תמונות/קולות

מתצפת/ת

elenasoldatova

תאריך

ספטמבר 24, 2021 10:58 AM MSK
Stellaria aquatica - Photo (c) Sarah, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של igor_kuzmin: Stellaria aquatica, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

מקור חסידה גזור (Erodium cicutarium)

מתצפת/ת

elenasoldatova

תאריך

ספטמבר 24, 2021 10:51 AM MSK
מקור חסידה גזור - Photo (c) jrebman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: מקור חסידה גזור (Erodium cicutarium)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elenasoldatova

תאריך

ספטמבר 24, 2021 10:51 AM MSK
Sorbus aucuparia - Photo (c) Hans Kylberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של igor_kuzmin: Sorbus aucuparia, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elenasoldatova

תאריך

ספטמבר 24, 2021 11:41 AM MSK
Corylus avellana - Photo (c) Paul Dubery, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של igor_kuzmin: Corylus avellana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist19358

תאריך

יוני 26, 2017 11:16 AM MSK
Galium mollugo - Photo (c) Andreas Rockstein, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: Galium mollugo, שייך ל דבקה (סוג Galium)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist19358

תאריך

יוני 14, 2017 02:58 PM MSK
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Alnus incana, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist19358

תאריך

יוני 6, 2017 02:55 PM MSK
Aronia mitschurinii - Photo (c) Alexey P. Seregin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Aronia mitschurinii, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ציפורנית נפוחה (Silene vulgaris)

מתצפת/ת

naturalist19358

תאריך

יוני 26, 2017 11:33 AM MSK
ציפורנית נפוחה - Photo (c) manual crank, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: ציפורנית נפוחה (Silene vulgaris)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist19358

תאריך

יוני 21, 2017 12:30 PM MSK
Silene latifolia alba - Photo (c) jacinta lluch valero, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: Silene latifolia ssp. alba, שייך ל ציפורנית (סוג Silene)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist19358

תאריך

יוני 21, 2017 12:35 PM MSK
Viscaria vulgaris - Photo (c) MiFleur Hello Flickr Friends, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Viscaria vulgaris, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elenasoldatova

תאריך

ספטמבר 24, 2021 11:16 AM MSK
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elenasoldatova

תאריך

ספטמבר 24, 2021 11:20 AM MSK
Actaea spicata - Photo (c) Jakob Fahr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Actaea spicata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elenasoldatova

תאריך

ספטמבר 24, 2021 11:22 AM MSK
Parthenocissus inserta - Photo (c) Ken Potter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Parthenocissus inserta, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

elenasoldatova

תאריך

ספטמבר 24, 2021 11:17 AM MSK
Lonicera xylosteum - Photo (c) HB9SHD HAM, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של igor_kuzmin: Lonicera xylosteum, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

לחך אזמלני (Plantago lanceolata)

מתצפת/ת

naturalist19358

תאריך

יוני 6, 2017 02:38 PM MSK
לחך אזמלני - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של igor_kuzmin: לחך אזמלני (Plantago lanceolata)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-שן משולש (Bidens tripartita)

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 03:55 PM +07
דו-שן משולש - Photo (c) Tony Frates, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: דו-שן משולש (Bidens tripartita)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 03:51 PM +07
Lysimachia thyrsiflora - Photo (c) Kari Pihlaviita, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Lysimachia thyrsiflora, שייך ל מירסיניים (תת משפחה Myrsinoideae)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

דו-שן משולש (Bidens tripartita)

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 04:19 PM +07
דו-שן משולש - Photo (c) Tony Frates, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: דו-שן משולש (Bidens tripartita)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 04:10 PM +07
Maianthemum bifolium - Photo (c) Cano Vääri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: Maianthemum bifolium, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 04:08 PM +07
Sium latifolium - Photo (c) Natural England, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של igor_kuzmin: Sium latifolium, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 03:58 PM +07
Polemonium caeruleum - Photo (c) Dmitry Ivanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Polemonium caeruleum, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist19358

תאריך

יוני 9, 2017 08:20 PM MSK
Alchemilla - Photo (c) Anders Sandberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של igor_kuzmin: סוג Alchemilla, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 01:53 PM +07
Aconitum volubile - Photo (c) sultanov-rinat, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Aconitum volubile, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 01:59 PM +07
Sceptridium multifidum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של igor_kuzmin: Sceptridium multifidum, שייך ל צמחים וסקולריים (פילום Tracheophyta)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 02:41 PM +07
Comarum palustre - Photo (c) Ivar Leidus, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: Comarum palustre, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 02:37 PM +07
Persicaria amphibia - Photo (c) Jörg Hempel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: Persicaria amphibia, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מה

שנית גדולה (Lythrum salicaria)

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 02:31 PM +07
שנית גדולה - Photo (c) fahrenheit_66, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של igor_kuzmin: שנית גדולה (Lythrum salicaria)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 02:52 PM +07
Leonurus quinquelobatus - Photo (c) Natalya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של igor_kuzmin: Leonurus quinquelobatus, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 02:54 PM +07
Viola mirabilis - Photo (c) Serge M. Appolonov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של igor_kuzmin: Viola mirabilis, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kildor

תאריך

אוגוסט 21, 2021 02:55 PM +07
Veronica chamaedrys - Photo (c) Dean Morley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND)
הזיהוי של igor_kuzmin: Veronica chamaedrys, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
הוסף בתאריך 25 ספטמבר, 2021
תומך

סטטיסטיקות

 • 261290