi_eaton

תאריך

ספטמבר 6, 2021 09:34 PM HST
Mantis - Photo (c) Roman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Roman
הזיהוי של janmes_karunamurthy: סוג Mantis, שייך ל גמלי שלמה (סדרה Mantodea)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi_eaton

תאריך

ספטמבר 6, 2021 09:33 PM HST
Holcocera - Photo (c) Tom Murray, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
הזיהוי של janmes_karunamurthy: סוג Holcocera, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi_eaton

תאריך

ספטמבר 6, 2021 10:04 PM HST
Xylomoia indirecta - Photo (c) Jim Johnson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Xylomoia indirecta, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

heidi_eaton

תאריך

ספטמבר 6, 2021 11:39 PM HST
Anotia kirkaldyi - Photo (c) Ilona Loser, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Anotia kirkaldyi, שייך ל עפרוניתים (משפחת על Fulgoroidea)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

supertiger

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Georgia, US (Google, OSM)
Boisea trivittata - Photo (c) Dave Huth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Boisea trivittata, שייך ל קוריזיים (משפחה Rhopalidae)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greenari

תאריך

ספטמבר 17, 2021 05:50 PM ADT
Tipula oleracea - Photo (c) René Faucher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by René Faucher
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Tipula oleracea, שייך ל טיפולה (סוג Tipula)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

greenari

תאריך

ספטמבר 17, 2021 05:50 PM ADT
Tipula oleracea - Photo (c) René Faucher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by René Faucher
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Tipula oleracea, שייך ל טיפולה (סוג Tipula)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

enspring

תאריך

יוני 19, 2021 10:46 AM PDT
Enicospilus - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של janmes_karunamurthy: סוג Enicospilus, שייך ל צרעתניים (משפחה Ichneumonidae)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

enspring

תאריך

יוני 19, 2021 10:46 AM PDT
Ophion - Photo (c) Jenn Forman Orth, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של janmes_karunamurthy: סוג Ophion, שייך ל צרעתניים (משפחה Ichneumonidae)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

enspring

תאריך

יוני 19, 2021 10:45 AM PDT
דבורת הדבש - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של janmes_karunamurthy: דבורת הדבש (Apis mellifera)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

enspring

תאריך

יוני 19, 2021 10:45 AM PDT
דבורים - Photo (c) nutmeg66, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של janmes_karunamurthy: דבורים (על-משפחה Anthophila)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

enspring

תאריך

יוני 19, 2021 10:45 AM PDT
דבוריים - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, כל הזכויות שמורות, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
הזיהוי של janmes_karunamurthy: דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך 18 ספטמבר, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

droletb

תאריך

נובמבר 10, 2017 12:10 PM EST
Basiliscus plumifrons - Photo (c) Steven Easley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
הזיהוי של janmes_karunamurthy: Basiliscus plumifrons, שייך ל בסיליסקיים (משפחה Corytophanidae)
נוסף בתאריך 12 ספטמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 18