תמונות/קולות

מתצפת/ת

nadjabaum

תאריך

אפריל 26, 2020 07:56 AM SAST
Araniella - Photo (c) Wild Chroma, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של gian-andrea: סוג Araniella, שייך ל גלגלניים (משפחה Araneidae)
הוסף בתאריך 05 אוקטובר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jasonrgrant

תאריך

יוני 7, 2020 03:19 PM AKDT
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

schurzer

תאריך

מאי 26, 2020 05:09 PM SAST
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

angelikabaumann

תאריך

מאי 10, 2020 09:14 AM SAST
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

laurentkloetzer

תאריך

מאי 10, 2020 09:47 AM SAST
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dreierlei

תאריך

מאי 31, 2020 03:03 PM SAST
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aluapp

תאריך

מאי 2020

מקום

Sachsen, DE (Google, OSM)
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dpilet

תאריך

מאי 31, 2020 12:44 PM SAST
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

horticultix

תאריך

מאי 10, 2020 07:27 AM SAST
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

bigjohnbooth

תאריך

אפריל 30, 2020 12:11 PM CEST
Aria edulis - Photo (c) jon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
הזיהוי של gian-andrea: Aria edulis, שייך ל ורדיים (משפחה Rosaceae)
הוסף בתאריך 02 ספטמבר, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

silst64

תאריך

יוני 5, 2020 01:04 PM SAST
דגניים - Photo (c) Konstantin Romanov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: דגניים (משפחה Poaceae)
הוסף בתאריך 28 אוגוסט, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seventy71one

תאריך

יולי 26, 2020 09:42 AM SAST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seventy71one

תאריך

יולי 26, 2020 09:18 AM SAST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seventy71one

תאריך

יולי 26, 2020 09:21 AM SAST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seventy71one

תאריך

יולי 26, 2020 09:23 AM SAST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

seventy71one

תאריך

יולי 26, 2020 09:27 AM SAST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

koe01

תאריך

יולי 23, 2020 01:00 PM CEST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

koe01

תאריך

יולי 20, 2020 02:44 PM CEST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

koe01

תאריך

יולי 26, 2020 10:56 AM CEST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stsu

תאריך

יולי 14, 2020 05:22 PM CEST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

stsu

תאריך

יולי 14, 2020 06:39 PM CEST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

trafor

תאריך

יולי 21, 2020 03:43 PM CEST
Formica rufa - Photo (c) Jason Headley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של gian-andrea: קומפלקס Formica rufa, שייך ל נמלים (משפחה Formicidae)
הוסף בתאריך 15 אוגוסט, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

grenadine17

תאריך

יולי 5, 2021 10:42 AM SAST
Sempervivum arachnoideum - Photo (c) Alessandro Ghezzer, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של gian-andrea: Sempervivum arachnoideum, שייך ל טבוריתיים (משפחה Crassulaceae)
הוסף בתאריך 07 אוגוסט, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mark1543

תאריך

יוני 3, 2021 02:29 PM SAST
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gian-andrea: Kolkwitzia amabilis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

auurrii

תאריך

יוני 17, 2021 01:09 PM SAST
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gian-andrea: Kolkwitzia amabilis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

walfang

תאריך

יוני 5, 2020 01:22 PM SAST
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gian-andrea: Kolkwitzia amabilis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

walfang

תאריך

יוני 5, 2020 01:22 PM SAST
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gian-andrea: Kolkwitzia amabilis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

theolof

תאריך

מאי 31, 2020 05:21 PM SAST
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gian-andrea: Kolkwitzia amabilis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alys86

תאריך

מאי 19, 2020 09:46 AM SAST
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gian-andrea: Kolkwitzia amabilis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jenswahl

תאריך

מאי 3, 2020 03:45 PM SAST
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של gian-andrea: Kolkwitzia amabilis, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
הוסף בתאריך 02 אוגוסט, 2021
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 9858