תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasonmassia

תאריך

פברואר 1, 2023 08:28 לפנה"צ EST
Ceratonyx satanaria - Photo (c) Laura Gaudette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Laura Gaudette
הזיהוי של iamashark: Ceratonyx satanaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

penniredford

תאריך

מאי 29, 2023 09:06 לפנה"צ CDT
Agkistrodon - Photo (c) Kirk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kirk
הזיהוי של iamashark: סוג Agkistrodon, שייך ל צפעוניים (משפחה Viperidae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cheriphillips

תאריך

מאי 28, 2023 11:37 לפנה"צ EDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Gordon Dietzman
הזיהוי של iamashark: Argiope aurantia, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
נוסף בתאריך 29 מאי, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ariverc

תאריך

דצמבר 10, 2021 10:10 אחה"צ EST

תיאור

This bird was all black with an orange beak, this bird was about 13 inches tall.

Nannopterum auritum - Photo (c) Martina N, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martina N
הזיהוי של iamashark: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך 05 מרץ, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ncanino_1932

תאריך

דצמבר 30, 2021 05:30 אחה"צ EST
Nannopterum auritum - Photo (c) Martina N, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martina N
הזיהוי של iamashark: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך 05 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

taroman

תאריך

ינואר 24, 2012 02:14 אחה"צ EST
Nannopterum auritum - Photo (c) Martina N, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Martina N
הזיהוי של iamashark: Nannopterum auritum, שייך ל קורמורניים (משפחה Phalacrocoracidae)
נוסף בתאריך 02 מרץ, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stomlins701

תאריך

אוקטובר 2, 2013 10:41 לפנה"צ HST

תיאור

On pentas

Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cwjbpk

תאריך

אוגוסט 4, 2020 11:22 לפנה"צ EDT

תיאור

Very aggressive turn its head completely backwards with a forked tongue

Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toriecology

תאריך

אוגוסט 2, 2020 04:37 אחה"צ EDT
Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

deef217

תאריך

אוגוסט 3, 2020 11:00 לפנה"צ EDT

תיאור

Did not see colors at bottom of under side of wings? Is this ID correct?

Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

soobee54

תאריך

אוגוסט 2, 2020 02:14 אחה"צ EDT
Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hbassett

תאריך

יולי 30, 2020 12:00 אחה"צ UTC
Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lilywells

תאריך

יולי 28, 2020 12:00 אחה"צ EDT

תיאור

There are SEVEN giant swallowtail caterpillars on my tiny orange tree. They really do look like snakes and they kind of give me the willies.

The orange tree is cultivated. The terrifying caterpillars are not.

Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

arces_y_10

תאריך

יוני 12, 2020 10:55 לפנה"צ EDT

תיאור

What I have here is an Eastern Giant Swallowtail found trying to eat at Al Lopez park. This giant butterfly has a beautiful diagonal band of yellow spots on its back on top of it’s black skin. This butterfly is an arthropod which one can tell from its exoskeleton, segmented body and the jointed appendages it has for wings. Due to being an arthropod, this butterfly is apart of the protostome clade.
references: http://entnemdept.ufl.edu/creatures/citrus/giantswallowtail.htm

Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janic_d_005

תאריך

יוני 5, 2020 03:11 אחה"צ EDT

תיאור

Protostome

Description: Specimen had a wingspan of about 3-4 inches. Specimen was a dark brown or black color with yellow markings on its wings. Defining characteristics were its swallowtail and yellow markings along the bottom and middle of its wings, with the wings being predominantly black or dark brown in color.

Habitat: The Palamedes Swallowtail is found along the southeastern United States from Virginia all the way to Texas. They live in wet woodlands or near rivers.
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/bfly/palamedes_swallowtail.htm#:~:text=The%20Palamedes%20swallowtail%20is%20found,mainland%20Florida%20(Figure%202).

References:
University of Florida IFAS
http://entnemdept.ufl.edu/creatures/bfly/palamedes_swallowtail.htm#:~:text=The%20Palamedes%20swallowtail%20is%20found,mainland%20Florida%20(Figure%202).
Butterflies and Moths of North America
https://www.butterfliesandmoths.org/species/Papilio-palamedes

Heraclides cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Heraclides cresphontes, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 18 פברואר, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zoebonerbo

תאריך

מרץ 18, 2020 05:30 אחה"צ UTC

מקום

Lorida (Google, OSM)
Caracara plancus - Photo (c) jachatata, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של iamashark: Caracara plancus, שייך ל בזיים (משפחה Falconidae)
נוסף בתאריך 19 אפריל, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

akamedrip

תאריך

אפריל 1, 2021 11:38 לפנה"צ EDT
Chloebia gouldiae - Photo (c) Josh More, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של iamashark: Chloebia gouldiae, שייך ל אסטרילדיים (משפחה Estrildidae)
נוסף בתאריך 03 אפריל, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnmorgan

