תמונות/קולות

מתצפת/ת

chapmantl

תאריך

מאי 19, 2016 08:40 PM EDT
Desmognathus kanawha - Photo (c) Ty Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
הזיהוי של hannahwojo: Desmognathus kanawha, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך 26 ספטמבר, 2022
תומך
נוסף בגלל איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wendybirdsbyrv

תאריך

אוגוסט 31, 2022 02:30 PM MDT
Erpetogomphus heterodon - Photo (c) J. N. Stuart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של hannahwojo: Erpetogomphus heterodon, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך 17 ספטמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anne376

תאריך

אוגוסט 4, 2020 08:28 AM EDT
Cotinis nitida - Photo (c) J. Michael Raby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של hannahwojo: Cotinis nitida, שייך ל זבליות פרחים (תת משפחה Cetoniinae)
נוסף בתאריך 09 יולי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

williamstewart066

תאריך

יוני 11, 2022 08:56 AM CDT
Urocyon cinereoargenteus - Photo (c) Gary Robertson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של hannahwojo: Urocyon cinereoargenteus, שייך ל כלביים (משפחה Canidae)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

סנונית סגולה (Progne subis)

מתצפת/ת

ian_myers

תאריך

יוני 9, 2022 09:13 AM CDT
סנונית סגולה - Photo (c) Bill Carrell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Bill Carrell
הזיהוי של hannahwojo: סנונית סגולה (Progne subis)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ian_myers

תאריך

יוני 3, 2022 04:31 PM CDT
Haemorhous mexicanus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, כל הזכויות שמורות, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
הזיהוי של hannahwojo: Haemorhous mexicanus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ian_myers

תאריך

יוני 1, 2022 07:22 AM CDT
Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
הזיהוי של hannahwojo: Piranga rubra, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת/ת

williamstewart066

תאריך

יוני 13, 2022 05:51 PM CDT
סנונית רפתות - Photo (c) Mdf, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של hannahwojo: סנונית רפתות (Hirundo rustica)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

williamstewart066

תאריך

יוני 1, 2022 02:48 PM CDT
Phidippus audax - Photo (c) Melody Lytle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Melody Lytle
הזיהוי של hannahwojo: Phidippus audax, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ian_myers

תאריך

יוני 1, 2022 06:46 PM CDT
Chondestes grammacus - Photo (c) guyincognito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
הזיהוי של hannahwojo: Chondestes grammacus, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ian_myers

תאריך

יוני 1, 2022 02:48 PM CDT
Phidippus audax - Photo (c) Melody Lytle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Melody Lytle
הזיהוי של hannahwojo: Phidippus audax, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bgrishable

תאריך

יוני 14, 2022 09:46 AM CDT
Icteria virens - Photo (c) guyincognito, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
הזיהוי של hannahwojo: Icteria virens, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coleoptera4life

תאריך

יוני 4, 2022 10:17 AM CDT
Piranga rubra - Photo (c) Josh Vandermeulen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
הזיהוי של hannahwojo: Piranga rubra, שייך ל ציפורי שיר (סדרה Passeriformes)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coleoptera4life

תאריך

יוני 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)
Eurycea troglodytes - Photo (c) Matthijs Hollanders, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של hannahwojo: Eurycea troglodytes, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coleoptera4life

תאריך

יוני 8, 2022 09:55 PM CDT
Perlesta - Photo (c) Thomas Koffel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Thomas Koffel
הזיהוי של hannahwojo: סוג Perlesta, שייך ל גדותאים (סדרה Plecoptera)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coleoptera4life

תאריך

יוני 8, 2022 10:35 PM CDT
Temnoscheila virescens - Photo (c) John and Kendra Abbott, כל הזכויות שמורות, uploaded by John Abbott
הזיהוי של hannahwojo: Temnoscheila virescens, שייך ל חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך 14 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

מאי 17, 2022 07:42 AM CDT
Boyeria vinosa - Photo (c) Stephen Durrenberger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של hannahwojo: Boyeria vinosa, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

מאי 19, 2022 04:13 PM CDT
Hetaerina titia - Photo (c) Cameron Eckert, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
הזיהוי של hannahwojo: Hetaerina titia, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

מאי 19, 2022 05:38 PM CDT
Enallagma concisum - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, uploaded by Brad Moon
הזיהוי של hannahwojo: Enallagma concisum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

מאי 19, 2022 05:40 PM CDT
Enallagma concisum - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, uploaded by Brad Moon
הזיהוי של hannahwojo: Enallagma concisum, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

מאי 19, 2022 05:52 PM CDT
Argia bipunctulata - Photo (c) Jim Lemon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Jim Lemon
הזיהוי של hannahwojo: Argia bipunctulata, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

מאי 31, 2022 02:49 PM CDT

תגיות

Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
הזיהוי של hannahwojo: Hetaerina americana, שייך ל תכשיטיתיים (משפחה Calopterygidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

מאי 31, 2022 03:30 PM CDT

תגיות

Telebasis salva - Photo (c) J. N. Stuart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של hannahwojo: Telebasis salva, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

אוגוסט 8, 2021 09:24 AM EDT
Alypiodes bimaculata - Photo (c) critterbit, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של hannahwojo: Alypiodes bimaculata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

אוגוסט 2, 2021 10:41 AM CDT
Euscirrhopterus gloveri - Photo (c) Jay Keller, כל הזכויות שמורות, uploaded by Jay L. Keller
הזיהוי של hannahwojo: Euscirrhopterus gloveri, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

joseph92

תאריך

מרץ 17, 2022 12:42 PM EDT

תיאור

On bottom

Eurycea guttolineata - Photo (c) Don Filipiak, כל הזכויות שמורות, uploaded by Don Filipiak
הזיהוי של hannahwojo: Eurycea guttolineata, שייך ל פלתודוניים (משפחה Plethodontidae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

equinoxbutler

תאריך

יוני 6, 2022 10:42 AM EDT
Ischnoptera deropeltiformis - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
הזיהוי של hannahwojo: Ischnoptera deropeltiformis, שייך ל תיקנאים (סדרה Blattodea)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

oarisma

תאריך

יוני 4, 2022 01:49 PM CDT
דנאית מלכותית - Photo (c) fam-esquivel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של hannahwojo: דנאית מלכותית (Danaus plexippus)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aaron_graham

תאריך

יוני 4, 2022 01:11 PM EDT
Epitheca cynosura - Photo (c) Anthony Zukoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של hannahwojo: Epitheca cynosura, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

דנאית מלכותית (Danaus plexippus)

מתצפת/ת

steveplumb

תאריך

יוני 6, 2022 10:24 AM EDT
דנאית מלכותית - Photo (c) fam-esquivel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של hannahwojo: דנאית מלכותית (Danaus plexippus)
נוסף בתאריך 06 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 2116