תאריך

יולי 21, 2020
Norape cretata - Photo (c) Bala, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bala
הזיהוי של iamashark: Norape cretata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 24 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

friel

תאריך

יולי 27, 2018 10:54 אחה"צ CDT
Norape cretata - Photo (c) Bala, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bala
הזיהוי של iamashark: Norape cretata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 24 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

friel

תאריך

יולי 28, 2018 05:41 לפנה"צ CDT
Norape cretata - Photo (c) Bala, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bala
הזיהוי של iamashark: Norape cretata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 24 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

friel

תאריך

יוני 22, 2018 10:28 אחה"צ CDT
Norape cretata - Photo (c) Bala, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Bala
הזיהוי של iamashark: Norape cretata, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 24 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת.ת

becker_o_17

תאריך

ינואר 15, 2022 02:07 אחה"צ EST

תיאור

Description: It stood around 4 feet tall and was all white except for it's yellow beak and black legs. It had a slender, oval shaped body and a long neck. It also had a straight, pointy, narrow, yellow beak and slicked back feathers.
Habitat: I was in a parking lot where it was standing in some tall grass right next to a man made pond. The pond was next to a board walk that ran over a marsh. The area also had a lot of natural fauna and shade from trees and bushes.
Range: The Great Egret can be found year round in Florida and has 4 subspecies that live in North, Central, and South America, East Europe, Africa, and North Asia.
Defining characteristic of higher taxon: The Great Egret is in class Aves because it has feathers.

Reference: Central Florida Bird Identification
https://www.blog.catandturtle.net/backyard-bird-identification/

"My everyday feathers are white and boring... I’m one of the more common white birds that you’ll see in Florida’s marshes...Most Likely Found: In a pond, In the marsh."

לבנית גדולה - Photo (c) Scott Templeton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Scott Templeton
הזיהוי של iamashark: לבנית גדולה (Ardea alba)
נוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

becker_o_17

תאריך

ינואר 15, 2022 01:28 אחה"צ EST

תיאור

Description: Stood around 3-4 feet tall and had a white underbelly, a dark brown back, and black feet. His body was shaped like a football and it's dark gray-brown beak was a bout 10 inches long. It had two small black eyes, a fuzzy brown head, and it's neck was resting in an s-shaped position. The pelican was alone; there were no other pelicans nearby at the time.
Habitat: He flew out from a dense forest of mangroves and landed in the sand at Clam Pass Beach. The area where he landed was about 10 feet away from where the ocean started. There were about 20-30 people nearby when I spotted the bird. Surrounding the beach were forests of mangroves and marshlands.
Range: The brown pelican can be found year round on U.S. Virgin Islands, Puerto Rico, and the southeastern coast. But can be also found spending the winters in central California and their summers on the Northwest and mid-Atlantic coasts
Defining Characteristic of Higher Taxon: The brown pelican is in the class Aves because it has feathers

Reference: https://www.allaboutbirds.org/guide/Brown_Pelican/id

"Brown Pelicans are huge, stocky seabirds... thin necks and very long bills with a stretchy throat pouch used for capturing fish...wings are very long and broad."

Pelecanus occidentalis - Photo (c) BJ Stacey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי BJ Stacey
הזיהוי של iamashark: Pelecanus occidentalis, שייך ל שקנאים (סדרה Pelecaniformes)
נוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

velarde_sean_904

תאריך

ינואר 11, 2022

מקום

ULINQ (Google, OSM)

תיאור

It was roughly an inch or more in length and was an orangish-brown color with long antennas curled upwards. Seems to be a mayfly not sure which specific species.

צרעתניים - Photo (c) Matt Claghorn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Matt Claghorn
הזיהוי של iamashark: צרעתניים (משפחה Ichneumonidae)
נוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

durieudm

תאריך

ינואר 10, 2022 03:06 אחה"צ EST

תיאור

On a stucco wall outside of the SCA building. A small (<2cm) caterpillar with a case of sticks around its body. Weather was dry, partly sunny, and 26 Celsius, breezy.

Tineoidea - Photo (c) Uwe Schneehagen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Uwe Schneehagen
הזיהוי של iamashark: משפחת על Tineoidea, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך 17 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

becker_o_17

תאריך

ינואר 15, 2022 01:59 אחה"צ EST

תיאור

A small, brown rabbit a little over a foot long. It was found hidden in some brush at the entrance of Clam Pass Park. Did not move before and after the pictures were taken.

ארנב כותנה מזרחי - Photo (c) Pedro Peloso, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Pedro Peloso
הזיהוי של iamashark: ארנב כותנה מזרחי (Sylvilagus floridanus)
נוסף בתאריך 16 ינואר, 2022
חריג טקסונומית

תמונות/קולות

מתצפת.ת

britneebee

תאריך

ספטמבר 11, 2021 10:14 לפנה"צ EDT
Lapara coniferarum - Photo (c) John Trent, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי John Trent
הזיהוי של iamashark: Lapara coniferarum, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך 05 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurettag

תאריך

אוקטובר 9, 2021 09:03 לפנה"צ UTC
Paonias myops - Photo (c) Susan Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan Elliott
הזיהוי של iamashark: Paonias myops, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך 05 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennawatkins

תאריך

ספטמבר 28, 2021 10:20 לפנה"צ EDT
Erinnyis alope - Photo (c) Alenilson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alenilson
הזיהוי של iamashark: Erinnyis alope, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך 05 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pricklypearfruit

תאריך

דצמבר 2, 2021 02:50 אחה"צ CST
Agrius cingulata - Photo (c) Aaron Reed, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Aaron Reed
הזיהוי של iamashark: Agrius cingulata, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך 05 ינואר, 2022
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 2333